HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Rauta, plasmasta, paastotilassa

4529 fP-Fe

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645.

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Paula Savola: paula.savolaathus.fi / 0408218846

Indikaatiot

Epäily rautamyrkytyksestä.

Anemiadiagnostiikassa raudanpuutteen osoittamiseksi ei suositella fP-Fe-tutkimusta, vaan plasman ferritiini- (P -Ferrit, 4826) ja transferriinireseptori- (P -TfR, 4720) -tutkimuksia yhdessä. Plasman rautamääritystä tarvitaan erityistilanteissa transferriinin rautakyllästeisyyttä (fP-Trfesat, 8855) tutkittaessa.

Esivalmistelu

Potilas on ravinnotta edellisestä illasta klo 20 lähtien. Näyte tulisi ottaa aamulla klo 7 ja 9 välillä johtuen rauta-arvon vuorokausivaihtelusta. Fe-arvot ovat korkeimmillaan n. neljä tuntia heräämisestä. Uni-valve-rytmillä on merkitystä. Paaston toteutuminen on tärkeää tuloksen tulkinnan helpottamiseksi. Jos asiakas ei ole paastonnut, näytteelle on lisättävä tästä kommentti. Rautamyrkytysepäilyssä näyte otetaan päivystyksenä ilman esivalmistelua.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

0.5 ml hemolysoitumatonta Li-hepariiniplasmaa, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä saman päivän aikana. Näyte säilyy eroteltuna 4 vuorokautta huoneenlämmössä ja 7 vuorokautta jääkaapissa. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Hemolyysi häiritsee fP-Fe -määritystä.

Menetelmä

Fotometrinen. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Lapset 0 - 4 VKO 18 - 45 µmol/l
1 - 12 KK 7 - 24 µmol/l
1 - 13 V 7 - 28 µmol/l
Pojat, 14 - 17 V 10 - 31 µmol/l
Tytöt, 14 - 17 V 8 - 30 µmol/l
Aikuiset, alkaen 18 V 9 - 34 µmol/l

Tulkinta

Anemiadiagnostiikassa luotettavamman kuvan elimistön rautastatuksesta saa plasman ferritiinin (P -Ferrit) ja transferriinireseptorin (P -TfR) määrityksillä. Plasman rautapitoisuus alenee erytropoieesin kiihtyessä verenvuodon jälkeen tai hoidettaessa megaloblastista anemiaa B12-vitamiinilla ja folaatilla, sekä raudanpuutteessa. Alentuneita plasman rautapitoisuuksia esiintyy myös infektioiden, inflammaatioiden, maligniteettien, uremian, malnutrition ja malabsorption yhteydessä.

Korkeita plasman rautapitoisuuksia esiintyy osassa hemolyyttisisiä anemioita, aplastisissa, megaloblastisissa ja refraktäärisissä anemioissa, talassemioissa, akuutissa hepatiitissa, hemokromatoosissa, hemosideroosissa, runsaiden verensiirtojen jälkeen, runsaan rautavalmisteiden käytön johdosta ja rautamyrkytyksessä. Myös estrogeenit (e-pillerit) nostavat fP-Fe-pitoisuutta.

Raskauden aikana seerumin rauta on estrogeenin kohottavasta vaikutuksesta huolimatta, lisääntyneen kulutuksen myötä yleensä normaali tai alentunut, ellei ole käytetty rautavalmisteita.

Paaston vaikutus: Yli 10-12 tunnin paaston jälkeen plasman rautapitoisuus on korkeimmillaan (PMID: 28947322). Toisaalta myös aterian nauttiminen ennen näytteenottoa vaikuttaa rautapitoisuuteen rautapitoisuutta nostavasti (PMID: 22779065). Yksilön tulos voi kuitenkin voi vaihdella huomattavasti päivästä toiseen.

Desferal-lääkitys (desferrioksamiini) laskee näytteessä rautakonsentraatiota aiheuttaen siten virheellisen alhaisen fP-Fe-pitoisuuden.

Uudet pohjoismaisen NORIP-projektin (Nordic Reference Interval Project) tulosten mukaiset aikuisten viitearvot otettu käyttöön 29.4.2004. Menetelmä ja sen tulostaso säilyvät ennallaan.

Huomautuksia

Rautamääritykseen ei voida käyttää EDTA-plasmaa, koska EDTA sitoo raudan.

Tutkimus fP-Fe päivitetty 18.04.2024 / TP

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.06.2024 klo 00:41.