HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Interleukiini 6, plasmasta

4842 P -IL6

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Outi Itkonen: outi.itkonenathus.fi / 050 427 9277 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Tulehdusten ja sepsiksen diagnostiikka ja tulehduksen voimakkuuden arviointi.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

1 ml (lapsilla 0,5 ml) EDTA-plasmaa. Plasma erotetaan ja pakastetaan heti sentrifugoinnin jälkeen. Lähetys ja säilytys pakastettuna. Näytteen saa pakastaa vain kerran.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen (ECLIA). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Viitearvot

Kaikki alle 7 ng/l

Tulkinta

IL6 ja IL8 ovat proinflammatorisia sytokiineja, jotka toimivat tulehduksen välittäjäaineina. Proinflammatoristen sytokiinien määrityksiä voidaan käyttää arvioitaessa onko potilaalla systeeminen tulehdus (systemic inflammatory response, SIRS) sekä arvioitaessa tulehduksen voimakkuutta. SIRS:n voi aiheuttaa sepsis, laaja-alainen trauma tai palovamma, autoimmuunitauti tai sydämen iskemia- reperfuusiotapahtuma.

Sepsiksen diagnostiikassa aikuisilla ja vastasyntyneillä IL6:n ja IL8:n määrityksistä on hyötyä, koska niiden tasot ovat koholla ennen CRP-arvon nousua. Määrityksistä on myös apua epäiltäessä esim. kryptogeenisen infektion laukaisemaan SIRS:iä. Määritykset ovat kuvattujen tilojen alkuvaiheissa esim CRP:tä parempia prognostisessa mielessä. IL8:n pitoisuudet kohoavat muita sytokiineja herkemmin keuhkosairauksissa, kuten kehittyvässä ARDS:ssa. Sytokiinimääritykset ovat kuitenkin differentiaalidiagnostisessa mielessä epäspesifisiä.

Huomautuksia

Alihankintalaboratorio ja viitevälimuutos 21.12.17. Aikaisempi viiteväli alle 5.9 ng/l.

Tutkimus P -IL6 päivitetty 31.05.2024 / OI

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.