HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Pneumocystis jirovecii, nukleiinihappo (kval)

4446 -PncaNhO

Tiedustelut

Bakteriologian laboratorio, puh. 050 427 1229 tai (09) 471 73040

Yhteyshenkilöt

mikrobiologi Anne-Marie Kerttula: anne-marie.kerttulaathus.fi / 050 428 6601 ja lääkäri Nathalie Friberg: nathalie.fribergathus.fi / 050-4286876

Indikaatiot

Pneumokystoosiepäily.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Nestemäiset näytteet (bronkoalveolaarinen huuhteluneste, indusoitu yskös), vähintään 2 ml: puhdas putki. Keuhkobiopsia, kudospala (vähintään 3x3mm): keittosuolataitoksessa.

Mikäli näytettä ei voidaan toimittaa laboratorioon 3 tunnin kuluessa, näytteet säilytetään jääkaappissa (+2 - +8 C) ennen kuljetusta laboratorioon.

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktio (PCR). Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tulokset valmiina

Kahden työpäivän aikana.

Tulkinta

Tulos annetaan joko positiivisena (Pneumocyst. jirovecii) tai negatiivisena löydöksenä, ja tuloksesta annetaan tarpeen mukaan lausunto, esim. jos kyseessä on niukka tai erittäin niukka löydös.

Löydöksen merkitys on arvioitava kliinisen kuvan perusteella, koska oireeton ylähengitysteiden P.jirovecii kolonisaatio on mahdollinen etenkin erittäin niukkojen löydösten kohdalla.

Tutkimus -PncaNhO päivitetty 05.03.2019 / JA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 16.10.2019 klo 01:10.