HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Raskaudenaikaiset veriryhmävasta-aineet

4469 B -VRAb-Gr

Osatutkimukset

E -ABORh ja P -VRAb-O

Tiedustelut

Meilahden verikeskus (09) 471 72574. Veripalvelu, neuvolanäytetutkimukset 050 374 2736.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Katja Salmela: katja.salmelaathus.fi / 050 427 1611

Indikaatiot

Raskaudenaikaisen RhD- tai muun veriryhmäimmunisaation seulonta (ei ABO-immunisaatio): tutkimuksen tarkoituksena on löytää ne immunisoituneet äidit, joiden lapsilla on vaara sairastua vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin joko raskauden aikana tai syntymän jälkeen.

Seuraavassa on esitetty esitietokysymysten täyttöohjeet:

 Esitietokysymys       Täyttöohje
 Raskauksien määrä, G     Kokonaisluku, esim. 2 (ei G2)
 Synnytysten määrä, P     Kokonaisluku, esim. 1 (ei P1)
 Laskettu aika        Pvm muodossa pp.kk.wwww
               (esim. 25.03.2010)
 Veriryhmätiedot, ABO     Täytä vain varma tieto
 Veriryhmätiedot, RhD     Täytä vain varma tieto
 Mikä raskauden aikainen   Tutkimus 4469:
 näyte            - jos normaali seurantanäyte:
                vastaa 1, 2, 3, 4 tai 5
               - jos seurantanäyte aik.
                kelt. lapsen vuoksi:
                vastaa seuranta kelt. lapsi
               - jos seurantanäyte äidin
                verensiirron vuoksi:
                vastaa seuranta verensiirto
               Tutkimus 6095
               = seurantanäyte immunisaation
                vuoksi:
                vastaa seuranta immunis.
 Aik. todettu immunisaatio  Rh-immunisaatio/
               Kell-immunisaatio/
               ABO-immunisaatio/
               muu veriryhmäimm.
 Aik. lapsi keltainen     Kyllä / Ei
 (valohoito)
 Äidille tehty verensiirtoja Kyllä / Ei
 Aikaisempi verensiirto-   HUOM! Jätä tyhjäksi, jos olet
 milloin           vastannut 'Ei' kysymykseen
               'Äidille tehty verensiirtoja'
 Muu anti-D suojaus      Kyllä / Ei / Ei 6 kk sisällä
 Muu anti-D suojaus-milloin  Päivämäärä, mikäli olet
               vastannut 'Kyllä' kysymykseen
               'Anti-D suojaus'
 Yhteystiedot-        Neuvolan nimi, jossa äiti
 Äidin neuvola        asioi.
 Yhteystiedot-        Neuvolan puhelinnumero,
 Äidin neuvola puh.      jossa äiti asioi
 Kysymyksenasettelu      Jätä tyhjäksi, jos saat
               tarpeellisen tiedon aiempiin
               kohtiin
 Anti-D-rutiinisuojaus    Kyllä / Ei / Ei tietoa
 (h28-30)

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Näyteastia K2 EDTA 7/6 ml, SPRV:n putki. Jos SPRV:n putkea ei ole, mikä tahansa 7/6 ml:n K2 EDTA - putki.

Kun verinäyte otetaan EDTA:ta sisältävään putkeen, on putki sekoitettava välittömästi näytteenoton jälkeen. EDTA-putkea käännetään ylösalaisin rauhallisesti 7-10 kertaa näytteen ja EDTA:n sekoittamiseksi. Putken tulee olla täysi. Jos putki jää vajaaksi, sekoittamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jos näyte on liian pieni, Veripalvelu joutuu pyytämään uuden näytteen. Näyteputkeen merkitään selkeästi äidin nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä. Näytettä ei sentrifugoida. Näyte tulee lähettää mahdollisimman pian siten, että näyte on Veripalvelussa viimeistään 3-5 vuorokauden kuluessa näytteenottopäivästä. Näytteitä ei suositella lähetettäväksi perjantaina, vaan perjantaisin otetut verinäytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa pystyasennossa viikonlopun yli ja lähetetään heti maanantaina. Näyte voidaan lähettää huoneenlämpöisenä. Talviaikana tulee varmistaa, ettei näyte pääse jäätymään. Näytteiden lähettämisessä käytetään Veripalvelusta tilattavia pakkausmateriaaleja. Merkitse vastaanottajaksi "SPR Veripalvelu, Näytteiden esikäsittely- yksikkö, Neuvolanäytetutkimukset".

