HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta

4511 U -AlbKrea

Osatutkimukset

U -Alb ja U -Krea

Tiedustelut

HUS, Diagnostiikkakeskus, HUSLAB, Asiakasneuvonta (09) 471 72579 (arkisin päiväaikana).

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Emmi Rotgers: emmi.rotgersathus.fi / 0504271993

Indikaatiot

Diabeettisen nefropatian selvittely, erityisesti ortostaattisen proteinurian erottaminen.

Esivalmistelu

Mikroalbuminuria heijastaa munuaisvauriota, jota selvitellään tavallisimmin diabeetikoilta, mutta myös verenpainepotilailta. Mikroalbuminurian olemassaolo selviää luotettavimmin yövirtsasta (yön aikana erittynyt aamuvirtsa, kertanäyte, lyhenne nU-AlbKrea), koska fyysiseen rasitukseen tai pystyasentoon (ortostaattiseen proteinuriaan) liittyvät mahdolliset virheet jäävät tällöin pois. Yövirtsanäyte annetaan aamulla heti ylösnoustessa lasketusta virtsasta. Näytteen kellonaika on merkittävä muistiin.

Jos halutaan tarkistaa erikseen pystyasennon tai fyysisen rasituksen vaikutus, jolloin yövirtsan lisäksi kerätään myös päivävirtsan kertanäyte. Tällöin on suositeltavaa käyttää U-AlbKrea -tutkimusta, jolloin yö- ja päiväerityksen tulokset näkyvät tuloskertymässä vierekkäin ja vertailu onnistuu näytteiden eri kellonajan perusteella. Näytteen kellonaika on muistettava kirjata.

Mikroalbuminurianäytteen ei tarvitse olla keskisuihkunäyte, mutta virtsatieinfektio tai kuukautiset häiritsevät tulosta, joten niiden aikana näytettä ei tule antaa.

Näyteastia

Virtsaputki lisäaineeton 4 ml

Näyte

Tutkimus on tarkoitettu ensisijaisesti päiväaikaiselle virtsalle. Myös yövirtsa hyväksytään. Hyvin sekoitetusta kertavirtsasta otetaan näyte BD:n virtsaputkeen (lisäaineeton). Näytteen saa ottaa keskisuihkunäytteenä. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon.

Menetelmä

Albumiini: Fotometrinen immunokemiallinen akkreditoitu menetelmä. Kreatiniini: Fotometrinen entsymaattinen akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Yleistä

Mikroalbuminurian tutkimusta käytetään diabeettisen, mutta myös verenpainetaudin aiheuttaman munuaistaudin seulonnassa ja seurannassa. Mikroalbuminurian olemassaolo selviää luotettavimmin yövirtsasta (yön aikana erittynyt aamuvirtsa, kertanäyte, lyhenne nU-AlbKrea), koska fyysiseen rasitukseen tai pystyasentoon (ortostaattiseen proteinuriaan) liittyvät mahdolliset virheet jäävät tällöin pois. Jos halutaan tarkistaa erikseen pystyasennon vaikutus, kerätään yövirtsan lisäksi myös päivävirtsan kertanäyte. Tällöin on suositeltavaa käyttää U-AlbKrea -tutkimusta, jolloin yö- ja päiväerityksen tulokset näkyvät potilaan tuloskertymässä vierekkäin ja vertailu onnistuu näytteiden eri kellonaikojen perusteella.

Viitearvot

Miehet yli 16 v alle 2.5 mg/mmol
Naiset yli 16 v alle 3.5 mg/mmol

Tulkinta

Mikroalbuminurian yleiset tulkintarajat (ks Viitearvot yllä) ottavat huomioon näytteeseen ja määritysmenetelmiin liittyvää epätarkkuutta.

Terveiden täsmälliset viiterajat (95% persentiilit, suluissa 90% luottamusväli viiterajalle) ovat alla (Kouri et al. Clin Chem Lab Med 2001,39:418-425):

 MIEHET yövirtsa  alle 0,6 (0,5-1,8) mg/mmol,
    päivävirtsa alle 1,2 (0,8-2,1) mg/mmol
 NAISET yövirtsa  alle 1,3 (0,9-2,4) mg/mmol,
    päivävirtsa alle 2,7 (1,6-9,0) mg/mmol

4511 U -AlbKrea-tutkimuksella selvitetään potilaan fyysisen rasituksen tai ruumiinasennon (ortostaattisen proteinurian) osuutta mikroalbuminuriassa. Kuten viiterajojen luottamusväleistä näkyy, päivävirtsaan voi erittyä terveilläkin jopa 10-kertainen albumiinipitoisuus yövirtsaan verrattuna pystyasennon ja päivittäisen fyysisen aktiivisuuden takia. Joissakin tapauksissa päivävirtsa (tai aamun toinen virtsanäyte) voi olla kuitenkin ainoa potilaasta saatavissa oleva virtsanäyte.

Mikroalbuminurian syitä voivat olla mm. diabeettinen nefropatia, sydämen vajaatoiminta, virtsatieinfektio ja kuumeiset tulehdussairaudet. Ks. myös tutkimus 23572 nU-AlbKrea (albumiinin ja kreatiniinin suhde yövirtsanäytteestä).

Proteiinieritystä vrk-virtsaan (dU-Prot, mg) voidaan likiarvoisesti arvioida kertanäytteen U-AlbKrea (mg/mmol) -suhteen perusteella. Korrelaatio on 0.8 luokkaa. dU-Prot-tuloksen ja U-AlbKrea-tuloksen suhde on noin 17, mikäli proteinuriasta noin 60 % on albumiinista johtuvaa ja loput globuliineista, ja kreatiniinin vuorokausieritykseksi virtsaan oletetaan keskimäärin 10 mmol (vaihteluväli 5-20 mmol, miehet ja naiset). Suhdetta 17 käyttää silti mm. KDIGO:n Kroonisen munuaissairauden hoitosuositus 2012. Suhdeluvun epätarkkuus on +/-50% erityisesti kreatiniinin vrk-erityksen vaihtelusta johtuen. Selviä virheitä aiheutuu immunoglobuliinien kevytketjuerityksestä (myeloomat ja amyloidoosi) ja tubulaaristen proteiinien erityksestä virtsaan. Käytännössä potilaan alkudiagnostiikassa on pyydettävä molemmat tutkimukset, mutta jatkossa kertavirtsan U-AlbKrea-suhteen seuranta riittää, kun seurattava perussairaus on selvä.

Tutkimus U -AlbKrea päivitetty 07.02.2020 / NT

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 03.08.2020 klo 01:10.