HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Tromboplastiiniaika, INR-tulostus, plasmasta

4520 P -INR

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

kemisti Anni-Mari Tuori: anni-mari.tuoriathus.fi / 040-6515867 ja lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064

Indikaatiot

Varfariinihoidon (Marevan) seuranta.

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelemattomana 24 tuntia huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämpöisenä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 24 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen. Owrenin menetelmä. Akkreditoitu menetelmä. Tulos saadaan laskennallisesti P-TT-tutkimuksen tuloksesta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin ympäri vuorokauden

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Varfariinihoito 2 - 3

Tulkinta

Peroraalisessa antikoagulaatiohoidossa käytetty varfariini (Marevan) toimii elimistössä K-vitamiinin vastavaikuttajana muuttaen K-vitamiini-riippuvaisten hyytymistekijöiden (FII, FVII, FIX ja FX) synteesiä. Varfariinihoidon laboratorioseurannassa käytetään tromboplastiiniajan määrityksen (mittaa hyytymistekijöiden FII, FVII ja FX yhteisvaikutusta) INR-tulostusmuotoa, jonka käyttö yhtenäistää eri tromboplastiiniaika-menetelmien tulostason varfariinihoidon stabiilissa vaiheessa. INR lasketaan kaavasta (a/b) exp(ISI), jossa a=näytteestä mitattu hyytymisaika, b=reagenssierälle määritetty keskimääräinen normaali hyytymisaika ja ISI=reagenssin herkkyyttä kuvaava indeksi. INR-tulostusmuoto varfariinihoidon stabiilissa vaiheessa mahdollistaa tulosten vertailun riippumatta eri laboratorioissa käytössä olevista reagensseista.

Näyte varfariinihoitoa seurattaessa voidaan ottaa mihin aikaan tahansa päivästä riippumatta ruokailusta tai lääkeannoksen otosta. Mikäli INR-hoitotason vakiinnuttamisessa on haasteita, voi paastonäyte olla hyödyllinen INR-hoitotasoa määritettäessä.

Hoitotavoitteet: Laskimotromboosin profylaksia ja hoito: INR 2.0-3.0. Systeemisen embolisaation esto (mm. krooninen eteisvärinä): INR 2.0-3.0. Mekaaninen tekoläppä: INR 2.5-3.5 tai 2.0-3.0 läppäproteesin ja -position mukaan

Antikoagulaatiohoitoa saamattoman terveen henkilön INR on noin 0.7-1.2.

Muut peroraaliset antikoagulantit (dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani) voivat nostaa INR-tasoa. INR ei kuitenkaan ole riittävän herkkä osoittamaan niiden vaikutusta. Lääkepitoisuus voi olla hyvinkin korkea, vaikka INR on vain hieman noussut.

TTR (time in therapeutic range) -arvossa lasketaan aika (%), jonka varfariinihoito on ollut terapeuttisella INR-tavoitealueella. TTR-arvo kuvastaa varfariinihoidon toteutumista ja hoidon tasapainoa potilaalla, jonka INR-arvoa seurataan säännöllisesti (vähintään kerran kuukaudessa). Hyvässä hoitotasapainossa TTR-arvo on yli 70 %. TTR-arvon voi laskea HUSLABin TTR-laskurilla.

Huomautuksia

INR-pyyntöjen suunnittelussa on huomioitava analysoivaan laboratorioon näytteen kuljetukseen menevä aika. Tulokset ovat valmiina pääsääntöisesti samana päivänä, kun näyte on otettu, mutta eivät välttämättä virka-aikana.

Tutkimus P -INR päivitetty 10.04.2024 / TH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 21.06.2024 klo 00:40.