HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Zuklopentiksoli, seerumista

4472 S -Zuklop

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Esivalmistelu

Suositeltava näytteenottoaika riippuu tutkimuksen tarkoituksesta. Lisätietoihin kirjataan potilaan käyttämä muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml, ei geeliä

Näyte

2 ml (minimi 0,5 ml) seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna ja tällöin lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Neljä kertaa viikossa.

Viitearvot

Kaikki 7 - 30 nmol/l

Tulkinta

Klopentiksoli on tioksanteeniryhmään kuuluva neurolepti. Sitä esiintyy kahtena isomeerina, cis(Z)- ja trans(E)- klopentiksolina. Näistä cis(Z)-klopentiksoli eli tsuklopentiksoli on farmakologisesti aktiivinen.

Suun kautta annetun zuklopentiksolin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 4 tunnissa (vaihteluväli 2-12 tuntia). Hyötyosuus on noin 44 %. Lihakseen annetulla tsuklopentiksoliasetaatilla huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 24-36 tunnissa. Lihakseen injisoitu zuklopentiksolidekanoaatti hydrolysoituu hitaasti zuklopentiksoliksi. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 36 tunnin (24-48 tunnin) kuluttua injektion antamisesta. Näin ollen annostelumuodolla on merkittävä vaikutusfarmakokinetiikkaan. Zuklopentiksolin jakautumistilavuus on noin 20 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin 98 %:sti. Zuklopentiksolin puoliintumisaika seerumissa on noin 20 tuntia. Keskimääräinen systeemipuhdistuma on 0.86 l/min. Erittyminen tapahtuu metaboliitteina pääosin ulosteeseen. Metaboliitit eivät ole neuroleptisesti aktiivisia.

Tutkimus S -Zuklop päivitetty 28.06.2021 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 26.11.2022 klo 01:29.