HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Troponiini I, plasmasta

4531 P -TnI

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Meilahti, Asiakaspalvelu puh. 09 471 72579 (arkipäiväaikana). Päivystysaikana oman laboratorion päivystysnumerosta (HUSLAB-talo, Meilahden alueen sairaalat, puh. 09 471 72645).

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Päivi Lakkisto: paivi.lakkistoathus.fi / 050 4271458 ja kemisti Titta Salopuro: titta.salopuroathus.fi / 040 486 9961

Indikaatiot

Sydänlihasvaurioiden diagnostiikka.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

0,5 ml Li-hepariiniplasmaa. Plasmanäyte säilyy 8 h huoneenlämmössä ja 3 vrk jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys eroteltuna pakastettuna enintään 30 vrk.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin. Kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Yleistä

Troponiinit ovat sydän- ja luurankolihasten rakenneproteiineja, jotka osallistuvat lihaksen supistumisen säätelyyn. Käytetyt menetelmät mittaavat spesifisesti sydänperäistä troponiinia.

Troponiinipitoisuudet suurenevat sydäninfarktissa 2-4 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta. Troponiini I:n pitoisuus pysyy suurentuneena 3-10 vrk, kun troponiini T:n pitoisuus säilyy suurentuneena noin 14 vrk kohtauksen jälkeen.

Viitearvot

Kaikki alle 25 ng/l

Tulkinta

Sydänlihasvaurioiden diagnostiikassa noudatetaan European Society of Cardiologyn suositusta (Roffi M ym. Eur Heart J, 2016,37:267-315). HUSLABissa on käytössä 25.4.2017 alkaen Abbottin herkkä troponiini I:n määritysmenetelmä, jolla viitehenkilöiden 99% persentiilin pitoisuus on noin 25 ng/l (90% luottamusväli 16-63 ng/l). Sukupuolten väliset viiterajat ovat luottamusvälin sisällä. Troponiininen tulosvertailu.

Rutiinissa sovelletaan ESC:n suosituksen 3 tunnin protokollaa, jossa troponiini mitataan tulonäytteestä ja 3 h kuluttua otetusta seurantanäytteestä. Sydäninfarktidiagnoosin edellytyksenä on sepelvaltimotautikohtaukseen sopiva taudinkuva ja kahdessa peräkkäisessä näytteessä todettu troponiinipitoisuuden muutos, suureneminen tai pieneneminen, niin että vähintään toinen arvoista ylittää viiterajan.

Pienten pitoisuuksien mittausepävarmuus on otettava huomioon tulkinnoissa. Alle 25 ng/l pitoisuuksilla pienin merkitsevä muutos on vasta +100%. Yli 25 ng/l pitoisuuksilla merkitsevän muutoksen raja-arvo on noin +50%.

Suurentunut TnI kertapitoisuus, joka viittaa todennäköiseen akuuttiin sydänlihasvaurioon, on noin 5-kertainen 99% viiterajaan verrattuna eli 125 ng/l.

Tutkimuksen käyttökelpoisuus edellyttää potilaan kliinisen kuvan huomioon ottamista tulkinnassa. Muun kuin iskeemisen sydänsairauden aiheuttama troponiinipitoisuuden suureneminen on merkittävä arkiongelma. Suurentuneita troponiinipitoisuuksia voidaan todeta esim. myokardiitin, sydämen vajaatoiminnan, keuhkoembolian, sepsiksen, akuuttien neurologisten sairauksien ja munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Sepelvaltimotautikohtauksen erotusdiagnostiikka on lueteltu tarkemmin Sydäninfarktin diagnostiikasta kirjoitetussa Käypä hoito -suosituksessa (Duodecim). Pitoisuuden muutos lisää troponiinimäärityksen kykyä erottaa akuutti sydänlihasvaurio kroonisen sairauden aiheuttamasta jatkuvasti suurentuneesta troponiinipitoisuudesta.

Huomautuksia

Menetelmä otettu käyttöön 25.4.2017 ja se korvaa aikaisemmin käytössä olleen P -TnT -menetelmän.

Tutkimus P -TnI päivitetty 19.05.2017 / PL

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 17.10.2019 klo 01:09.