Putket ja pakkausmateriaalit tilataan SPR Veripalvelusta esimerkiksi puhelimitse (p. 050 3742736). Tilausohjeet ja tilauslomake löytyvät sivuilta www.veripalvelu.fi > Terveydenhuollon ammattilaiset.

Menetelmä

ABO- ja Rh-veriryhmät määritetään agglutinaatiomenetelmällä. Punasoluvasta-aineet seulotaan tunnetuilla O-veriryhmän punasoluilla käyttäen antiglobuliinimenetelmää. Jos vasta- aineita todetaan, ne tunnistetaan entsyymi- ja antiglobuliinimenetelmillä, tarvittaessa tunnistusta jatketaan mm. lisäpaneeleilla. Vasta- ainepitoisuus määritetään titraamalla. Tällöin plasmasta tehdään laimennosossarja, joka tutkitaan tunnetuilla punasoluilla antiglobuliinimenetelmällä. Titteri on sen laimennoksen käänteisluku, jossa agglutinaatio vielä havaitaan. Jos anti- D- vasta-aineen titteri on vähintään 16, pitoisuus määritetään myös kvantitatiivisesti virtaussytometrisesti. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulokset valmiina

Tutkimus tehdään arkipäivinä ja tulos on valmiina kolmen arkipäivän kuluessa näytteen saapumisesta. (Joissakin tapauksissa veriryhmävastaus (E-ABORh) näkyy atk-järjestelmässä vasta 1-2 päivää seulontatuloksen (P-VRAb-O) jälkeen.) Mikäli vasta-aineita löytyy, tulos valmistuu viikon kuluessa.

Yleistä

Äitiysneuvolat pyytävät tutkimuksen kansallisen raskaudenaikaisen seulontaohjelman mukaan kaikista odottavista äideistä alkuraskaudessa (raskausviikolla 8-12): näytteet tutkitaan Suomessa keskitetysti SPR Veripalvelussa. Tutkimuksella selvitetään, onko äidillä veriryhmävasta-aineita, jotka voivat aiheuttaa vastasyntyneen hemolyyttisen taudin (joko raskauden aikana tai syntymän jälkeen). Tutkimus toistetaan tarvittaessa useamman kerran raskauden aikana riippuen mm. vasta-ainetuloksesta, RhD-veriryhmästä ja verensiirtotiedoista: Veripalvelu antaa vastauksessaan ohjeet seurantatiheydestä ja siitä, käytetäänkö seurannassa tutkimusta 4469 vai 6095 (B-VRAbGrS) ja onko aihetta tutkia myös isän näyte (tutkimus 20629 B- VRisäGr).

Tutkimus tehdään jokaisen raskauden aikana, koska äidin immunisoitumisen vaara kasvaa raskauksien myötä.

Tulkinta

Vastaukseen sisältyy veriryhmä (30084 E-ABORh) ja punasoluvasta-aineseulonnan (2953 P-VRAb-O) tulos. Jos vasta -aineita löytyy, ilmoitetaan vasta-aine (21025 B-VRAbTu5) ja sen pitoisuus (titteri) ja äidin punasolujen fenotyyppi (6096 E- FenoTy). Jos kyseessä on anti-D-vasta-aine, jonka titteri on vähintään 16, ilmoitetaan sen pitoisuus myös kvantitatiivisesti (6070 P-AntiDkv). Lisäksi annetaan lausunto siitä, voiko vasta-aine aiheuttaa vastasyntyneen hemolyyttisen taudin ja jatko-ohjeet mm. seurantatiheydestä. Lausunto voi olla vastattu tutkimukseen 11454 SPRV-laus. Huom! Pyydetyn tutkimuksen lisäksi potilaalla voi olla siis myös muita vastauksia samalla näytteenottoajalla.

Huomautuksia

Vastaukseen ei sisälly verensiirto-ohjeita, koska raskauden aikana punasoluvasta-aineita voi muodostua lisää. Ennen mahdollista verensiirtoa tulee verensiirtoserologiset tutkimukset tehdä tavanomaiseen tapaan.

Tutkimus B -VRAb-Gr päivitetty 09.11.2019 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 25.10.2021 klo 02:26.