HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Mykofenolihappo, plasmasta

4771 P -MyPA

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Automaatiolaboratorio, asiakasneuvota, puh. (09) 471 72579

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961

Indikaatiot

Immunosuppressiivisen lääkityksen terapeuttisen tason seuranta.

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Näytteeksi tarvitaan 0,5 ml joko EDTA- tai hepariiniplasmaa. Ehdoton minimi on 0,1 ml. Näyte sentrifugoidaan ja plasma erotellaan. Eroteltu plasma voidaan toimittaa laboratorioon huoneenlämpöisenä, mikäli se on perillä samana päivänä, muutoin kylmänäytteenä. Plasma säilyy jääkaapissa (+5 C) viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten plasma on pakastettava.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Vuorokauden sisällä näytteen saapumisesta

Tulkinta

Plasman mykofenolihapon pitoisuudelle ei toistaiseksi ole yksiselitteistä terapeuttista hoitoaluetta. Hoitava lääkäri tulkitsee pitoisuuden suhteessa potilaan lääkeannokseen, siirrännäiseen ja kliiniseen tilaan.

Kirjallisuuden perusteella yksittäisten P-MYPA- pitoisuusmääritysten tavoitearvot ennen seuraavaa lääkeannosta (target predose concentration) ovat vaihdelleet välillä 1.3 - 4.5 mg/l (ug/ml) EMIT-menetelmälle ja 1 - 3.5 mg/l (ug/ml) HPLC-menetelmälle (Weber ym. Clin Chem 48(3): 517-25, 2002). Toksisten oireiden on kuvattu lisääntyvän, jos tunnin kuluessa lääkeannoksen jälkeen huippupitoisuus on yli 8 mg/l (ug/ml)(Mourad ym. Clin Chem 47(7):1241-48, 2001) .

Riittävän lääkepitoisuuden arvioimiseksi on käytetty P-MYPA pitoisuuskäyrää (Area Under the Curve, AUC 1-12h). Koska täydellisen pitoisuuskäyrän määrittäminen on hankalaa, on sen arvioimiseen käytetty kolmen pitoisuusmäärityksen perusteella tehtyä arviota (LSS, Limited Sampling Strategy: 0 min, 30 min ja 120 min, laskukaava AUC= 7,75 + (6,49 C- 0min)+ (0,76 C-30min)+ (2,43 C-120min), Pawinski ym. Clin Chem 48(9):1497-1504, 2002). Kolmen määrityksen perusteella laskettu pitoisuuskäyrä korreloi varsin hyvin P-MYPA-AUC-1- 12h:n kanssa (r=0.862). Ohjeellisena tavoitearvona on esitetty: P -MYPA- AUC-1-12h 36-75 mg*h/l EMIT-menetelmälle ja 30-60 mg*h/l HPLC-menetelmälle (Weber ym. 2002). On huomattava, että tavoitearvot voivat vaihdella elinsiirrosta kuluneesta ajasta ja potilaan muusta immunosupressiivisesta lääkkeestä riippuen.

Huomautuksia

Menetelmämuutos 18.11.2019, tiedote 2019:66 (16.10.2019).

Tutkimus P -MyPA päivitetty 03.05.2022 / TS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.