HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Lamotrigiini, seerumista

4328 S -Lamotri

Tiedustelut

Erikoiskemian prosessi puh. (09) 471 72840

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Leena Lindstedt: leena.lindstedtathus.fi / 050-4286646

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 0.5 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Nestekromatografinen.

Tekotiheys

Kerran viikossa tiistaisin.

Tulkinta

Useimmat tutkimukset viittaavat siihen, ettei lamotrigiinille ole olemassa varsinaista terapeuttista aluetta. Suuntaa antavaksi terapeuttiseksi alueeksi voidaan antaa 8 – 40 µmol/l (2 – 10 mg/l). Jos lamotrigiiniä käytetään yhdessä toisen epilepsialääkkeen kanssa, optimaalinen seerumipitoisuus on matalampi kuin monoterapiassa. Haittavaikutusten riski kasvaa pitoisuuden ylittäessä 40 µmol/l (10 mg/l).

Farmakokinetiikka: Huippupitoisuus saavutetaan 1 – 3 tunnissa. Pääosa lamotrigiinistä metaboloituu maksassa. Eliminaation puoliintumisaika on 25 – 30 tuntia. Lamotrigiinin farmakokinetiikassa on suuria yksilöiden välisiä eroja.

Yhteisvaikutukset: Entsyymi-induktorit lyhentävät lamotrigiinin puoliintumisaikaa. Valproaatti voi kaksinkertaistaa lamotrigiinin puoliintumisajan. Lamotrigiini ei vaikuttane muiden epilepsialääkkeiden farmakokinetiikkaan.

Huomautuksia

1.10.97 alkaen on siirrytty käyttämään massayksikön sijasta molaarista yksikköä. Nykyinen molaarinen (umol/l) pitoisuus on kerrottava 0,256, jotta saataisiin vastaus aikaisemmin käytetyssä massayksikössä (ug/ml).

Tutkimus S -Lamotri päivitetty 11.12.2018 / LL

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 18.09.2020 klo 01:10.