HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Ameeba, värjäys (trofozoiitit)

4088 -AmebVr

Tiedustelut

Parasitologian laboratorio, puh. (09) 471 75992

Näytteiden vastaanotto, puh. (09) 471 75815

Yhteyshenkilöt

mikrobiologi Katariina Pekkanen: katariina.pekkanenathus.fi / 0504272715 ja lääkäri Nathalie Friberg: nathalie.fribergathus.fi / 050-428 6876

Lähete

Bakteriologian tutkimukset

Indikaatiot

Entamoeba histolytican aiheuttama absessiepäily tai infektoitunut kudospala.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Tutkimus voidaan tehdä kudospalan leimausnäytteestä, absessiaspiraatista tai kauhanäytteestä. HUOM! Tutkimusta ei tehdä ulosteesta (kts. F-ParaNhO kl. 6375).

KUDOSPALA: Kudospalan voi lähettää kokonaisena keittosuolalla kostutettuna vain, jos näyte voidaan toimittaa laboratorioon 3 tunnin kuluessa. Muuten kudospalasta tulee tehdä lähettävässä yksikössä ns. leimausnäytteet:

(a) Pienestä kudospalasta (halkaisija <3 mm, esim. suolibiopsia) leimausnäyte tehdään hieromalla ja murskaamalla kudospala 2-3 pisaraan kiinnitettä, joka on objektilasilla (2-4 objektilasia/kudospala) ja levittämällä näyte ohueksi kerrokseksi laseille.

(b) Suuri kudospala (halkaisija >3 mm) leikataan veitsellä kahtia ja lähetetään puolet histopatologiseen tutkimukseen ( -ParaPAD) ja toisesta puolesta tehdään leimausnäyte. Suuren kudospalan leimausnäyte tehdään painelemalla useita tuoreita kudospalan leikkauspintoja vierekkäin 2-4 objektilasille ja lisäämällä välittömästi laseille kiinnitettä siten, että leimauskohdat peittyvät. Näytelasit lähetetään kuivina.

ASPIRAATIO- TAI KAUHANÄYTE: Näyte voidaan tuoreena (alle 30 min) natiivinäytteenä liikkuvien trofotsoiittien osoittamiseksi, jolloin näyte tulee ottaa steriiliin putkeen tai purkkiin. Mikäli näytteen laboratorioon toimittamiseen kuluu yli 30 min, tulee näyte sekoittaa hyvin pienessä putkessa 0.5-1.0 ml:aan kiinnitettä ennen lähettämistä.

Kiinnitettä (EcoFix) on saatavana HUSLABin kliinisen mikrobiologian näytteiden vastaanotosta. Kiinnitteen säilyvyys on 1-2 vuotta. Huom! EcoFix sisältää sinkkisulfaattia ja polyvinyylialkoholia. Se luokitellaan ärsyttäväksi, helposti syttyväksi ja ympäristölle vaaralliseksi kemikaaliksi. Vanhentunut kiinnite on ongelmajätettä, ja se voidaan palauttaa kliinisen mikrobiologian näytteiden vastaanottoon ongelmajätelaitokselle toimitettavaksi.

Menetelmä

Erikoisvärjäysten mikroskopointi. Suolenseinämästä, maksa-absessista jne. otetuista näytteistä etsitään ameeban vegetatiivisia trofotsoiitteja.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

Kolmen työpäivän aikana.

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen. Löydöksistä annetaan lausunto. Patologista Entamoeba histolyticaa ja ei-patogeenista E. disparia ei voida erottaa toisistaan morfologisesti.

Huomautuksia

Vesiripulissa käytetään ensisijaisesti alkueläinten nukleiinihappotutkimusta F-ParaNhO (Kl. 6375), kts. tarkemmin ko. tutkimuksen kohdalta. F-ParaNhO-tutkimuksella voidaan havaita Cryptosporidium, mutta ei harvinaisempia Cyclosporaa tai Cystoisosporaa, jotka taas formaliininäytteestä tehtävä F -CrypVr-tutkimus voi tuoda esille. Dientamoeba fragilista epäiltäessä käytetään vain F-ParaNhO -tutkimusta. E. histolytica -veriripulia epäiltäessä käytetään F-ParaNhO-tutkimusta, jolla voidaan havaita patogeeninen E. histolytica ei-patogeenisen E. disparin häiritsemättä. Veriripulin yhteydessä suositellaan herkästi tehtäväksi sigmoidoskopia, jossa otetaan (kauhalla) limakalvonäyte. Kauhanäyte kannattaa tutkia 30 min kuluessa näytteenotosta liikkuvien trofotsoiittien toteamiseksi. Ennen näytteenottoa suositellaan konsultaatiota. Vasta-aine määrityksen osalta ks. S -AmebAb.

Tutkimus -AmebVr päivitetty 10.11.2023 / AN

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.