HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Uloshengityskaasun typpioksidi

4812 Pt-NO-ex

Tiedustelut

KLF-yksikkö Meilahti (09) 471 72552, KLF-yksikkö Peijas (09) 471 67407, KLF-yksikkö Hyvinkää (019) 458 72758, KFI-yksikkö Jorvi (09) 471 82020, Eksoten KFI-yksikkö (05) 352 5467.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Päivi Piirilä: paivi.piirilaathus.fi / (09) 471 72663 / 050 427 2145

Indikaatiot

Tutkimuksen avulla voidaan selvittää, esiintyykö hengitysteissä astmatyyppistä inflammaatiota. Astmassa ja astman kaltaisessa hengitystietulehduksessa typpioksidituotanto uloshengitysilmaan kasvaa indusoituvan typpioksidisyntaasi-entsyymin aktivoituessa tulehduksen seurauksena ja uloshengitysilman typpioksidipitoisuus kasvaa sitä voimakkaammin, mitä voimakkaammasta tulehduksesta on kysymys. Tutkimusta voidaan käyttää astman diagnostiikassa ja erotusdiagnostiikassa sekä astman anti-inflammatorisen hoidon tehon arvioinnissa.

Esivalmistelu

Lääkitys: anti-inflammatorinen lääkitys vaikuttaa NO-tasoon uloshengitysilmassa: lähettävän yksikön on tarkoin harkittava lääkitystä suhteessa kysymyksenasetteluun.

Nautintoaineet ja ruokailu: 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1 vrk ilman alkoholia.

Suoritus

Tutkittava puhaltaa vähintään kaksi - kolme kertaa hitaita puhalluksia mittauslaitteistoon seuraten samalla laitteesta tai näyttöpäätteeltä, että ilman virtaus pysyy tasaisena (50 ml/s). Uloshengityksen kesto on vähintään 10 sekuntia. Erikoistapauksissa voidaan puhalluksen kesto muuttaa 6 sekunniksi. Koko tutkimus kestää noin 20 minuuttia.

Menetelmä

Tutkittava puhaltaa mittauslaitteistoon, jossa on virtausvastus hengitystiepaineen nostamiseksi siten, että pehmeä kitalaki sulkeutuu ja estää nenäontelon kaasun vaikutuksen NO-pitoisuuteen. Uloshengitysilmasta analysoidaan kemiluminesenssianalysaattorin tai sähkökemiallisen analyysin avulla NO-pitoisuus reaaliajassa.

Tulkinta

Hitaan uloshengityksen aikana NO-pitoisuus terveillä aikuisilla on yleensä alle 25 ppb (ATS/ERS-käytännön mukaan). Astmapotilailla pitoisuudet voivat suurentua moninkertaisiksi. Kohonnut pitoisuus osoittaa hengitysteiden eosinofiilistä inflammaatiota. Tulos ei kuitenkaan välttämättä ole astmalle spesifinen: lievästi kohonneita pitoisuuksia voi esiintyä myös esim. virusinfektioissa. Alentuneita pitoisuuksia voi esiintyä keuhkoahtaumataudissa.

Mittauksista tulostetaan uloshengitysilman NO-pitoisuus- ja virtauskäyrät sekä numeeriset arvot. Tutkimuksesta annetaan lääkärin lausunto (Meilahti ja Peijas).

Huomautuksia

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin hengityselintulehduksen kliinisestä paranemisesta on kulunut 2 viikkoa. Covid-19-infektion jälkeen hengitysfunktiomittauksia voidaan tehdä seuraavasti: koronapneumonian jälkeen 2-3 kk kuluttua parantumisesta, ylähengitystieinfektion jälkeen (ei pneumoniaa) 14-20 vrk parantumisesta ja oireettomassa tartunnassa 10 vrk positiivisen testituloksen jälkeen.

Tutkimus Pt-NO-ex päivitetty 22.02.2022 / KA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.