HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Uloshengityskaasun typpioksidi

4812 Pt-NO-ex

Tiedustelut

KLF-yksikkö Meilahti (09) 471 72552, KLF-yksikkö Peijas (09) 471 67407, KLF-yksikkö Hyvinkää (019) 458 72758, KFI-yksikkö Jorvi (09) 471 82020

Yhteyshenkilöt

lääkäri Päivi Piirilä: paivi.piirilaathus.fi / (09) 471 72663 / 050 427 2145 ja lääkäri Heli Räty: heli.ratyathus.fi / (019) 458 72751

Indikaatiot

Tutkimuksen avulla voidaan selvittää, esiintyykö hengitysteissä astmatyyppistä inflammaatiota. Astmassa ja astman kaltaisessa hengitystietulehduksessa typpioksidituotanto uloshengitysilmaan kasvaa indusoituvan typpioksidisyntaasientsyymin aktivoituessa tulehduksen seurauksena ja uloshengitysilman typpioksidipitoisuus kasvaa sitä voimakkaammin, mitä voimakkaammasta tulehduksesta on kysymys. Tutkimusta voidaan käyttää astman diagnostiikassa ja erotusdiagnostiikassa sekä astman anti-inflammatorisen hoidon tehon arvioinnissa.

Esivalmistelu

Lääkitys: anti-inflammatorinen lääkitys vaikuttaa NO-tasoon uloshengitysilmassa: lähettävän yksikön on tarkoin harkittava lääkitystä suhteessa kysymyksenasetteluun.

Nautintoaineet ja ruokailu: 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1 vrk ilman alkoholia.

Saatavana erillinen Potilasohje

Suoritus

Tutkittava puhaltaa vähintään kaksi - kolme kertaa hitaita puhalluksia mittauslaitteistoon seuraten samalla laitteesta tai näyttöpäätteeltä, että ilman virtaus pysyy tasaisena (50 ml/s). Uloshengityksen kesto on vähintään 10 sekuntia. Erikoistapauksissa voidaan puhalluksen kesto muuttaa 6 sekunniksi. Koko tutkimus kestää noin 20 minuuttia.

Menetelmä

Tutkittava puhaltaa mittauslaitteistoon, jossa on virtausvastus hengitystiepaineen nostamiseksi siten, että pehmeä kitalaki sulkeutuu ja estää nenäontelon kaasun vaikutuksen NO-pitoisuuteen. Uloshengitysilmasta analysoidaan kemiluminesenssianalysaattorin tai sähkökemiallisen analyysin avulla NO-pitoisuus reaaliajassa.

Tulkinta

Hitaan uloshengityksen aikana NO-pitoisuus terveillä aikuisilla on yleensä alle 30 ppb (ATS/ERS-käytännön mukaan). Astmapotilailla pitoisuudet voivat suurentua moninkertaisiksi. Kohonnut pitoisuus osoittaa hengitysteiden eosinofiilistä inflammaatiota. Tulos ei kuitenkaan välttämättä ole astmalle spesifinen: lievästi kohonneita pitoisuuksia voi esiintyä myös esim. virusinfektioissa. Alentuneita pitoisuuksia voi esiintyä keuhkoahtaumataudissa.

Mittauksista tulostetaan uloshengitysilman NO-pitoisuus- ja virtauskäyrät sekä numeeriset arvot. Tutkimuksesta annetaan lääkärin lausunto (Meilahti ja Peijas).

Huomautuksia

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin hengityselintulehduksen kliinisestä paranemisesta on kulunut 2 viikkoa.

Tutkimus Pt-NO-ex päivitetty 28.06.2019 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 09.08.2020 klo 01:10.