HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihapon osoitus

4490 -TbNhO

Tiedustelut

Mykobakteriologian yksikkö, puh. (09) 471 75991

Yhteyshenkilöt

mikrobiologi Terhi Miikkulainen-Lahti: terhi.miikkulainen-lahtiathus.fi / 040 504 9994 ja lääkäri Anu Pätäri-Sampo: anu.patari-sampoathus.fi / 050 428 7993

Lähete

Bakteriologian tutkimukset

Indikaatiot

Tuberkuloosibakteerien nopea osoittaminen. Tutkimus on lisäksi käyttökelpoinen sellaisten näytteiden yhteydessä, joissa viljelyn on osoitettu olevan epäherkän (likvori, nivelneste, luunäytteet yms.).

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

YSKÖS: Kierrekorkillinen tiivis purkki, esim. Sarstedtin keltakorkillinen 50 ml purkki. Yskösviljelyä otettaessa potilaat ohjataan antamaan näytteeksi kunnon ysköstä, ei pelkkää sylkeä.

VERI- JA LUUYDINNÄYTTEET otetaan EDTA-putkeen: luuydintä 1-2 ml, verta n. 5 ml.

MUUT NÄYTTEET: (bronkuslima, BAL-neste, pleuraneste, kudospala, likvori, aspiraatti yms.) lähetetään steriilissä tai puhtaassa putkessa (esim. 50 ml:n polypropeeniputki).

Näyteastiat on aina pakattava omiin muovipusseihin, erilleen lähetteistä. Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteen laatu. Näyte voidaan kuljettaa tutkittavaksi huoneenlämpöisenä, mutta kuljetuksen viivästyessä näyte tulee säilyttää jääkaapissa.

Menetelmä

Menetelmä perustuu M. tuberculosis complex -spesifisen rpoB-geenialueen ja monikopioisten IS1081- ja IS6110-insertiosekvenssin monistamiseen (Xpert MTB/RIF Ultra, Cepheid, USA). Testillä voidaan todeta myös mahdollinen rifampisiiniresistenssi. Akkreditoitu menetelmä.

M. tuberculosis -kompleksin suhteen positiiviset hengitystienäytteet (ensimmäinen löydös) analysoidaan automaattisesti toisella menetelmällä (Xpert MTB/XDR, Cepheid, USA), jolla voidaan osoittaa M. tuberculosis -kompleksin pikaherkkyys isoniatsidin, fluorokinolonien, amikasiinin, kanamysiinin kapreomysiinin ja etionamidin suhteen (-TbNhHe).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulokset valmiina

Tulokset valmistuvat seuraavana päivänä näytteen saapumisesta laboratorioon. Positiiviset tulokset ilmoitetaan heti puhelimitse.

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen.

Positiivinen tulos merkitsee sitä, että näytteessä on M. tuberculosis -kompleksiin kuuluvan bakteerin, meillä tavallisimmin M. tuberculosiksen DNA:ta. Sitä saattaa tuberkuloosissa löytyä pitkäänkin lääkityksen aloittamisen jälkeen. Myös M. bovis BCG (Calmette-kanta) antaa testissä positiivisen tuloksen.

Värjäyspositiivisessa keuhkotuberkuloosissa menetelmän herkkyys on 99-100% ja värjäysnegatiivisessa taudissa yli 80%. Negatiivinen tulos ei siten aina poissulje tuberkuloosia. Leprassa ja atyyppisten mykobakteerien aiheuttamissa taudeissa testi antaa negatiivisen tuloksen.

Viljelylöydöksille tehtävään perinteiseen herkkyysmääritysmenetelmään verrattuna Xpert-menetelmien herkkyydet mikrobilääkeresistenssin suhteen ovat n. 98 % rifampisiinille, n. 94 % isoniatsidille, 94 % fluorokinoloneille, n. 73 % amikasiinille, n. 86 % kanamysiinille, n. 61 % kapreomysiinille ja n. 54 % etionamidille. Kaikkien mikrobilääkkeiden osalta menetelmän spesifisyys on yli 98 %. Etionamidin suhteen raportoidaan ainoastaan resistentit tulokset. Herkkyystulkintaa ei voida tehdä näytteistä, joiden bakteeritaso on matala. Tulostaso ei kuitenkaan vaikuta herkkyystulkinnan luotettavuuteen.

Huomautuksia

Tutkimus ei korvaa mykobakteeriviljelyä, koska sen avulla eristetyistä tuberkuloosibakteerikannoista tehdään laajemmat lääkeaineherkkyystutkimukset THL:n mykobakteerilaboratoriossa.

Tutkimus -TbNhO päivitetty 23.04.2024 / TML

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 21.06.2024 klo 00:40.