HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Tromboositaipumuksen selvittely, plasmasta

4025 P -Trombot

Osatutkimukset

B -FII-D, B -FV-D, P-LupusAK., P -APTT-L, P -APTTm/m, P -AT3., P -B2GPAbG, P -FS, P -FS-mix, P -FSL, P -FSL-mix, P -FSL/FS, P -FVIII., P -KardAbG, P -LA1, P -LA1-mix, P -LA1/LA2, P -LA2, P -LA2-mix, P -LAaPTCt, P -LAm/m, P -LARVVCt, P -PC, P -PS-AgV, P -RVVT-L, P -TT. ja P.-Trombai

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Hyytymislaboratorio 050 468 3910 tai 09 471 74303, päivystysaikana 09 471 74330 tai 09 471 72645.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Lähete

HUSLAB, hyytymistutkimukset

Indikaatiot

Perinnöllisen tai hankitun tukostaipumuksen selvittely, erityisesti jos:

 1) potilaalla todetaan tukos epätavallisessa paikassa,
 toistuva tai idiopaattinen tukos (ilman altistusta)
 2) tukospotilas on nuori (alle 50-v.)
 3) potilaan lähisuvussa on laskimotukoksen sairastaneita
 tai yleistynyt tukostaipumus
 4) anamneesissa on sekä valtimo- että laskimotukoksia
 tai valtimotukos ilman verisuonitautia
 5) potilaalla on ollut toistuvia keskenmenoja
 tai sikiökuolema

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 3 x 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Lähetys huoneenlämpöisenä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, kaksi näyteputkea sentrifugoidaan (15 min 2500 g) ja plasma erotellaan kolmeen muoviputkeen. Lähetys pakastettuna. Kolmas näyteputki (B-FV-D ja B-FII-D -näyte) on lähetettävä kokoverenä (ei saa jäätyä). Kokoverenä lähetettävä näyte (geeniputki) voidaan säilyttää erottelemattomana jääkaapissa 7 vrk.

Menetelmä

Katso osatutkimusten kohdalta.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

n. 2 viikon kuluessa.

Tulkinta

Perinnöllisen tai hankitun tukostaipumuksen laboratorioselvittely. Tutkimusta pyydettäessä tulisi ottaa huomioon, että näytteenoton ajankohta ja kliininen tilanne vaikuttavat määrityksiin. Akuutin tukoksen yhteydessä näyte tulisi ottaa ennen antikoagulaatio- tai fibrinolyyttisen hoidon aloittamista tai yli 1 kk antikoagulaatiohoidon lopetuksesta, mikäli lääkitys on kliinisin indikaatioin lopetettavissa. Alkuvaiheessa saatu tutkimustulos auttaa pysyvän antikoagulaatiohoidon tarpeen arvioinnissa. Tulkinnassa on huomioitava, että akuuteissa tilanteissa luonnollisten antikoagulanttien (antitrombiini, proteiini C, proteiini S:n vapaa antigeeni) pitoisuudet voivat laskea ja hyytymistekijä FVIII-taso nousta. Akuutissa vaiheessa todettu poikkeavuus on varmennettava uusintatutkimuksella, tavallisesti n. 2-6 kk:n kuluttua, kun kliininen tilanne on rauhoittunut. Tällöin riittää normaalista poikenneen osatutkimuksen uudelleenmääritys. DNA-tutkimuksia (FV-D ja FII-D) ei ole aiheellista toistaa.

Varfariinihoidon aikana proteiini C- ja S -tasot laskevat ja vain negatiivinen lupusantikoagulantti-löydös on luotettava. Hepariinihoito (myös LMWH) voi vaikuttaa FVIII-, lupusantikoagulantti- ja antitrombiini -määrityksiin. Suoria antikoagulantteja käytettäessä vain negatiivinen lupusantikoagulantti-löydös on luotettava. Tällöin poikkeavat löydökset voidaan kontrolloida yli 1 kk ak-hoidon päättymisestä.

Lupusantikoagulantti-tutkimus sisältää aina kaksi seulontatutkimusta: P -APTT-L ja P -RVVT-L. Jos seulontatutkimuksen tulos on positiivinen, näille tehdään tutkimuskohtaiset tarkentavat varmennustestit P -LAaPTCt ja / tai P -LARVVCt. Varmennustestit sisältävät tuloksen tulkintaan tarvittavat osatutkimukset seuraavista: P -LA1, P -LA2, P -LA1/LA2, P -FSL, P -FS, P -FSL/FS , P -LA1-mix, P -LA2-mix, P -LAm/m, P -FSL-mix, P -FS-mix, P -APTTm/m.

Mikäli suvussa on poikkeava tukostaipumus ja todettu spesifinen perinnöllinen trombofilia, lähisukulaisilta voidaan kliinisen harkinnan mukaan määrittää ko. yksittäinen trombofilia.

Normaalit löydökset eivät poissulje muun perinnöllisen tai hankitun tukostaipumuksen mahdollisuutta. Hankinnaisen tukostaipumuksen selvittämiseksi tutkimuspaketti voidaan kliinisen tilanteen mukaan uusia, tällöin laboratorio ei toista geenitutkimuksia.

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Huomautuksia

Tutkimuspaketista annetaan lausunto, joten kliinisten taustatietojen välittyminen laboratorioon on tärkeää. Paperinen tutkimuslähete on korvattu sähköisillä esitietokysymyksillä 1.12.2010 alkaen. Esitietokysymyksiin vastataan tutkimusta tilattaessa suoraan tietojärjestelmään (Weblab, Effica, Finnstar, Pegasos). Esitietokysymykset:

 1) Onko nyt akuutti verisuonitukos? (Milloin, minkälainen?)
 2) Aiemmin valtimo-/laskimotukoksia? (Milloin,minkälainen?)
 3) Suvussa tukostaipumusta?
 4) Onko nyt akuutti infektio?
 5) Onko varfariinihoito?
 6) Onko fraktioimaton hepariinihoito?
 7) Onko LMWH-hoito?
 8) Muu hyytymiseen vaikuttava lääkitys?
 (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, ASA)
 9) Epäilläänkö antitrombiinin vajausta?
 Lisäkysymykset naisille:
 10) Raskaana tai juuri synnyttänyt? (Milloin?)
 11) Toistuvat keskenmenot?

Paperinen tutkimuslähete tarvitaan edelleen tilaavista yksiköistä, joihin ei ole sähköistä tietojärjestelmäyhteyttä.

Funktionaalinen APC-resistenssitutkimus P -APCRes on poistettu Trombot-paketista 2.3.2021 alkaen. Hankinnaista APC-resistenssiä epäiltäessä tulee tutkimus 4378 P -APCRes pyytää erikseen.

Tutkimus P -Trombot päivitetty 12.10.2022 / TH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.