HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kaptopriilikoe

4121 Pt-Kapto-R

Osatutkimukset

P -Reninm ja S -Aldos

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30 - 15.00.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654 ja kemisti Outi Itkonen: outi.itkonenathus.fi / 050 427 9277

Indikaatiot

Koetta käytetään renovaskulaarisen hypertension diagnostiikassa. Koetta voidaan käyttää lisäksi primaarisen hyperaldosteronismin diagnostiikassa erityisesti, mikäli verenpainelääkitystä ei voida keskeyttää ennen laboratoriotutkimuksia. Koe ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi spironolaktonihoidon aikana.

Esivalmistelu

Hoitava lääkäri antaa potilaalle ohjeet mahdollisesta lääkityksen keskeyttämisestä ja ruokavaliosta ennen tutkimusta, ks. osatutkimukset P -Renin (6339) ja S -Aldos (1034).

Yleensä potilaan on hyvä välttää lääkkeiden käyttöä viikon ajan ennen tutkimusta. Ruokavalion tulee yleensä olla normaali, runsasta tai erityisen niukkaa suolan käyttöä tulee välttää 3-5 vrk:n ajan ennen näytteenottoa. Lakritsin ja salmiakin käyttöä on syytä välttää 3-5 päivän ajan. Paastoa ei tarvita.

Suoritus

Potilas istuu kokeen ajan (yhteensä 90 minuuttia). Osasto mittaa verenpaineen 15 minuutin välein. Ensimmäinen P-Reninm näyte (0-näyte) otetaan 30 minuutin kuluttua kokeen alkamisesta, minkä jälkeen potilas ottaa 50 mg kaptopriilia suun kautta. Toinen reniininäyte (I-näyte) otetaan 60 minuutin kuluttua kaptopriilin annosta. Pyydettäessä otetaan myös S-Aldos näytteet.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Ks. P -Reninm (6339)

Ks. S -Aldos (1034)

Menetelmä

Ks. P -Reninm (6339)

Ks. S -Aldos (1034)

Tulokset valmiina

Tehdään 2 kertaa viikossa

Tulkinta

Terveillä henkilöillä plasman reniiniaktiivisuus suurenee ja aldosteronipitoisuus pienenee kaptopriilin annon jälkeen. Sen lisäksi, että renovaskulaarisessa hypertensiossa plasman reniiniaktiivisuuden perustaso on usein kohonnut, myös sen vaste kaptopriilille on voimistunut.

Lisämunuaisperäisessä (primaarisessa) hyperaldosteronismissa aldosteronieritys on suureksi osaksi riippumaton reniiniangiotensiinijärjestelmästä. Siten primaarisessa hyperaldosteronismissa plasman reniiniaktiivisuus ja aldosteronipitoisuus eivät muutu tai muuttuvat vain vähän kaptopriilin annon jälkeen.

Huomautuksia

Ks osastoilla ohje: Verenpainetutkimus (Kaptopril)

Tutkimus Pt-Kapto-R päivitetty 06.09.2023 / AP

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.05.2024 klo 00:40.