HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Chlamydia trachomatis, nukleiinihappo (kval)

4807 -ChtrNhO

Tiedustelut

Virologian ja immunologian laboratorio, nukleiinihappotyöpiste, puh. 050 427 2125

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mirja Puolakkainen: mirja.puolakkainenathus.fi / 050 551 2006 ja sairaalamikrobiologi Laura Mannonen: laura.mannonenathus.fi / 040 838 4009

Lähete

Virustutkimus

Indikaatiot

C. trachomatis -infektiot kuten uretriitti, epididymiitti, konjunktiviitti, Reiterin tauti, servisiitti, endometriitti, salpingiitti, perihepatiitti, bartholiniitti, reaktiivinen artriitti ja oireettomien kantajien seulonta.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

C. trachomatis -nukleiinihappotestillä voidaan tutkia ensivirtsanäytteitä (pyyntö U-ChtrNhO,KL 4206), uretran, cerviksin tai silmän sidekalvolta otettuja näytteitä. Myös muut näytteet (esim. nielunäyte, näyte rectumin limakalvolta , nivelneste) ovat mahdollisia.

ENSIVIRTSANÄYTTEET (U-ChtrNhO,KL 4206): Potilaan tulee olla virtsaamatta 2 tuntia ennen näytteenottoa. Alapesua ei pidä tehdä. Ensimmäiset 20-30 ml virtsaa (=ensivirtsa) kerätään laboratoriossa tehdaspuhtaaseen keräysastiaan, josta siirretään näyteputken mukana olevalla pipetillä noin 2 ml "Aptima Urine Specimen" -putkeen (keltainen putki). Putkessa kahden viivan väli, "ikkuna", on merkkinä oikeasta tilavuudesta. Korkki suljetaan heti. Näyteputken "ikkunaa" ei saa peittää tarralapulla. Näytteet säilytetään ja kuljetetaan +2 - + 30 C:ssa laboratorioon. Virtsanäytteet säilyvät huoneenlämmössä 30 päivää. Näytteet on kuitenkin varminta toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti testituloksen luotettavuuden takaamiseksi. Nukleiinihappo- osoitusta varten ei suositella virtsanäytteen pakastamista.

Ensivirtsanäytteiden näyteputkia, tuotenumero 1040, voi tilata suoraan testin toimittajalta: Immuno Diagnostic Oy, sähköpostiosoite info att immunodiagnostic.fi tai puhelimitse (03)615 370. Näyteputket ovat ilmaisia HUSLAB/ Virologian asiakkaille.

TIKKUNÄYTTEET (-ChtrNhO, KL 4807): Endoserviksistä ja virtsaputkesta otetaan näyte laboratoriossa käyttäen "Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit" -näytteenottovälineitä välttäen limaa, märkää ja eritteitä. Tar-vittaessa nämä on syytä poistaa steriilillä pumpulitikulla (punainen suojus) ennen varsinaista näytteenottoa (vihreä suojus). Naisilla näyte otetaan endoserviksistä (kohdun kaulakanava) pyörittämällä näytteenottotikkua kohdun kaulakanavassa 10-30 sekunnin ajan. Näyte voidaan ottaa myös virtsaputkesta. Miehillä näyte otetaan virtsaputkesta. Potilaan pitää olla virtsaa-matta vähintään 1 h ennen näytteenottoa. Tikku työnnetään virtsaputkeen 2-4 cm syvyyteen ja pyöritetään 2-3 sekunnin ajan. Näytteenoton jälkeen tikku laitetaan "Aptima swab specimen" - kuljetusputkeen. Tikku katkaistaan kuljetusputkeen, joka suljetaan heti korkilla. Pumpulitikkua (punainen suojus) ei saa laittaa Aptima Swab Specimen kuljetusputkeen. Kuljetusputkeen lai-tetaan varsinainen näytteenottotikku (vihreä suojus).

Vaginanäyte otetaan "Aptima Multitest" -putkeen pyörittämällä näytteenottotikkua vaginassa 10-30 sekunnin ajan. Rektumnäyte otetaan käyttäen "Aptima multitest" -näytteenottovälineitä välttäen ulostetta. Tikku työnnetään peräsuoleen 3-5 cm syvyyteen ja pyöritellään 5-10 sekun-tia. Nielunäyte otetaan käyttäen "Aptima Multitest" -näytteenottovälineitä. Tikulla pyyhitään tukevasti nielurisoja ja nielun takaseinää. Näytteenoton jälkeen tikku laitetaan "Aptima Multi-test" - kuljetusputkeen. Tikku katkaistaan kuljetusputkeen, joka suljetaan heti korkilla.

Näytteet säilytetään ja kuljetetaan +2 - +30 C:ssa laboratorioon. Tikkunäytteet säilyvät tutki-muskelpoisina huoneenlämmössä 60 päivää, mutta näytteet on varminta toimittaa laboratori-oon mahdollisimman nopeasti testituloksen luotettavuuden takaamiseksi. .

Tikkunäytteiden näyteputkia, Aptima Unisex Swab -putket tuotenumero 1041 ja Multitestputket tuotenumero PRD-03546, voi tilata suoraan testin toimittajalta: ImmunoDiagnostic Oy, e-mail info att. immunodiagnostic.fi tai puhelimitse 03 615370. Näyteputket ovat ilmaisia HUSLAB/ Virologian asiakkaille.

MUUT NÄYTTEET (-ChtrNhO,KL 4807) Mikäli tutkimus halutaan tehtäväksi muusta näytelaadusta, pyydetään yhteydenottoa laboratorioon jo ennen näytteenottoa (puh. 050 4272125/ 050 4272127).

Menetelmä

Transkriptiovälitteinen monistusmenetelmä (TMA). Akkreditoitu menetelmä.

Chlamydia trachomatis LGV-infektioepäilyssä katso tutkimus CtJtNhO.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Työpäivinä (ma-pe)

Tulokset valmiina

4 vuorokauden kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta

Positiivinen tulos on osoitus C. trachomatis -infektiosta.

Tutkimus -ChtrNhO päivitetty 06.05.2022 / LM

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.05.2022 klo 01:26.