HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Elektroenkefalografia muun toimenpiteen aikana (mm. WADA)

4913 Pt-EEG-Toi

Tiedustelut

KNF-osasto: Meilahden sairaala (09) 471 72492

Indikaatiot

Amytal-testillä selvitetään aiheuttaisiko aivoleikkaus häiriöitä kielellisissä toiminnoissa ja/tai muistitoiminnoissa, yleensä tutkimus tehdään epilepsiakirurgiaharkinnassa olevalle potilaalle epilepsiakirurgiatyöryhmän suosituksesta. Testi tehdään EEG-seurannassa, jotta selvitetään a) barbituraattivaikutuksen laatu ja kesto b) mahdollinen kontralateraalipuolen hidastuminen c) tutkimuksen aikainen kohtauksettomuus ja d) että tutkimusta ei tehdä postiktaalitilanteessa. Tutkimuksen suorittavat yhteistyössä RTG-lääkäri, neuropsykologi, puheterapeutti sekä KNF-lääkäri ja -hoitaja.

Esivalmistelu

Hiusten pesu tutkimusta edeltävänä iltana. Hiustenmuotoiluaineita ei saa käyttää. Jatkuvaa lääkitystä (esim. epilepsialääkkeitä tai neuroleptejä) ei pidä keskeyttää. Tilapäisesti käytettäviä lääkkeitä, jotka eivät ole hoidon kannalta välttämättömiä (esim. rauhoittavat lääkkeet), ei pitäisi käyttää kolmen päivän aikana ennen rekisteröintiä. Mahdolliset lääketauot on sovittava erikseen hoitavan lääkärin kanssa.

Potilaalle ei saa antaa esilääkitystä aamulla ennen tutkimusta. Potilas saapuu tutkimukseen ravinnotta.

Suoritus

Tutkimus tehdään radiologian angiografia-yksikössä. Tutkimukseen osallistuu radiologian henkilökunta, KNF-henkilökuntaa, neuropsykologi sekä tarvittaessa hoitava neurologi.

KNF laittaa potilaalle EEG-rekisteröinnin, jossa EEG:n ja videokuvan lisäksi rekisteröidään EKG ja silmänliikkeitä.

Radiologi varmistaa angiografialla, että barbituraatti menee tutkimuksen kannalta oleellisiin mediaaliseen ja anterioriseen aivovaltimoon.

Varsinaisessa WADA-testissä angiografian jälkeen injisoidaan lyhytvaikutteinen barbituraatti, Amytal (amobarbitaali) erikseen kummallekin puolelle. Lääkityn aivopuoliskon toiminnan heikentyessä barbituraatin vaikutuksesta neuropsykologi arvioi tehtävien avulla vastakkaisen normaalisti toimivan aivopuoliskon osuutta kielellisissä toiminnoissa ja muistissa.

Testaus tehdään ensin ei-leikattavalle puolelle. Injektioiden välillä pidetään n. puolen tunnin tauko, jotta barbituraattivaikutus ehtii väistyä.

KNF-lääkäri arvioi EEG:n avulla onko potilaalla epilepsiakohtausta, kohtauksen jälkitilaa sekä myös injektion vaikutusta ja sen kestoa.

Menetelmä

Video-EEG:n lisäksi rekisteröidään EKG ja silmänliikkeitä. Angiografialla varmistetaan, että barbituraatti menee tutkimuksen kannalta oleellisiin mediaaliseen ja anterioriseen aivovaltimoon. Angiografian jälkeen injisoidaan lyhytvaikutteinen barbituraatti, Amytaal (amobar-bitaali). Testaus tehdään ensin ei-leikattavalle puolelle. Välillä puolen tunnin tauko, jotta barbituraattivaikutus ehtii väistyä. Toisen aivopuoliskon toiminnan heikentyessä barbituraatin vaikutuksesta neuropsykologi arvioi tehtävien avulla vastakkaisen normaalisti toimivan aivopuoliskon osuutta kielellisissä toiminnoissa ja muistissa.

Tulkinta

Kliininen neurofysiologi arvioi EEG:n perusteella barbituraattivaikutuksen keston ja mahdollisen leviämisen vastakkaiselle aivopuoliskolle. Lisäksi suljetaan pois epileptiset purkaukset tutkimuksen aikana sekä postiktaalitila. Tämä tieto auttaa neuropsykologia arvioimaan mm. tuloksen luotettavuutta. Neuropsykologi hyödyntää myös EEG:n videotallennetta omassa analyysissään.

Kliininen neurofysiologi tekee EEG-lausunnon tutkimuksen aikaisesta EEG:sta, lausunto on luettavissa Apotti-järjestelmästä.

Vasta-aiheet: Ko-operoimattomuus.

Huomautuksia

Palattuaan osastolle potilaan on oltava vuodelevossa seuraavaan aamuun asti, jotta valtimopisto ei aiheuta hematoomaa.

Tutkimus Pt-EEG-Toi päivitetty 07.12.2022 / NJ

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.