HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Tsuklopentiksoli, seerumista

4472 S -Zuklop

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Esivalmistelu

Suositeltava näytteenottoaika riippuu tutkimuksen tarkoituksesta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml, ei geeliä

Näyte

2 ml (minimi 0,5 ml) seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna ja tällöin lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Neljä kertaa viikossa.

Viitearvot

Kaikki 10 - 125 nmol/l

Tulkinta

Klopentiksoli on tioksanteeniryhmään kuuluva neurolepti. Sitä esiintyy kahtena isomeerina, cis(Z)- ja trans(E)- klopentiksolina. Näistä cis(Z)-klopentiksoli eli tsuklopentiksoli on farmakologisesti aktiivinen.

Suun kautta annetun tsuklopentiksolin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 4 tunnissa (vaihteluväli 2-12 tuntia). Hyötyosuus on noin 44 %. Lihakseen annetulla tsuklopentiksoliasetaatilla huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 24-36 tunnissa. Lihakseen injisoitu tsuklopentiksolidekanoaatti hydrolysoituu hitaasti tsuklopentiksoliksi. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 36 tunnin (24-48 tunnin) kuluttua injektion antamisesta. Näin ollen annostelumuodolla on merkittävä vaikutus farmakokinetiikkaan. Tsuklopentiksolin jakautumistilavuus on noin 20 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin 98 %:sti. Tsuklopentiksolin puoliintumisaika seerumissa on noin 20 tuntia. Keskimääräinen systeemipuhdistuma on 0.86 l/min. Erittyminen tapahtuu metaboliitteina pääosin ulosteeseen. Metaboliitit eivät ole aktiivisia.

Tutkimus S -Zuklop päivitetty 21.11.2023 / KT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.05.2024 klo 00:42.