HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Likvorin irtosolututkimus

4059 Li-Syto

Tiedustelut

Meilahden patologian laboratoriot 050 427 9065 Jorvin patologian laboratorio (09) 471 82670 Hyvinkään patologian laboratorio 040 6654872 Kymenlaakson patologian laboratorio 040 481 5229 Etelä-Karjalan patologian laboratorio 040 651 3928

Yhteyshenkilöt

lääkäri Olli Tynninen: olli.tynninenathus.fi / 050-4271918

Lähete

Sytologinen tutkimus

Indikaatiot

Kasvaintaudit keskushermoston alueella, tulehdukset ja infektiot, demyelinisoivat tilat, verenvuodot, hermokudosvauriot jne. Poikkeavien solujen ja/tai solureaktioiden toteaminen ajatellen potilaan taudin diagnoosia ja hoitoa.

Näyte

Likvornäyte fiksoidaan 96% alkoholiin välittömästi näytteenoton yhteydessä. Näytettä ei suositella lahettettavän tuoreena, koska tuorenäyte säilyy erittäin huonosti. Näyte fiksoidaan 2 ml likvoria 1 ml :aan 96% alkoholia. Jos näytettä on alle 2 ml, alkoholia lisätään puolet näytteen määrästä.

Kiirenäytteet tulee olla selkeästi merkittynä ja toimitettuna patologian laboratorioon klo 14.30 menessä. Myöhemmin toimitetut näytteet valmistetaan vasta seuraavana päivänä. Epäiltäessä hematolymfaattista maligniteettia suositellaan tuorenäytteen (fiksoimaton) lähettämistä välittömästi ottamisen jälkeen hematologian laboratorioon blastisolujen tutkimusta ja immunofenotyypitystä varten katso tutkimukset 1190, Li-Blastit ja 8348, Li-LMark-H.

Tuorenäyte tulee merkitä selkeästi näyteputkeen sekä lähetteeseen. Tuorenäytteet toimitetaan välittömästi patologian laboratorioon ja niiden tulee olla perillä laboratoriossa klo 15.30 mennessä.

Menetelmä

Riippuen näytteen runsaudesta ja solumäärästä valmistetaan Millipore- ja/tai sytosentrifuugipreparaatti, josta tehdään Papanicolaoun-värjäys. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

ma - pe

Tulokset valmiina

80 % tutkimuksista vastataan 8 arkipäivän kuluessa

Tulkinta

Patologian erikoislääkäri tai vastuuhenkilön valtuuttama sairaalalääkäri antaa lausunnon esitarkastetusta näytteestä, johon sisältyy lausunto-osa, jossa otetaan kantaa mm. solumäärään, solutyypeihin ja niiden jakaumaan, mahdollisiin viitteellisiin solureaktioihin sekä kasvainsuspekteihin soluihin. Lausunnossa on SNOMED-koodiston mukainen sytologinen diagnoosi ja soveltuvin osin Papanicolaoun luokka.

Tutkimus Li-Syto päivitetty 12.12.2022 / JS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 29.11.2023 klo 00:40.