HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Troponiini I, plasmasta

4531 P -TnI

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Meilahti, Asiakaspalvelu puh. 09 471 72579 (arkipäiväaikana). Päivystysaikana oman laboratorion päivystysnumerosta (HUSLAB-talo, Meilahden alueen sairaalat, puh. 09 471 72645).

Yhteyshenkilöt

lääkäri Kari Pulkki: kari.pulkkiathus.fi / 040 144 8676 ja kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961

Indikaatiot

Troponiini I:tä käytetään sydänlihasvaurion markkerina akuutin sydäninfarktin yhteydessä.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

Vähintään 0,5 ml plasmaa, lapset vähintään 0,3 ml. Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä 6 h kuluessa, muutoin kylmälähetys eroteltuna. Eroteltu plasmanäyte säilyy huoneenlämmössä 12 h ja jääkaapissa 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (enintään 40 vrk).

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Kymenlaakson alueen laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin. Kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Yleistä

Troponiinit ovat sydän- ja luurankolihasten rakenneproteiineja, jotka osallistuvat lihaksen supistumisen säätelyyn. Käytetyt menetelmät mittaavat spesifisesti sydänperäistä troponiinia.

Troponiinipitoisuudet suurenevat sydäninfarktissa 2-4 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta. Troponiini I:n pitoisuus pysyy suurentuneena 3-10 vrk, kun troponiini T:n pitoisuus säilyy suurentuneena noin 14 vrk kohtauksen jälkeen.

Viitearvot

Kaikki alle 45 ng/l

Tulkinta

Sydänlihasvaurioiden diagnostiikassa noudatetaan European Society of Cardiologyn suositusta (Roffi M ym. Eur Heart J, 2016,37:267-315). HUSLABissa on käytössä 30.10.2019 alkaen Siemensin herkkä troponiini I:n määritysmenetelmä, jolla terveiden 99% viiteraja on 45 ng/l (molemmat sukupuolet).

Troponiini I tulosvertailu.

Sydänmerkkiaineiden poistuminen verenkierrosta.

Rutiinissa sovelletaan ESC:n suosituksen 3 tunnin protokollaa, jossa troponiini mitataan tulonäytteestä ja 3 h kuluttua otetusta seurantanäytteestä. Sydäninfarktidiagnoosin edellytyksenä on sepelvaltimotautikohtaukseen sopiva taudinkuva ja kahdessa peräkkäisessä näytteessä todettu troponiinipitoisuuden muutos, suureneminen tai pieneneminen, niin että vähintään toinen arvoista ylittää viiterajan. Pienten pitoisuuksien mittausepävarmuus on otettava huomioon tulkinnoissa. Alle 45 ng/l pitoisuuksilla pienin merkitsevä muutos on vasta +100%. Yli 45 ng/l pitoisuuksilla merkitsevän muutoksen raja-arvo on noin +50%.

Suurentunut TnI kertapitoisuus, joka viittaa todennäköiseen akuuttiin sydänlihasvaurioon, on noin 5-kertainen 99% viiterajaan verrattuna eli 225 ng/l.

Troponiinimääritysten ennusterajat.

Tutkimuksen käyttökelpoisuus edellyttää potilaan kliinisen kuvan huomioon ottamista tulkinnassa. Muun kuin iskeemisen sydänsairauden aiheuttama troponiinipitoisuuden suureneminen on merkittävä arkiongelma. Suurentuneita troponiinipitoisuuksia voidaan todeta esim. myokardiitin, sydämen vajaatoiminnan, keuhkoembolian, sepsiksen, akuuttien neurologisten sairauksien ja munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Sepelvaltimotautikohtauksen erotusdiagnostiikka on lueteltu tarkemmin Sydäninfarktin diagnostiikasta kirjoitetussa Käypä hoito -suosituksessa (Duodecim). Pitoisuuden muutos lisää troponiinimäärityksen kykyä erottaa akuutti sydänlihasvaurio kroonisen sairauden aiheuttamasta jatkuvasti suurentuneesta troponiinipitoisuudesta.

Tutkimus P -TnI päivitetty 16.06.2023 / LM

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 21.06.2024 klo 00:40.