HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Parathormoni, plasmasta, paastotilassa

4560 fP-PTH

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579.

Yhteyshenkilöt

kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961 ja lääkäri Helene Markkanen: helene.markkanenathus.fi / 050 427 1612

Esivalmistelu

Vähintään 10 tunnin paasto ennen näytteenottoa. Samanaikaisesti tulisi mitata plasman kalsiumpitoisuus.

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Vähintään 0,5 ml paastoplasmaa, lapset vähintään 0,2 ml (ihopistonäyte ei sovellu). Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä 3 vrk kuluessa. EDTA-plasma säilyy huonosti huoneenlämmössä, jääkaapissa tai pakastimessa.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Kymenlaakson alueen laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Kaikki 18 - 80 ng/l

Tulkinta

Hyper- ja hypokalsemian selvittely. Lisäkilpirauhasen toiminnan tutkiminen. Hyperkalsemiapotilaalla suurentunut intaktin PTH:n pitoisuus viittaa ensisijaisesti primaariseen hyperparatyreoosiin. Muutoin malignissa hyperkalsemiassa, kuten myös D-vitamiinimyrkytyksessä ja sarkoidoosiin liittyvässä hyperkalsemiassa, intaktin PTH:n pitoisuudet ovat matalat.

Hypokalsemiapotilaalla matala pitoisuus on merkki hypoparatyreoosista ja korkea pitoisuus D-vitamiinin puutoksesta. Lisäinformaatiota hypokalsemiaselvittelyssä voidaan saada liittämällä intaktin PTH:n määritys EDTA- infuusiokokeeseen. Munuaisten vajaatoiminnassa suurentunut intaktin PTH:n pitoisuus viittaa sekundaariseen tai tertiaariseen hyperparatyreoosiin, joiden erottamisessa voi kalsiuminfuusiokokeesta olla apua.

Huomautuksia

Menetelmä, tulostaso ja viitearvot muuttuneet 30.10.2019 (tiedote 2019:69, 16.10.2019). Tulostaso keskimäärin 15-20% matalampi kuin entisellä menetelmällä. Yksittäisillä potilailla muutos voi olla pienempi tai suurempi, ja etenkin matalilla eli lähellä mittausalueen alarajaa olevilla pitoisuuksilla tulostaso voi olla samaa tai jopa erisuuntainen. Otettu käyttöön menetelmävalmistajan ilmoittamat viitearvot, joiden toimivuus varmistettu analysoimalla terveiden henkilöiden näytteitä. Huom.Kymenlaakson laboratoriossa ei menetelmämuutosta.

Tutkimus fP-PTH päivitetty 16.06.2023 / LM

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.