HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Koriongonadotropiini-B-alayksikkö, seerumista

4235 S -hCG-B-V

Osatutkimukset

-hCGBsuh

Tiedustelut

Erikoiskemian laboratorio puh.(09) 471 72844.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Anna Lempiäinen: anna.lempiainenathus.fi / 040 6411470 ja kemisti Outi Itkonen: outi.itkonenathus.fi / 050 427 9277

Indikaatiot

Tutkimusta 4235 S-hCG-B-V käytetään kasvainten diagnostiikassa ja seurannassa. Raskauden toteamiseen ja alkuraskauden häiriöiden selvittämiseen käytetään tutkimusta 6469 P -hCG-tot. Sikiön kehityshäiriöiden seulontaan käytetään tutkimusta 4548 S-Tr1Seul tai 4550 S-Tr2Seul.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Jos näyte perillä yli vuorokauden kuluttua lähetyksestä näyte lähetetään +4 astetta C. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Mikäli halutaan hCG:n vapaa beta-alayksikön osuus hCG-pitoisuudesta, on S -hCG-määritys, KL 2122 pyydettävä samasta näytteestä.

Menetelmä

Immunofluorometrinen. Detektioraja on 0.5 pmol/l. Ristireaktio on kaikkien gonadotropiinien kanssa alle 0.1% (molaarisina pitoisuuksina).

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa.

Viitearvot

KAIKKI alle 2 pmol/l

Tulkinta

Gonadotropiinit (hCG, LH, FSH) ja tyreotropiini (TSH) koostuvat kahdesta alayksiköstä, alfasta ja betasta. Alfa- alayksikkö (hCG-A) on kaikilla hormoneilla yhteinen. Beta- alayksikkö (hCG-B) on kullekin hormonille ominainen määräten siten sen spesifisyyden. Patologisessa kudoksessa hCG alayksiköiden tuotanto voi olla häiriintynyt, jolloin muodostuu intaktin hCG:n lisäksi ylimäärin vapaata beta-alayksikköä. Tutkimus S -hCG-B-V mittaa koriongonadotropiinin vapaata beta-alayksikköä (hCG-beta).

Määritystä voidaan käyttää yhdessä hCG:n kanssa hyvän- ja pahanlaatuisten trofoblastikasvainten erotusdiagnostiikassa. Käytännössä kaikki gestationaaliset trofoblastikasvaimet erittävät sekä hCG että hCG-B-V. Näiden suhteellista osuutta voidaan käyttää hyvän- ja pahanlaatuisten trofoblastikasvainten erotusdiagnostiikassa. hCG-betan osuus suhteessa totaali-hCG:iin on normaalisti alle 4%, mutta istukkasyövässä tämä suhde on korkeampi, yli 5% ja yleensä yli 10%.

Kivessyövässä hCG-B-V on useammin koholla kuin hCG. Erityisesti seminoomista vain pieni osa tuottaa hCG:a, mutta noin puolet tuottaa hCG-B-V. Non-seminoomista suuri osa tuottaa sekä intaktia hCG:ta että hCG-B-V:a. hCG-betaa voidaan käyttää myös haima-, keuhko-, kohtu-, munasarja- ja rakkosyövän seurannassa. Munasarjasyövässä kohonnut hCG-beta on huonon ennusteen merkki. Haimasyövässä hCG-beta on kohonnut noin 70%:lla potilaista.

Syövän hoidon seurannassa tulee ensimmäinen näyte ottaa ennen hoidon aloittamista. Potilailla, joiden syöpä on aiemmin hoidettu, kohonnut tai lisääntyvä pitoisuus saattaa viitata taudin aktivoitumiseen, mikäli muut syyt voidaan sulkea pois.

Huomioitavaa: hCG tason laskiessa hCG-B-V suhteellinen osuus voi nousta ilman, että kyseessä on syöpä, koska hCG-betan puoliintumisaika on pidempi kuin hCG:n. Kemoterapian yhteydessä hCG-B-V pitoisuus voi lyhytaikaisesti kohota tuumorilyysin seurauksena.

Virhelähteitä: Mikäli näytteessä on heterofiilisiä vasta-aineita, voivat ne sitoutua analyysissä käytettyihin vasta-aineisiin mitattavasta proteiinista riippumatta ja aiheuttaa virheellisen korkeita tai matalia tuloksia. Mikäli tulos ei sovi potilaan kliiniseen kuvaan, on suositeltavaa tutkia näyte erikoismenetemällä. Tällöin pyydetään tutkimus -Imm-Ong (tutkimusnumero 20561) ja lisätietoihin merkitään selvitettävän tutkimuksen lyhenne ja numero (S-hCG-B-V, 4235).

Huomautuksia

Mikäli halutaan hCG-B:n osuus suhteessa totaali-hCG:iin on S-hCG-määritys tehtävä samasta näytteestä.

Laskentakaava hCG-B-V osuus kokonais-hCG-pitoisuudesta hCGBSuh = S-hCG-B-V (pmol/l)/(2,93*S-hCG (IU/l) + S-hCG-B-V (pmol/l))*100%

Tutkimus S -hCG-B-V päivitetty 25.01.2024 / OI

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.05.2024 klo 00:40.