HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Tromboplastiiniaika, INR-tulostus, plasmasta

4520 P -INR

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591 ja lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064

Indikaatiot

Varfariinihoidon (Marevan) seuranta.

Suoritus

Tulos saadaan laskennallisesti P-TT-tutkimuksen tuloksesta.

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelemattomana 24 tuntia huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämpöisenä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 24 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen. Owrenin menetelmä. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin ympäri vuorokauden

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Viitearvot

Varfariinihoito 2 - 3

Tulkinta

Peroraalisessa antikoagulaatiohoidossa käytetty varfariini (Marevan) toimii elimistössä K-vitamiinin vastavaikuttajana muuttaen K-vitamiini-riippuvaisten hyytymistekijöiden (FII, FVII, FIX ja FX) synteesiä. Varfariinihoidon laboratorioseurannassa käytetään tromboplastiiniajan määrityksen (mittaa hyytymistekijöiden FII, FVII ja FX yhteisvaikutusta) INR-tulostusmuotoa, jonka käyttö yhtenäistää eri tromboplastiiniaika-menetelmien tulostason varfariinihoidon stabiilissa vaiheessa. INR lasketaan kaavasta (a/b) exp(ISI), jossa a=näytteestä mitattu hyytymisaika, b=reagenssierälle määritetty keskimääräinen normaali hyytymisaika ja ISI=reagenssin herkkyyttä kuvaava indeksi. INR-tulostusmuoto varfariinihoidon stabiilissa vaiheessa mahdollistaa tulosten vertailun riippumatta eri laboratorioissa käytössä olevista reagensseista.

Näyte varfariinihoitoa seurattaessa voidaan ottaa mihin aikaan tahansa päivästä riippumatta ruokailusta tai lääkeannoksen otosta.

Hoitotavoitteet: Laskimotromboosin profylaksia ja hoito: INR 2.0-3.0. Systeemisen embolisaation esto (mm. krooninen eteisvärinä): INR 2.0-3.0. Mekaaninen tekoläppä: INR 2.5-3.5

Antikoagulaatiohoitoa saamattoman terveen henkilön INR on noin 0.7-1.2.

Muut peroraaliset antikoagulantit (dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani) voivat nostaa INR-tasoa. INR ei kuitenkaan ole riittävän herkkä osoittamaan niiden vaikutusta. Lääkepitoisuus voi olla hyvinkin korkea, vaikka INR on vain hieman noussut. Toisaalta esim. dabigatraanin yhteydessä mitattava korkea INR on merkityksellinen yhdistettynä pidentyneeseen APTT-aikaan ja viittaa korkeaan lääkevaikutukseen (kumuloituminen).

TTR (time in therapeutic range) -arvo kuvastaa aikaa (%), jonka varfariinihoito on ollut terapeuttisella INR-tavoitealueella. TTR-arvo kuvastaa varfariinihoidon toteutumista ja hoidon tasapainoa varfariinia säännöllisesti käyttävällä potilaalla, jonka INR-arvoa seurataan säännöllisesti (vähintään kerran kuukaudessa). TTR-arvon voi laskea HUSLABin TTR-laskurilla.

Tutkimus P -INR päivitetty 11.06.2019 / JTL

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 11.12.2019 klo 01:11.