HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Interleukiini 6, plasmasta

4842 P -IL6

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Outi Itkonen: outi.itkonenathus.fi / 050 427 9277 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Tulehdusten ja sepsiksen diagnostiikka ja tulehduksen voimakkuuden arviointi.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

Kylmänäytteenotto - ei jäämurskaa: Näytteenottoputki jäähdytetään jääkaappikylmäksi (+2-8 C) esim. kietomalla sen ympärille jäähdytetty geelipussi. Jäämurskaa ei tule käyttää, koska lämpötila laskee jään sulaessa liian matalaksi. Näyteputki pidetään koko ajan kylmänä. Näytteenoton jälkeen putki sekoitetaan ja viedään kylmägeelissä jääkaappiin.

1 ml plasmaa, (lapsilla vähintään 0.5 ml). Näyte otetaan kylmänäytteenottona 5 ml:n hepariiniputkeen. Plasma erotetaan mahdollisimman nopeasti ja pakastetaan, ellei määritystä tehdä samana päivänä. Lähetys pakastettuna.

Näyte voidaan sentrifugoida heti, kun se on jääkaappikylmä. Näyte sentrifugoidaan (mielellään kylmässä) putkivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Plasma erotetaan kierrekorkilliseen muoviputkeen, johon laitetaan tunnistetarra. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Viitearvot

Kaikki alle 7 ng/l

Tulkinta

IL6 ja IL8 ovat proinflammatorisia sytokiineja, jotka toimivat tulehduksen välittäjäaineina. Proinflammatoristen sytokiinien määrityksiä voidaan käyttää arvioitaessa onko potilaalla systeeminen tulehdus (systemic inflammatory response, SIRS) sekä arvioitaessa tulehduksen voimakkuutta. SIRS:n voi aiheuttaa sepsis, laaja-alainen trauma tai palovamma, autoimmuunitauti tai sydämen iskemia- reperfuusiotapahtuma.

Sepsiksen diagnostiikassa aikuisilla ja vastasyntyneillä IL6:n ja IL8:n määrityksistä on hyötyä, koska niiden tasot ovat koholla ennen CRP-arvon nousua. Määrityksistä on myös apua epäiltäessä esim. kryptogeenisen infektion laukaisemaan SIRS:iä. Määritykset ovat kuvattujen tilojen alkuvaiheissa esim CRP:tä parempia prognostisessa mielessä. IL8:n pitoisuudet kohoavat muita sytokiineja herkemmin keuhkosairauksissa, kuten kehittyvässä ARDS:ssa. Sytokiinimääritykset ovat kuitenkin differentiaalidiagnostisessa mielessä epäspesifisiä.

Huomautuksia

Alihankintalaboratorio ja viitevälimuutos 21.12.17. Aikaisempi viiteväli alle 5.9 ng/l.

Tutkimus P -IL6 päivitetty 03.05.2021 / LML

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 07.12.2022 klo 01:30.