HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Ketiapiini, seerumista

4631 S -Ketiap

Tiedustelut

ISLAB, puh. 044 717 8749

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen. Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys viikon jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä, jos perillä samana päivänä, muuten kylmälähetys.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kolme työpäivää.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Tulkinta

Ketiapiini imeytyy hyvin GI-kanavasta, ja sillä on runsas ensikerron metabolia. Ketiapiinin N-desalkyyli-metaboliitti (norketiapiini) on aktiivinen ja sillä on merkitystä ainakin ketiapiinin mielialaa tasaavassa vasteessa. Noin 83 % ketiapiinista on sitoutuneena plasman proteiineihin ja se metaboloituu pääasiassa CYP3A4:n kautta. Ketiapiinin puoliintumisaika on noin 7 tuntia ja norketiapiinin noin 12 tuntia.

Ketiapiinin annos ja seerumipitoisuudet korreloivat heikosti keskenään. Myöskään ketiapiinin seerumipitoisuuksien ja hoitovasteen välillä ei ole kyetty olevan selkeää assosiaatiota. Ketiapiinin seerumipitoisuudet ovat 100 - 800 mg:n annoksella keskimäärin tasolla 260 - 720 nmol/l, mutta yksilöiden välillä voi esiintyä 20-kertaista, tai jopa suurempaa vaihtelua. Toksisuuden on havaittu lisääntyvän yli 2 600 nmol/l pitoisuuksilla.

Tutkimus S -Ketiap päivitetty 19.01.2024 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.