HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kreatiniini, plasmasta

4600 P -Krea

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Meilahti, Asiakaspalvelu puh. 09 471 72579 (arkisin päiväaikana). Päivystysaikana oman laboratorion päivystysnumerosta (HUSLAB-talo, Meilahden alueen sairaalat, puh. 09 471 72645).

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Kari Pulkki: kari.pulkkiathus.fi / 040 144 8676

Indikaatiot

Munuaistoiminnan arviointi

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Etelä-Karjalan tai Kymenlaakson alueiden laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Lapset, 0 - 2 VRK 37 - 98 µmol/l
Lapset, 3 - 7 VRK 15 - 72 µmol/l
Lapset, 8 VRK - 2 V 10 - 56 µmol/l
Lapset, 3 - 5 V 10 - 48 µmol/l
Lapset, 6 - 12 V 10 - 76 µmol/l
Pojat, 13 - 16 V 20 - 95 µmol/l
Tytöt, 13 - 16 V 15 - 90 µmol/l
Pojat, 17 V 50 - 95 µmol/l
Tytöt, 17 V 40 - 90 µmol/l
Miehet, alkaen 18 V 60 - 100 µmol/l
Naiset, alkaen 18 V 50 - 90 µmol/l

Tulkinta

Plasman kreatiniinimääritystä (P -Krea) käytetään munuaisfunktion arviointiin. Kreatiniini on peräisin lihasten kreatiinista ja kreatiinifosfaatista, ja yksilön lihasmassan suuruus vaikuttaa plasman kreatiniinipitoisuuteen. Ateria, varsinkin runsaasti lihaa sisältävä, voi nostaa P -Krea-arvoa jopa 20 %, joten luotettavin tulos saadaan paaston jälkeen. Kreatiniini poistuu elimistöstä munuaisten kautta. Se suodattuu vapaasti glomeruluksissa. Normaalisti ei tapahdu merkittävää reabsorptiota eikä eritystä, mutta plasman kreatiniinipitoisuuden selvän kohoamisen johdosta myös tubuluseritys tulee merkittäväksi.

Plasman kreatiniinipitoisuus voi olla koholla munuaisten akuutissa tai kroonisessa vajaatoiminnassa, munuaisten verenkiertovajauksessa (sydämen kongestiivinen vajaatoiminta, dehydraatio, sokki) tai postrenaalisen eritysesteen (esim. virtsatiekivi) johdosta. Glomerulusfiltraation täytyy alentua 40-50 %:iin normaalista ennen kuin P -Krea nousee viitealueen yläpuolelle. Kreatiniinipitoisuuteen ei vaikuta typpitasapaino, diureesin määrä eikä maksan tila, joten kreatiniinitulos kuvaa munuaisten tilaa spesifisemmin kuin urean määritys. Alentunut P -Krea-arvo voi johtua lihasatrofiasta tai hypertyreoosista.

Pt-GFRe-tutkimuksen (Pt-Glomerulussuodosnopeus, estimoitu) tulos lasketaan automaattisesti Krea-tuloksen yhteydessä. Laskenta CKD-EPI-yhtälöllä perustuu aikuisen yli 18 -vuotiaan potilaan plasman kreatiniinin pitoisuuteen, potilaan ikään sekä sukupuoleen:

 Miehet:
 kun P -Krea on alle tai = 80 µmol/l,
 GFR = 141 x (P -Krea/79,6)-0,411 x 0,993Ikä
 kun P -Krea on yli 80 µmol/l,
 GFR = 141 x (P -Krea/79,6)-1,209 x 0,993Ikä
 Naiset:
 kun P -Krea on alle tai = 62 µmol/l,
 GFR = 144 x (P -Krea/61,9)-0,329 x 0,993Ikä
 kun P -Krea on yli 62 µmol/l,
 GFR = 144 x (P -Krea/61,9)-1,209 x 0,993Ikä

Yksikkö on ml/min/1,73 m2. Potilaan painoa ei tarvita, koska tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisten keskimääräistä kehon pinta-alaa 1,73 m2 kohti.

Laskukaavio löytyy myös osoitteesta

https://www.niddk.nih.gov/health-information/communication-programs/nkdep/laboratory-evaluation/glomerular-filtration-rate-calculators/ckd-epi-adults-si-units

Itse maksavalle asiakkaalle automaattinen GFR-laskenta ei toimi. Laskennan tekemistä varten tutkimusohjekirjan etusivulta löytyy GFR-laskuri.

Häiriötekijöitä: Metamitsoli (kauppanimi Litalgin) häiritsee plasman kreatiniinin määritysmenetelmää ja näyte tutkimukseen suositellaan otettavaksi ennen metamitsolin annostelemista. Lisäksi N-asetyylikysteiini (NAC) ja parasetamolin metaboliatuote N-asetyyli-p-bentsokinoni-imiini (NAPQI) saattavat suurina pitoisuuksina häiritä kreatiniinin määritysmenetelmää ja aiheuttaa virheellisen pienen tuloksen. Erityisluvan vaativa antikoagulantti fenindioni ja sen metaboliitit voivat aiheuttaa virheellisen matalia kreatiniini-tuloksia.

Selvästi poikkeava ruumiin koko, poikkeavan runsas tai vähäinen lihaksikkuus ja selvästi poikkeava dieetti (kasvissyöjät, kreatiinia käyttävät) aiheuttavat vääriä tuloksia. Kreatiinia lisäravinteena käyttävien olisi hyvä pitää viikon tauko ennen näytteenottoa. Raskaus laskee plasman kreatiniinipitoisuuksia 10-20% raskauden aiheuttaman glomerulusten hyperfiltraation vuoksi. Tämä koskee myös viitearvojen ylärajoja.

Huomautuksia

Plasman kreatiniinimäärityksen yhteydessä lasketaan automaattisesti glomerulussuodosnopeuden estimaatti CKD-EPI-kaavalla 18-vuotta täyttäneille. Tulos vastataan tutkimukselle 6354 Pt-GFRe.

Tutkimus P -Krea päivitetty 28.11.2022 / TP

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 09.12.2022 klo 01:29.