HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Obduktio, lapsi

4070 Pt-Obd-2

Tiedustelut

 Meilahden patologian laboratorio, obduktio p. 09 471 76390

Yhteyshenkilöt

lääkäri Jouko Lohi: jouko.lohiathus.fi / 050 4272212

Lähete

Obduktiotutkimus

Indikaatiot

Kaikki lääketieteellisen kuolemansyynselvityksen piirissä olevat lasten kuolemantapaukset ja 22 raskausviikoa tai yli kestäneen raskauden aikaiset sikiökuolemat.

Alle 22 raskausviikkoa kestäneen raskauden sikiökuolemat: ks. yst. tutkimus 4034 Ts-Abortti.

Näyte

Vainaja tuodaan obduktio-osastolle säilytykseen. Kaikki näytteet toimitetaan tuoreena (ei formaliinifiksaatiota).

Metabolisesta kiireellisestä obduktiosta on sovittava patologin kanssa, katso tutkimus 844 Pt-Obd-6.

Menetelmä

Pediatrinen patologi tekee vainajalle/sikiölle obduktiotutkimuksen, mahdollisimman pian noudattaen kansainvälisiä lapsiavauksen periaatteita. Histologiset näytteet tutkitaan rutiinisti. Lisätutkimukset tehdään tarvittaessa. Epämuodostumarekisteri-ilmoitus tehdään. Puuttuvat kliiniset tiedot haittaavat tutkimuksen suoritusta.

Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

ma - pe

Tulokset valmiina

80% makroskooppisista tutkimuksista lausunto 4 arkipäivän sisällä tutkimuksesta. 80% Histologisista näytteistä lisälausunto 70 työpäivän kuluessa.

Yleistä

Lähete tehdään sähköisesti kunkin organisaation omasta käyttöliittymästä tai potilastietojärjestelmästä. Näkymä ja täytettävien kenttien nimet, kuvaukset ja määrä voi vaihdella. Näistä riippumatta, lähetteestä tulee löytyä seuraavat asiat:

Lähetteessä oltava olennaiset tiedot:

 -esitiedot sekä aikaisemmat sairaudet/taudit sekä tapatumat
 -loppuvaiheen tapahtumat (sairauden kulku, mahdollinen
paheneminen, loppuvaiheen tapahtumat sekä kuoleman kuvaus
mahdollisimman tarkasti)
 -maininta jos keskusteltu poliisin kanssa eikä oikeuslääke-
tieteellisen kuolemansyynselvityksen tarvetta
 -kysymyksenasettelu - mihin seikkoihin kliinikko haluaa
vastauksen?
 -mahdolliset erikoistutkimukset: mikrobiologiset, neuro-
patologia, genetiikka

Lisäksi kuolleena syntyneestä:

 - raskausviikot ja laskettu aika
 - äidin perussairaudet (mukaanlukien mahdollinen
 veritartuntatauti)
 - äidin aikaisempi gynekologinen ja obstetrinen historia
 - G/P lukumäärä
 - aikaisemmat keskenmenot/keskeytykset
 - nykyisen raskauden kulku, komplikaatiot, tehdyt
 tutkimukset

Lähettävän lääkärin nimi sekä puhelinnumero (virkanumero, josta vastataan viivytyksettä - HUOM! ei ajanvaraus- tms. palvelunumero)

Lähettävän yksikön nimi sekä puhelinnumero (virkanumero, josta vastataan viivytyksettä - HUOM! ei ajanvaraus- tms. palvelunumero)

Ruumiinavausluvanantaja:

  -lähiomainen tai muu läheinen henkilö (ks.yst. Laki
 kuolemansyyn selvityksestä 5. pykälä), lähetteessä
 mainittava nimi sekä (sukulaisuus)suhde
  -jos ei ole lähiomaista, LÄHETTÄVÄ YKSIKKÖ pyytää
 luvan avaukseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
 oikeuslääkäriltä ja faksaa sen obduktio-osastolle,
 fax 09 471 76391 (Meilahti) tai 09 471 85912 (Jorvi)

Jos lähettävässä yksikössä ei ole käytössä mitään sähköistä potilastietojärjestelmää, tulee lähete faksata obduktio-osastolle, fax 09 471 76391 (Meilahti) tai 09 471 85912 (Jorvi).

Tulkinta

Makroskooppisen löydöksen perusteella tehdään alustava diagnoosi, makroskooppinen avauskertomus on kliinikon käytössä muutaman päivän kuluttua avauksesta. Histologinen tutkimus seuraa 2 kuukauden kuluttua ja siitä tulee kirjallinen vastaus hoitavalle yksikölle. Käytettävissä olevien avaustietojen, kliinisten tietojen ja mahdollisten lisänäytteiden, kuten mikrobiologia, röntgenkuvaus ja DNA- tutkimukset, perusteella tehdään diagnostiset johtopäätökset .

Huomautuksia

Kaikki kuolleena syntyneet toimitetaan ruumiinavaukseen äidin henkilötunnuksella.

Kaikista obduktioon tulevista sikiöistä ja lapsista tulee tehdä sikiön tai vainajan säilytyspyyntö.

 Kaikki kuolleena syntyneet ja abortoidut:
 Kaikki elävänä syntyneet: 9082 Pt-Vainaja

Osastoja pyydetään kohteliaimmin kiinnittämään huomiota pikaiseen lähetteiden toimittamiseen ja vainajan siirron tilaamiseen patologian osastolle.

Mikäli vainajasta halutaan tehtävän myös Cn-PAD tutkimus (keskushermoston erillinen neuropatologianen tutkimus) tulee asia mainita lähetteessä.

Mikäli kliinikko haluaa tulla seuraamaan avausta, on siitä ilmoitettava lähetteessä.

Tutkimus Pt-Obd-2 päivitetty 29.05.2023 / JS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.