HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Von Willebrand-tekijä, multimeerit, plasmasta

4262 P -vWF-Ty

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio p. (09) 471 74303 tai (09) 471 74330.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja lääkäri Lotta Joutsi-Korhonen: lotta.joutsi-korhonenathus.fi / 050 427 2402

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään von Willebrandin taudin (vWD) diagnostiikassa jatkotutkimuksena ja taudin tyypityksessä (tyyppi 1 vs. tyyppi 2 VWD).

Tutkimus tilataan, jos potilaalla on kliinisesti yleistynyt verenvuototaipumus (toistuvia verenvuotoja) ja muut laboratoriolöydökset toistetusti viittaavat vW-tautiin. Tutkimusta käytetään tyypin 2 vW-taudin alatyypityksessä.

Esivalmistelu

Näytteenotto pyritään ajoittamaan mahdollisimman stabiiliin vaiheeseen, ja kun mahdollisesta korvaushoidosta on kulunut riittävä aika (vähintään 72 tuntia).

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte on toimitettava Meilahden sairaalan laboratorioon (hyytymistutkimukset). Näyte säilyy erottelematta kokoverenä huoneenlämmössä 4 tuntia. Näyte sentrifugoidaan (15 min 2500 g), plasma erotellaan kahteen muoviputkeen ja pakastetaan. Tarvittava sitraattiplasmanäytemäärä vähintään 0,5 ml (minimi 0,2 ml). Meilahden sairaalan laboratorio lähettää näytteet edelleen Ruotsiin hiilihappojäissä. Lähetyspäivä tiistai (tarvittaessa ma-to). Meilahden hyytymislaboratorio täyttää lähetteen, joka lähetetään näytteen mukana.

Menetelmä

Agaroosigeelielektroforeesin jälkeen von Willebrand -tekijän multimeerit siirretään nitroselluloosakalvolle ja osoitetaan vasta-aineen avulla (immunoblottaus). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Kerran kuukaudessa.

Tulokset valmiina

N. kuukauden kuluessa.

Yleistä

P -vWF-Ty -tutkimusta tilattaessa tulee vastata seuraaviin laboratoriotietojärjestelmän kysymyksiin:

1) Onko perinnöllinen vWD -epäily? 2) Onko tyypin 2 vWD - epäily? 3) Onko hankinnainen vWD -epäily? 4) Lisätietoja? 5) Lähettävä lääkäri ja puhelinnumero?

Lisätietoihin kirjataan mahdollinen akuutti tilanne (raskaus , korvaushoito tms.) ja aikaisemmat laboratoriotulokset (mikäli ne eivät näy samassa tietojärjestelmässä).

Erillistä paperilähetettä ei enää tarvita.

Tulkinta

Vastauksena lausunto, joka on nähtävissä Erikoisalojen lausunnot -kohdassa (Weblab) tai se lähetetään paperitulosteena (HUS:in ulkopuoliset). Alkuperäinen lausunto ja kuva vastataan liitteenä ko. tutkimukselle. Tulos valmistuu noin kuukauden kuluttua näytteenotosta.

Tyyppi 2A VWD:ssa suuret ja keskisuuret, tyyppi 2B VWD:ssa suuret VWF:n mulltimeerit puuttuvat. Tyyppi 1 ja muissa tyyppi 2 VWD (2M ja 2N) muodoissa vWF:n multimeerit ovat normaalit.

Huomautuksia

Tutkimusta pyydettäessä tulee tilata myös tutkimukset 6334 P -vWF-Akt, 4031 P-vWF-Ag, 6073 P-vWF-CB ja 8091 P-FVIII, jotka ovat vältämättömiä tuloksen oikealle tulkinnalle.

Tutkimushinnan lisäksi tilaajalta laskutetaan hiilihappojäälähetyksen kulut.

Tutkimus P -vWF-Ty päivitetty 15.02.2023 / TH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 08.12.2023 klo 00:43.