HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Hepariinivasta-aineiden osoitus, verestä

4865 B -HeparAb

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, p. (09) 471 72574

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta ja/tai verisuonitukoksesta (HIT). HIT-epäilyssä taudin todennäköisyyttä voidaan arvioida ns. 4T-pisteytyksellä 4T-pisteytys HIT-laskurilla. 4T-laskuri perustuu julkaisuun Lo ym., JTH 2006. Tämä tutkimus (4865 B -HeparAb) on HIT-epäilyssä ensisijainen seulontatutkimus.

Esivalmistelu

Tutkimuspyyntöä tehtäessä pyydetään vastaamaan seuraaviin esitietokysymyksiin: 1. Mitä hepariinivalmistetta potilas on saanut? 2. Koska hepariinihoito alkoi? 3. Onko potilas saanut aikaisemmin hepariinihoitoa? 4. Koska trombosytopenia alkoi? 5. Paljonko trombosyyttimäärä oli ennen hepariinihoidon aloitusta? 6. Paljonko trombosyyttimäärä on nyt tai alhaisimmillaan? 7. Onko potilaalla tromboosia tai ihonekroosia? 8. Onko muita mahdollisia trombosytopenian syitä?

Kysymykset ja vastaukset tulevat näkymiin tuloskertymään vastauksen ja lausunnon kanssa.

Näihin tietoihin perustuen kliinikko voi laskea ns. 4T-pisteytyksen, jonka mukaan arvioidaan HIT:n todennäköisyyttä (Lo ym. Thromb Haemost 2006:4:759-65).

HIT-Laskuri

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Näyte säilyy erottelemattomana huoneenlämmössä 8 h. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 h sisällä laboratorioon, näyte on sentrifugoitava (10 min, 2500 g), plasma eroteltava kahteen muoviputkeen ja pakastettava. Lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Hepariinin indusoimien vasta-aineiden osoitus Diamed-ID PaGIA-menetelmällä. Menetelmässä tutkitaan vasta-aineiden tarttumista hepariini/PF4-päällystettyihin latex-partikkeleihin.

Tekotiheys

Päivystystutkimus (tehdään heti)

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Tulkinta

Hepariinivasta-aineita voidaan osoittaa n. 1-5%:lla potilaista tavanomaisen hepariinihoidon yhteydessä ja jonkin verran harvemmin (n. 1/10) pienimolekyylistä hepariinia saavilla potilailla. Osalla immunisoituneista potilaista hepariinin anto johtaa trombosytopeniaan ja tromboositaipumukseen (hepariinin indusoima trombosytopenia, HIT).

Hepariinivasta-ainemääritysmenetelmä/testi on immunologinen ja luonteeltaan kvalitatiivinen (tulos: negatiivinen tai positiivinen). Testi mittaa PF4/hepariini -kompleksia vastaan muodostuneita vasta-aineita: vasta-aineet mahdollisia muita antigeeneja kohtaan jäävät toteamatta. Käyttämämme testi on positiivinen n. 80%:ssa HIT-epäilyistä/ -tapauksista, joissa ELISA-tyyppinen immunologinen testi antaa positiivisen tuloksen (Meyer ym. 1999, Vitale ym. 2001 , Eichler ym. 2002), ja suuressa osassa (60-100% aineistosta riippuvasti) tapauksista, joissa funktionaalinen testi antaa positiivisen tuloksen (Meyer ym. 1999, Alberio ym. 2003). Testi on nopea ja sopii seulontatestiksi esim. päivystystilanteisiin. Epäselvissä tapauksissa, esim. testin tuloksen ollessa ristiriidassa potilaan taudinkuvan kanssa tai tuloksen ollessa ns. rajatulos, hoitopäätösten tulee perustua potilaan kliiniseen taudinkuvaan. Tällöin suositellaan harkinnan mukaan seurantanäytteen ottamista tai jatkotutkimuksena ns. HPIA-ELISA-hepariinivasta- ainetutkimusta (4399 B -HeparTP).

Kirjallisuutta: Lo ym. J Thromb Haemost 2006:4:759-65. Pouplard ym. J Thromb Haemost 2007:5:1373-9. Greinacher ym. J Thromb Haemost 2007:5:1666-73.

Huomautuksia

Tutkimus otetettu uudelleen käyttöön 19.10.2009.

Tutkimus B -HeparAb päivitetty 07.06.2021 / TH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.10.2021 klo 02:27.