HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Prostataspesifinen antigeeni, suhde, plasmasta

4868 P -PSA-suh

Osatutkimukset

P -PSA ja P -PSA-V

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30 - 15.00

Yhteyshenkilöt

kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Esivalmistelu

Prostataan kohdistuvat toimenpiteet kohottavat plasman PSA-pitoisuutta, biopsian tai kirurgisen toimenpiteen jälkeen näyte suositellaan otettavaksi 4 viikon kuluttua. Myös prostatan palpaatio ja ejakulaatio voivat ohimenevästi nostaa plasman PSA-pitoisuutta.

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Näyte otetaan EDTA- Vacutainer -putkeen. Jos näyte on perillä saman työpäivän aikana, se voidaan lähettää kokoverenä huoneenlämpöisenä. Muuten siitä erotetaan vähintään 1 ml plasmaa. Plasmanäyte voidaan säilyttää jääkaapissa viikonlopun yli. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Kymenlaakson alueen laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkisin (ma - pe)

Viitearvot

Miehet, 40-49 v yli 15 %
Miehet, 50-59 v yli 15 %
Miehet, 60-69 V yli 15 %
Miehet yli 70 v yli 15 %

Tulkinta

Tutkimus P -PSA-suh sisältää osatutkimukset vapaa PSA (4900, P - PSA-V) ja totaali PSA (4869, P -PSA). Tulos vastataan vain, kun kokonais-PSA on tasolla 2 - 10 µg/l (ks. Käypä Hoito 2014).

Käypä hoito-suosituksen mukaan vapaan PSA:n määrittämisestä on hyötyä kun P-PSA-pitoisuus on välillä 2,5 - 10 µg/l ja arvioidaan eturauhasbiopsian tarpeellisuutta. Jos P-PSA on 2,5-10 µg/l välillä ja vapaan PSA:n osuus plasman PSA:sta on yli 25%, katsotaan, että eturauhassyövän riski on pieni ja jatkotutkimuksia ei tarvita, ellei eturauhasen palpaatiolöydös viittaa syöpään. Jos vapaan PSA:n osuus on välillä 10-20%, vaikuttaa jatkohoitopäätökseen kliininen kokonaistilanne.

Prostataspesifinen antigeeni (PSA) on veressä sitoutuneena pääasiassa alfa-1-kymotrypsiiniin (ACT) ja alfa-2- makroglobuliiniin. PSA-ACT-kompleksi on PSA:n pääasiallinen muoto plasmassa. Prostatasyövän yhteydessä plasman vapaan PSA:n osuus kokonais-PSA:sta on keskimäärin pienempi (suhde matalampi) ja siten PSA-ACT:n osuus kokonais-PSA:sta korkeampi kuin prostatan hyvänlaatuisen liikakasvun (BPH:n) yhteydessä.

PSA:sta on seerumissa vapaana 5-40%. Eturauhassyövän yhteydessä P -PSA-suhde on keskimäärin 15 %, kun se terveillä ja BPH-potilailla on noin 22 %. P -PSA-suhteella ei ole varmaa merkitystä eturauhassyövän ennusteelle kun PSA-taso on alle 2 µg/l. PSA:n ollessa 2.5 - 10 µg/l ja vapaan osuus on alle 15 %, on prostatasyövän todennäköisyys 15 - 60 %. Kun PSA-taso on 2.5 - 10 µg/l ja vapaa PSA:n osuus on 25 %, syövän todennäköisyys on 5 - 30 %. Ks. Käypä hoito-suositus, jossa taulukko P -PSA-pitoisuuden ja vapaan PSA:n osuuden yhteydestä eturauhassyövän todennäköisyyteen.

Syöpädiagnoosin todennäköisyyteen vaikuttaa vapaan PSA:n osuuden lisäksi potilaan ikä ja eturauhasen koko. Jos potilaalla on iso hyperplastinen prostata (yli 50 ml) ja korkea vapaa PSA:n osuus (yli 25 %), syövän todennäköisyys on alle 10 %.

Tutkimus P -PSA-suh päivitetty 12.05.2023 / MA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 29.11.2023 klo 00:40.