HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

APC-resistenssi, plasmasta

4378 P -APCres

Osatutkimukset

P -APTTapc ja P -APTTchr

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Hyytymislaboratorio 050 468 3910 tai 09 471 74303, päivystysaikana 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Lähete

HUSLAB, hyytymistutkimukset

Indikaatiot

Laskimotukostaipumuksen (hankinnainen APC-resistenssi) selvittely.

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

Verinäyte otetaan 3.2% Na-sitraattiputkeen. Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä noin 8 tuntia. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte sentrifugoidaan (15 min 2500 g) ja plasma erotellaan kahteen muoviputkeen. Plasmaputkien lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Tutkitaan, kuinka paljon näytteen APTT-aika pidentyy aktivoidun proteiini C:n (APC) lisäyksen jälkeen. Tuloksena ilmoitetaan APTT-aikojen suhde APC:n lisäämisen jälkeen ja ennen sitä. Matala suhde viittaa APC- resistenssiin.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

1-5pv:n kuluttua

Viitearvot

Kaikki yli 1.9

Tulkinta

Aktiivinen proteiini C -kompleksi (APC) toimii hyytymisjärjestelmässä inaktivoiden mm. hyytymistekijöitä V ja VIII. APC:n inaktivoiva vaikutus hyytymistekijöihin voi olla heikentynyt perinnöllisistä tai hankinnaisista syistä - ilmiöstä käytetään nimeä APC-resistenssi.

APC-resistenssin tavallisin syy on hyytymistekijä V -geenin R506Q-mutaatio, nk perinnöllinen APC-resistenssi. Tätä voidaan selvittää geenitutkimuksella 4410 B-FV-D. Funktionaalista P -APCRes-tutkimusta käytetään hankinnaisen APC-resistenssin osoittamiseen. Hankinnainen APC-resistenssi altistaa tukoksille, vaikka potilaalla ei todeta FV-geenin mutaatiota. Hankinnaisen APC-resistenssin taustalla voi olla esim. fosfolipidivasta-aineoireyhtymä tai maligniteetti.

Huomautuksia

Geenitutkimus 4410 B -FV-D on poistunut tutkimuspaketista ja tutkimus 4378 P -APCres on käytössä hankinnaisen APC-resistenssin selvittämiseen 2.3.2021 alkaen. Perinnöllistä APC-resistenssiä aiheuttavaa hyytymistekijä V -geenin R506Q-mutaatiota epäiltäessä käytetään tutkimusta 4410 B -FV-D. Viiteväli muuttunut 5.12.2023.

Tutkimus P -APCres päivitetty 04.12.2023 / SV

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.05.2024 klo 00:42.