HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Lamotrigiini, seerumista

4328 S -Lamotri

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Meilahti, Asiakaspalvelu puh. 09 471 72579 (arkisin päiväaikana). Päivystysaikana oman laboratorion päivystysnumerosta (HUSLAB-talo, Meilahden alueen sairaalat, puh. 09 471 72645).

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Titta Salopuro: titta.salopuroathus.fi / 040 486 9961

Indikaatiot

Lamotrigiinihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 250 µl. Geeliputki ei sovellu. Lähetys huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Fotometrinen, enstymaattinen

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Tulkinta

Useimmat tutkimukset viittaavat siihen, ettei lamotrigiinille ole olemassa varsinaista terapeuttista aluetta. Suuntaa antavaksi terapeuttiseksi alueeksi voidaan antaa 8 – 40 µmol/l (2 – 10 mg/l). Jos lamotrigiiniä käytetään yhdessä toisen epilepsialääkkeen kanssa, optimaalinen seerumipitoisuus on matalampi kuin monoterapiassa. Haittavaikutusten riski kasvaa pitoisuuden ylittäessä 40 µmol/l (10 mg/l).

Farmakokinetiikka: Huippupitoisuus saavutetaan 1 – 3 tunnissa. Pääosa lamotrigiinistä metaboloituu maksassa. Eliminaation puoliintumisaika on 25 – 30 tuntia. Lamotrigiinin farmakokinetiikassa on suuria yksilöiden välisiä eroja.

Yhteisvaikutukset: Entsyymi-induktorit lyhentävät lamotrigiinin puoliintumisaikaa. Valproaatti voi kaksinkertaistaa lamotrigiinin puoliintumisajan. Lamotrigiini ei vaikuttane muiden epilepsialääkkeiden farmakokinetiikkaan.

Menetelmä ristireagoi trimetopriimin kanssa aiheuttaen virheellisen korkeita tuloksia etenkin todelliselta pitoisuudeltaan matalien lamotrigiininäytteiden kohdalla.

Tutkimus S -Lamotri päivitetty 03.05.2022 / TS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 01.10.2022 klo 01:25.