HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Sitalopraami, seerumista

4258 S -Sital

Osatutkimukset

S -DeSital

Tiedustelut

ISLAB, puh. 044 717 8749

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Indikaatiot

Sitalopraami- ja essitalopraamihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 7 ml

Näyte

1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. Näyte säilyy viikon ajan jääkaapissa (+4 C). Lähetys huoneenlämmössä, jos perillä samana päivänä, muutoin kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Yleistä

Sitalopraami ja essitalopraami ovat masennuslääkkeitä, jotka estävät selektiivisesti serotoniinin takaisinottoa hermonpäätteisiin. Essitalopraami on sitalopraamin S-enantiomeeri.

Farmakokinetiikka: Sitalopraami ja essitalopraami imeytyvät suun kautta annettuna nopeasti. Huippupitoisuus saavutetaan keskimäärin 4 tunnissa. Sitalopraami ja essitalopraami metaboloituvat maksassa pääasiassa CYP2C19-entsyymin välityksellä, mutta myös CYP3A4- ja CYP2D6-entsyymien välityksellä. Sitalopraamin puoliintumisaika on keskimäärin 36 tuntia ja essitalopraamin keskimäärin 30 tuntia. Eliminaatio voi hidastua iäkkäillä potilailla sekä maksan ja munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä.

Yhteisvaikutukset: Monet lääkkeet, kuten flukonatsoli, vorikonatsoli, omepratsoli ja fluvoksamiini voivat suurentaa sitalopraamin ja essitalopraamin pitoisuuksia kliinisesti merkittävästi estämällä CYP2C19-entsyymin toimintaa. Sitalopraamilla ja essitalopraamilla on myös farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia muiden serotonergisesti vaikuttavien, sydämen QTc-aikaa pidentävien ja verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa. Samanaikaisessa käytössä näiden lääkkeiden kanssa haittavaikutusten riski voi korostua.

Farmakogenetiikka: Perinnöllinen CYP2C19-entsyymin aktiivisuus voi vaikuttaa sitalopraamin ja essitalopraamin tehoon ja haittavaikutusten riskiin. Lisätietoa Farmakogenetiikkaoppaassa.

Tulkinta

Menetelmä mittaa molemmat sitalopraamin isomeerit, joten sitä voidaan käyttää sekä sitalopraamin että essitalopraamin mittaamiseen.

Sitalopraamille ja essitalopraamille ei ole määritetty yksiselitteistä terapeuttista aluetta. Sitalopraamille suositeltu suuntaa antava terapeuttinen alue on 150-340 nmol/l ja essitalopraamille 50-250 nmol/l.

Sitalopraamia käytettäessä toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 680 nmol/l. Essitalopraamia käytettäessä toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 490 nmol/l.

Menetelmä mittaa myös metaboliitti desmetyylisitalopraamia ja desmetyyliessitalopraamia, joiden pitoisuudet ovat noin puolet sitalopraamin/essitalopraamin pitoisuudesta. Desmetyylisitalopraami on neljä kertaa heikompi serotoniinin takaisinoton estäjä kuin sitalopraami.

Lähteet:

Hiemke C ym. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018,51:9-62.

Huomautuksia

Tutkimuksessa määritetään sitalopraami sekä sen metaboliitti desmetyylisitalopraami.

Tutkimus S -Sital päivitetty 13.06.2024 / KT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.