HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Elektroenkefalografia (EEG), kuvantamiseen yhdistettynä

4912 Pt-EEG-Kuv

Tiedustelut

KNF-osasto: Lasten ja nuorten sairaala (09) 471 80500

Yhteyshenkilöt

kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri Sampsa Vanhatalo: sampsa.vanhataloathus.fi / 09 471 80710 / 050 4279659

Lähete

HUS 40-331

Indikaatiot

Tutkimuksella pyritään selvittämään aivojen sähköisen toiminnan häiriöitä ja erityisesti niiden sijaintia aivoissa. Tutkittavat tapahtumat liittyvät ensisijaisesti epilepsiaan tai muihin paikallisiin aivotoiminnan häiriöihin.

Lähetteeseen toivotaan selkeää kysymyksen asettelua ja siinä on selvästi mainittava, että halutaan EEG-tutkimus jossa on "lisäelektrodit ja 3D-lähdepaikannus".

Esivalmistelu

Hiusten pesu esim. tutkimusta edeltävänä iltana. Hiustenmuotoiluaineita ei saa käyttää. Jatkuvaa lääkitystä (esim. epilepsialääkkeitä tai neuroleptejä) ei pidä keskeyttää. Tilapäisesti käytettäviä lääkkeitä, jotka eivät ole hoidon kannalta välttämättömiä (esim. rauhoittavat lääkkeet), ei pitäisi käyttää kolmen päivän aikana ennen rekisteröintiä, lääkekatko on sovittava hoitavan lääkärin kanssa.

Suoritus

Pään iholle kiinnitetään elektrodit (30-128 kpl kysymyksenasettelusta riippuen) yksitellen tai erityisen EEG-myssyn avulla. Rekisteröinti tapahtuu potilaan maatessa sängyllä silmät kiinni ellei suunnitellut aktivaatiot edellytä muuta asentoa. EEG-tutkimuksen kesto on n. 1,5 tuntia. Rekisteröinnin onnistuminen varmistetaan tutkimuksen kuluessa.

Menetelmä

Aivojen sähköisiä ilmiöitä mitataan pään iholle asetettavilla elektrodeilla. EEG-signaali vahvistetaan ja tallennetaan yhdessä EKG:n ja silmänliikkeiden kanssa. Aivosähkötoiminnan reaktiivisuutta tutkitaan käyttämällä aktivaatioina mm. silmien avaamista ja sulkemista, hyperventilaatiota ja vilkkuvaloa vaihtelevilla taajuuksilla. Potilaskohtaisesti voidaan käyttää myös erityisiä nimenomaan kyseiselle potilaalle ominaisia tunnettuja aktivaatioita.

Tulkinta

EEG tulkitaan ensin normaalia visuaalista analyysia hyväksikäyttäen. Tulkinta perustuu tietoon normaalista ja poikkeavista EEG ilmiöistä eri ikäisillä ja eri vireyden aikana. Osa häiriöistä on lyhytaikaisia (purkaukset) ja osa jatkuvaa (yleishäiriö, paikallishäiriö). Havaitut poikkeavat aivotoiminnat (esim. epileptiset piikit) paikannetaan käyttäen hyväksi tietokonepohjaista lähdepaikannusohjelmistoa, jossa EEG-ilmiön lähde voidaan sijoittaa potilaan omaan tai geneeriseen MRI-kuvaan. Tulkinnan suorittaa erikois- tai erikoistuva lääkäri.

EEG:n visuaalisen tulkinnan osalta käytössä on kansainväliset ja kansalliset viitearvot eri ikäisten eri häiriötyyppien osalta.

EEG:n löydösten kliinisesti keskeinen osa kuvataan ja arvioidaan lausunnossa, painottaen kysymyksenasettelun suhteen tärkeitä asioita. Lähdepaikannuksesta tuotetaan kuvat, joissa näytetään sekä poikkeavan aivotoiminnan ulkonäkö EEG-signaalissa että sen sijainti kolmiulotteisessa pään mallissa (MRI). Arvio-osassa luokitellaan EEG-ilmiöt normaaleiksi tai poikkeaviksi sekä otetaan kantaa lähdepaikannuksen tarkkuuteen kyseisen potilaan kohdalla.

Vasta-aiheet: Päänahan alueen paikallinen infektio voi estää elektrodin kiinnittämisen kyseiseen kohtaan.

Tutkimus Pt-EEG-Kuv päivitetty 07.11.2014 / KHS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 17.11.2019 klo 01:13.