HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Von Willebrand-tekijä, multimeerit, plasmasta

4262 P -vWF-Ty

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio p. (09) 471 74303 tai (09) 471 74330.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja lääkäri Lotta Joutsi-Korhonen: lotta.joutsi-korhonenathus.fi / 050 427 2402

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään von Willebrandin taudin (vWD) diagnostiikassa jatkotutkimuksena ja taudin tyypityksessä (tyyppi 1 vs. tyyppi 2 VWD).

Tutkimus tilataan, jos potilaalla on kliinisesti yleistynyt verenvuototaipumus (toistuvia verenvuotoja) ja muut laboratoriolöydökset toistetusti viittaavat vW-tautiin. Tutkimusta käytetään tyypin 2 vW-taudin alatyypityksessä.

Esivalmistelu

Näytteenotto pyritään ajoittamaan mahdollisimman stabiiliin vaiheeseen, ja kun mahdollisesta korvaushoidosta on kulunut riittävä aika (vähintään 72 tuntia).

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte on toimitettava HUSLAB-talon Automaatiolaboratorioon (hyytymistutkimukset). Näyte säilyy erottelematta kokoverenä huoneenlämmössä 4 tuntia. Näyte sentrifugoidaan (15 min 2500 g), plasma erotellaan kahteen muoviputkeen ja pakastetaan. Tarvittava sitraattiplasmanäytemäärä vähintään 0,5 ml (minimi 0,2 ml). Automaatiolaboratorio lähettää näytteet edelleen Ruotsiin hiilihappojäissä. Lähetyspäivä tiistai (tarvittaessa ma-to). Hyytymislaboratorio täyttää lähetteen, joka lähetetään näytteen mukana.

Menetelmä

Agaroosigeelielektroforeesin jälkeen von Willebrand -tekijän multimeerit siirretään nitroselluloosakalvolle ja osoitetaan vasta-aineen avulla (immunoblottaus). Alihankintana teetettävä tutkimus.

Tekotiheys

Kerran kuukaudessa.

Tulokset valmiina

N. kuukauden kuluessa.

Yleistä

P -vWF-Ty -tutkimusta tilattaessa tulee vastata seuraaviin laboratoriotietojärjestelmän kysymyksiin:

1) Onko perinnöllinen vWD -epäily? 2) Onko tyypin 2 vWD - epäily? 3) Onko hankinnainen vWD -epäily? 4) Lisätietoja? 5) Lähettävä lääkäri ja puhelinnumero?

Lisätietoihin kirjataan mahdollinen akuutti tilanne (raskaus , korvaushoito tms.) ja aikaisemmat laboratoriotulokset (mikäli ne eivät näy samassa tietojärjestelmässä).

Erillistä paperilähetettä ei enää tarvita.

Tulkinta

Vastauksena lausunto, joka on nähtävissä Erikoisalojen lausunnot -kohdassa (Weblab) tai se lähetetään paperitulosteena (HUS:in ulkopuoliset). Alkuperäinen lausunto ja kuva vastataan liitteenä ko. tutkimukselle. Tulos valmistuu noin kuukauden kuluttua näytteenotosta.

Tyyppi 2A VWD:ssa suuret ja keskisuuret, tyyppi 2B VWD:ssa suuret VWF:n mulltimeerit puuttuvat. Tyyppi 1 ja muissa tyyppi 2 VWD (2M ja 2N) muodoissa vWF:n multimeerit ovat normaalit.

Huomautuksia

Tutkimusta pyydettäessä tulee tilata myös tutkimukset 6334 P -vWF-Akt, 4031 P-vWF-Ag, 6073 P-vWF-CB ja 8091 P-FVIII, jotka ovat vältämättömiä tuloksen oikealle tulkinnalle.

Tutkimushinnan lisäksi tilaajalta laskutetaan hiilihappojäälähetyksen kulut.

Alihankintalaboratorio Labmedicin Skåne Von Willebrand multimeeritutkimus

Tutkimus P -vWF-Ty päivitetty 14.03.2024 / TH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.05.2024 klo 00:40.