HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Obduktio, aikuinen

4069 Pt-Obd-1

Tiedustelut

 Meilahden patologian laboratorio, obduktio p. 09 471 76390
 Jorvin patologian osasto, obduktio p. 09 471 82680

Yhteyshenkilöt

lääkäri Panu Kovanen: panu.kovanenathus.fi / 050 427 0968 / (09) 4711

Lähete

Obduktiotutkimus

Indikaatiot

Lääketieteellisen kuolemansyyn selvityksen piirissä olevien kuolinsyiden selvittäminen sekä tautitilojen leviämisen selvittäminen esim. syöpäkuolemien yhteydessä.

Näyte

Vainaja tulee säilyttää asianmukaisissa kylmätiloissa. Jokaisella patologian osastolla on omat toimintaohjeensa, joita voi tiedustella obduktioita suorittavilta osastoilta.

Menetelmä

Patologian erikoislääkäri tai vastuuhenkilön valtuuttama sairaalalääkäri suorittaa ruumiinavauksen, joka pyritään suorittamaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun lähete ja vainaja ovat saapuneet.

Ruumiinavauksen yhteydessä otetaan aina mikroskooppiset kudosnäytteet ja tarvittaessa suoritetaan myös immunohistokemiallisia (esim. kasvaimen tyypityksessä) tai mikrobiologisia tutkimuksia.

Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

ma-pe

Tulokset valmiina

80% makroskooppisista tutkimuksista lausunto 4 arkipäivän sisällä tutkimuksesta. 80% Histologisista näytteistä lisälausunto 70 työpäivän kuluessa.

Yleistä

Lähete tehdään sähköisesti kunkin organisaation omasta käyttöliittymästä tai potilastietojärjestelmästä. Näkymä ja täytettävien kenttien nimet, kuvaukset ja määrä voi vaihdella. Näistä riippumatta, lähetteestä tulee löytyä seuraavat asiat:

Lähetteessä oltava olennaiset tiedot:

 -esitiedot sekä aikaisemmat sairaudet/taudit sekä tapatumat
 -loppuvaiheen tapahtumat (sairauden kulku, mahdollinen
paheneminen, loppuvaiheen tapahtumat sekä kuoleman kuvaus
mahdollisimman tarkasti)
 -maininta jos keskusteltu poliisin kanssa eikä oikeuslääke-
tieteellisen kuolemansyynselvityksen tarvetta
 -kysymyksenasettelu - mihin seikkoihin kliinikko haluaa
vastauksen?
 -mahdolliset erikoistutkimukset: mikrobiologiset, neuro-
patologia, genetiikka

Lähettävän lääkärin nimi sekä puhelinnumero (virkanumero, josta vastataan viivytyksettä - HUOM! ei ajanvaraus- tms. palvelunumero)

Lähettävän yksikön nimi sekä puhelinnumero (virkanumero, josta vastataan viivytyksettä - HUOM! ei ajanvaraus- tms. palvelunumero)

Ruumiinavausluvanantaja:

  -lähiomainen tai muu läheinen henkilö (ks.yst. Laki
 kuolemansyyn selvityksestä 5. pykälä), lähetteessä
 mainittava nimi sekä (sukulaisuus)suhde
  -jos ei ole lähiomaista, LÄHETTÄVÄ YKSIKKÖ pyytää
 luvan avaukseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
 oikeuslääkäriltä ja faksaa sen obduktio-osastolle,
 fax 09 471 76391 (Meilahti) tai 09 471 85912 (Jorvi)

Jos lähettävässä yksikössä ei ole käytössä mitään sähköistä potilastietojärjestelmää, tulee lähete faksata obduktio-osastolle, fax 09 471 76391 (Meilahti) tai 09 471 85912 (Jorvi).

Tulkinta

Makroskooppisista löydöksistä annetaan lausunto, joka sisältää myös pohdinnan kuolinsyistä ja SNOMED-koodiston mukaiset patologisanatomiset diagnoosit. Histologiaan otetut näytteet tutkitaan myöhemmin ja tutkimuksen valmistuttua annetaan lopullinen patologin lausunto kahden kuukauden kuluessa.

Huomautuksia

Kaikista obduktioon tulevista vainajista tulee tehdä myös vainajan säilytyspyyntö: 9082 Pt-Vainaja.

Osastoja pyydetään kohteliaimmin kiinnittämään huomiota pikaiseen lähetteiden toimittamiseen ja vainajan siirron tilaamiseen patologian osastolle.

Mikäli vainajasta halutaan tehtävän myös Cn-PAD tutkimus (keskushermoston erillinen neuropatologianen tutkimus) tulee asia mainita lähetteessä.

Mikäli kliinikko haluaa tulla seuraamaan avausta, on siitä ilmoitettava lähetteessä.

Mikäli obduktio toivotaan tehtäväksi päivystyksenä, siitä on erikseen sovittava patologian osaston kanssa.

Tutkimus Pt-Obd-1 päivitetty 31.07.2023 / JS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 21.06.2024 klo 00:40.