HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Alfa-1-mikroglobuliini, keräysvirtsasta

4755 cU-A1Miglo

Osatutkimukset

U -A1Miglo

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Timo Kouri: timo.kouriathus.fi / 050 427 1252

Indikaatiot

Munuaisten tubulusvaurioiden toteaminen ja seuranta.

Esivalmistelu

Suositeltava keräysaika on vähintään 6 tuntia. Keräyksen alkamis- ja päättymisajat merkitään muistiin minuutin tarkkuudella. Näyteastia säilytetään kylmässä, säilöntäainetta ei saa käyttää. Virtsan tilavuus mitataan, ja hyvin sekoitetusta virtsasta lähetetään näyte laboratorioon. Virtsamäärä, keräyksen alkamis- ja päättymisajat on kirjattava. Tulos on luotettavin, jos potilas on virtsan keräysaikana levossa. Ennen keräyksen aloittamista tulee välttää ruumiillista rasitusta.

Näyteastia

Virtsaputki lisäaineeton 4 ml

Näyte

4 ml virtsaa muoviputkessa. Analysointi mahdollisimman tuoreesta näytteestä. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä saman päivän aikana. HUS:n ulkopuolelta suosittelemme lähettämään näytteen kylmälähetyksenä (jääkaappilämpö). Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Näytettä ei saa pakastaa.

Näyte sentrifugoidaan ennen analysointia.

Menetelmä

Immunonefelometrinen menetelmä

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa

Tulokset valmiina

3-7 päivän kuluessa

Tulkinta

Viitearvot

Vuodelevossa <7 µg/min

Päivällä <14 µg/min

Alfa-1-mikroglobuliini (proteiini HC) muodostuu maksassa ja koostuu yhdestä peptidiketjusta ja hiilihydraattiosasta, molekyylimassa 27 kDa. Plasmassa proteiini esiintyy vapaana tai sitoutuneena IgA:han. Alfa-1-mikroglobuliinin oletetaan osallistuvan immuunivasteen säätelyyn ja toimivan antioksidanttina. Vapaa alfa-1-mikroglobuliini erittyy glomerulusten kautta, mutta reabsorboituu proksimaalisissa tubuluksissa. Reabsorbtio on tehokas ja virtsaan erittyy normaalisti vain pieni määrä alfa-1-mikroglobuliinia. Proksimaalisten tubulussolujen vaurioissa alfa-1-mikroglobuliinin reabsorbtio häiriintyy ja eritys virtsaan lisääntyy. Syynä voi olla lääkeaineiden aiheuttama tubulusvaurio (syklosporiini, aminoglykosidit, sytostaatit), raskasmetallimyrkytys (esim. lyijy, kadmium), perinnölliset syyt (Fanconin syndrooma), glomerulonefriitti, pyelonefriitti tai diabeettinen nefropatia. Kuumetiloissa alfa-1-mikroglobuliinin eritys voi lisääntyä tilapäisesti. Tubulaarinen proteiinieritys voi varsinkin lieväasteisena muutenkin olla korjaantuvaa, mutta tästä voidaan tehdä päätelmiä vain seurantatutkimuksin.

Lisääntynyt alfa-1-mikroglobuliinin eritys on herkkä ja varhainen tubulussolujen vaurioiden markkeri. Verrattuna beta-2-mikroglobuliiniin alfa-1-mikroglobuliinin etuina ovat se, että tulehdukset eivät vaikuta sen eritykseen ja myös sen parempi säilyvyys virtsan eri pH-alueilla, mikä vähentää preanalyyttisiä virheitä.

Huomautuksia

Menetelmän muutos immunoturbidimetrisestä menetelmästä immunonefelometriaan 7.8.2019

Tutkimus cU-A1Miglo päivitetty 06.08.2019 / EK

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 19.10.2019 klo 01:10.