HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Fosfo-Tau-proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä

4809 Li-FosTau

Tiedustelut

Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, Kliininen lääketiede, toimisto puh. 0400 648632

Lisätietoja: Laboratorion johtaja Sanna-Kaisa Herukka, FT Kliininen lääketiede / Neurologia Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus 040 548 62 47 sanna-kaisa.herukka(at)uef.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Henrik Alfthan: henrik.alfthanathus.fi / (09) 471 74901 / 050 427 1457 ja lääkäri Kari Pulkki: kari.pulkkiathus.fi / 040 144 8676

Lähete

Alzheimerin taudin diagnostiset merkkiaineet

Indikaatiot

Alzheimerin taudin diagnostiikka.

Esivalmistelu

Lähetysputkia voi tilata veloituksetta osoitteesta alzheimermarkkeri(at)uef.fi

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Näytteeksi otetaan 1.5 ml selkäydinnestettä polypropyleeniputkeen (ensijaisesti Sarstedt 15 ml, Z62554502. Falcon 15 ml ZBDAA352097 käy myös), jonka jälkeen näyte tulee 2 h kuluessa sentrifugoida (2000 - 2500 x g) laboratoriossa mahdollisten solujen poistamiseksi ja siirtää kahteen 0,5 ml lähetysputkeen (polypropyleenia, Sarstedt REF 72.730.005, saatavissa Meilahden Näytteiden vastaanotosta (NVO) tai suoraan Itä-Suomen yliopistosta). Näyteputkien päälle näytetunnistetarra ja koodimerkintä ALZ. Näyte 2 x 0,5 ml on riittävä kolmen biomarkkerin analysointiin.

Yksi putkitarra riittää, pyydettävät tutkimukset yksilöidään tutkimuspyyntölomakkeella.

Huom! Jos näyte otetaan muuhun kuin polypropyleeniputkeen, se pitäisi siirtää 10 min kuluessa yllä mainittuun polypropyleeniputkeen, koska BAm42-merkkiaine voi tarttua nopeasti muista muovilaaduista valmistettujen näyteastioiden seinämään, mikä voi virheellisesti alentaa BAm42-pitoisuutta.

Vuorokautta pidempi säilytys ja lähetys pakastettuna (-20 C) Meilahden NVO:oon Cool ID-systeemillä (tai hiilihappojäissä). Perjantaina otetut näytteet on toimitettava NVO:oon klo 15 mennessä.

Näytteiden lähetys Kuopioon Cool ID-systeemillä (tai hiilihappojäissä). Perjantaisin näytteitä ei lähetetä Kuopioon. Lähetysosoite: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Mediteknia, Aivotutkimusyksikkö, Biomarkkerilaboratorio, PL 1627 (Yliopistonranta 1 B) 70211 Kuopio.

Lähete

Menetelmä

Elektrokemiluminometrinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

1-2 kertaa kuukaudessa

Tulokset valmiina

Kuukauden kuluessa

Yleistä

Alzheimerin taudin hoitomahdollisuudet lisääntyvät koko ajan ja yhä useammat tutkimukset viittaavat siihen, että parhain ja pitkäaikaisin hyöty saavutetaan, kun hoito päästään aloittamaan mahdollisimman varhain. Siksi taudin varhainen diagnostiikka on ratkaisevaa.

Viitearvot

Kaikki alle 23 pg/ml

Tulkinta

Likvorin fosfo-tau- ja tau-proteiinien pitoisuudet suurenevat ja beeta-amyloidi-42-proteiinin pitoisuus pienenee erityisesti Alzheimerin taudissa (taulukko). Merkkiaineiden pitoisuudet muuttuvat jo taudin varhaisessa vaiheessa. Potilaalla, jolla oireisto ei täytä dementian kriteereitä, mutta todetaan lievä kognitiivinen heikentyminen, yhdistelmätestin (likvorin beeta-amyloidi 42 + tau/fosfo-tau) poikkeavuus ennakoi suurella todennäköisyydellä etenevää muistisairautta, erityisesti Alzheimerin tautia.

Taulukko. Alzheimerin taudin biomerkkiaineiden viiterajat.

      Normaali Raja-alue Patologinen
Li-FosTau alle 23  23-26   yli 26
Li-Tau   alle 240 240-260  yli 260
Li-BAm42  yli 780  715-780  alle 715

Tutkimuksesta voi olla hyötyä etenevän muistisairauden varmentamisessa seuraavissa tilanteissa:

 - lieväoireiset potilaat
 - kliinisesti merkittävä depressio vaikeuttaa arviota
 - epätyypillinen taudinkuva
 - aivokammioiden laajentuminen, mahd. Alzheimerin tauti

Huomautuksia

Alzheimerin taudin merkkiaineiden (Li-FosTau, Li-Tau, Li-BAm42) näytteiden lähetysputki on muuttunut 1.1.2020, uusi putkityyppi on 0,5 ml:n polypropyleeniputki (Sarstedt REF 72.730.005). Älä käytä aikaisemmin käytössä ollutta 2 ml lähetysputkea.

Varalle jääneestä likvorinäytteestä ei voida jälkikäteen pyytää Alzheimer-taudin merkkiaine-tutkimuksia, koska varanäytteen säilyttämisolosuhteet (putken muovilaatu ja säilytyslämpötila) eivät takaa ko. merkkiaineiden säilymistä. Varanäytettä ei voida pakastaa, koska sitä säilytetään 2-8 C:ssa pääasiassa Virologian tutkimuksia varten.

Viitearvot ovat muuttuneet 1.1.2020 ja sitä edellisen kerran 3.1.2019.

Tutkimus Li-FosTau päivitetty 21.04.2021 / HA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.10.2021 klo 02:27.