HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Mykofenolihappo, plasmasta

4771 P -MyPA

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Automaatiolaboratorio, asiakasneuvota, puh. (09) 471 72579

Yhteyshenkilöt

kemisti Christel Pussinen: christel.pussinenathus.fi / 0504279789 ja lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Indikaatiot

Immunosuppressiivisen lääkityksen terapeuttisen tason seuranta.

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Näytteeksi tarvitaan 0,5 ml joko EDTA- tai hepariiniplasmaa. Ehdoton minimi on 0,1 ml. Näyte sentrifugoidaan ja plasma erotellaan. Eroteltu plasma voidaan toimittaa laboratorioon huoneenlämpöisenä, mikäli se on perillä samana päivänä, muutoin kylmänäytteenä. Plasma säilyy jääkaapissa (+5 C) viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten plasma on pakastettava.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

Vuorokauden sisällä näytteen saapumisesta

Tulkinta

Plasman mykofenolihapon pitoisuudelle ei toistaiseksi ole yksiselitteistä terapeuttista hoitoaluetta. Hoitava lääkäri tulkitsee pitoisuuden suhteessa potilaan lääkeannokseen, siirrännäiseen ja kliiniseen tilaan.

Kirjallisuuden perusteella yksittäisten P-MYPA- pitoisuusmääritysten tavoitearvot ennen seuraavaa lääkeannosta (target predose concentration) ovat vaihdelleet välillä 1.3 - 4.5 mg/l (ug/ml) EMIT-menetelmälle ja 1 - 3.5 mg/l (ug/ml) HPLC-menetelmälle (Weber ym. Clin Chem 48(3): 517-25, 2002). Toksisten oireiden on kuvattu lisääntyvän, jos tunnin kuluessa lääkeannoksen jälkeen huippupitoisuus on yli 8 mg/l (ug/ml)(Mourad ym. Clin Chem 47(7):1241-48, 2001) .

Riittävän lääkepitoisuuden arvioimiseksi on käytetty P-MYPA pitoisuuskäyrää (Area Under the Curve, AUC 1-12h). Koska täydellisen pitoisuuskäyrän määrittäminen on hankalaa, on sen arvioimiseen käytetty kolmen pitoisuusmäärityksen perusteella tehtyä arviota (LSS, Limited Sampling Strategy: 0 min, 30 min ja 120 min, laskukaava AUC= 7,75 + (6,49 C- 0min)+ (0,76 C-30min)+ (2,43 C-120min), Pawinski ym. Clin Chem 48(9):1497-1504, 2002). Kolmen määrityksen perusteella laskettu pitoisuuskäyrä korreloi varsin hyvin P-MYPA-AUC-1- 12h:n kanssa (r=0.862). Ohjeellisena tavoitearvona on esitetty: P -MYPA- AUC-1-12h 36-75 mg*h/l EMIT-menetelmälle ja 30-60 mg*h/l HPLC-menetelmälle (Weber ym. 2002). On huomattava, että tavoitearvot voivat vaihdella elinsiirrosta kuluneesta ajasta ja potilaan muusta immunosupressiivisesta lääkkeestä riippuen.

Huomautuksia

Tutkimusta ei tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä, vaan niitä seuraavana arkipäivänä. Mikäli tutkimus halutaan kiireellisenä ja vastaus samana päivänä, pyyntö tehdään kiirepyyntönä. Kireellisistä päivystysajan tutkimuksista on sovittava erikseen laboratorion kanssa (puh. (09) 471 72645).

Menetelmä on vaihtunut 14.10.2016, ei tulostason muutosta.

Tutkimus P -MyPA päivitetty 22.02.2018 / CP

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 18.10.2019 klo 01:10.