HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Tratsodoni, seerumista

4026 S -Trats

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Indikaatiot

Tratsodonihoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki 7 ml

Näyte

3 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna ja tällöin lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia, spesifinen (LC-MS). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Kolme kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Tratsodonia käytetään mm. masennuksen ja unettomuuden hoitoon.

Farmakokineetikka: Tratsodoni imeytyy suun kautta otettuna nopeasti ja melko täydellisesti. Hyötyosuus on keskimäärin 80 %. Huippupitoisuus saavutetaan keskimäärin 2 tunnissa. Tratsodoni sitoutuu plasman proteiineihin noin 93 %:sti. Tratsodoni metaboloituu pääasiallisesti CYP3A4-entsyymin kautta. Eliminaation puoliintumisaika on 7-13 tuntia.

Yhteisvaikutukset: Voimakkaat CYP3A4-entsyymin estäjät (kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli ja ritonaviiri) tai induktorit (kuten karbamatsepiini ja rifampisiini) voivat vaikuttaa tratsodonin pitoisuuteen kliinisesti merkittävästi. Tratsodonilla on myös farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia muiden serotonergisesti vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Samanaikaisessa käytössä näiden lääkkeiden kanssa serotonergisten haittavaikutusten riski voi korostua.

Viitearvot

Terap.alue 2.1 - 4.3 µmol/l

Tulkinta

Tratsodonin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti, eikä vaste korreloi suoraan pitoisuuden kanssa. Terapeuttiseksi alueeksi on ehdotettu masennuksen hoidossa tratsodonin pitoisuutta 1,9-2,7 mikromol/l. Unettomuuden hoidossa tratsodonia käytetään paljon pienemmällä annoksella, eikä sille ole ehdotettu terapeuttista aluetta. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 3,2 mikromol/l.

Lähteet: Hiemke C ym. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018,51:9-62.

Eap CB ym. Tools for optimising pharmacotherapy in psychiatry (therapeutic drug monitoring, molecular brain imaging and pharmacogenetic tests): focus on antidepressants, World J Biol Psychiatry. 2021,22:561-628.

Tutkimus S -Trats päivitetty 03.06.2024 / KT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.