HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Leikkausmonitorointi (IOM) usealla KNF-menetelmällä, lapset

4925 Pt-IOM-2

Tiedustelut

KNF-osasto Meilahti (09) 471 72492

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Leena Lauronen: leena.lauronenathus.fi / 050-4272119

Indikaatiot

Intraoperatiivisella monitoroinnilla (IOM) pyritään havaitsemaan hermostoon kohdistuvat uhkatilanteet. Avustetaan kirurgia hermokudoksen tunnistamisessa. Esim. acusticus-neurinooma -leikkausten monitorointi.

Esivalmistelu

Esivalmisteluja ei tarvita.

Suoritus

IOM-monitoroinnin valmistelu alkaa potilaan nukutuksen jälkeen. Potilaaseen asetetaan mittaus- ja stimulaatioelektrodit tarvittaviin kohtiin, jonka jälkeen testataan mittausjärjestelmän toimivuus, mitataan herätevasteita ja/tai aivosähkökäyrää. Leikkauksen aikana kirurgi stimuloi sähköisesti tunnistaakseen hermokudoksen monitoroinnin avulla. Monitoroitavia kohteita painotetaan leikkauksen edetessä kirurgin ja KNF-lääkärin yhteistyönä. IOM-tutkimuksen tulkinta tapahtuu reaaliaikaisesti, joten sen teknistä onnistumista valvotaan koko monitoroinnin ajan.

Menetelmä

Tutkimuksessa tarkkaillaan aivojen, aivohermojen, selkäytimen ja ääreishermojen toimintaa leikkauksen aikana. Mitataan aivojen ja lihasten sähköistä toimintaa iholta, ihon alta tai lihaksesta levy, neula- ja/tai lankaelektrodeilla. Mitataan sekä spontaania toimintaa että vasteita sähköisiin ärsykkeisiin. Monitorointikohteet määräytyvät kirurgisen ongelman perusteella.

Tulkinta

Lihasten spontaanitoiminnan perusteella voidaan epäillä leikkausalueen aivohermoärsytystä (kemiallista tai mekaanista). Herätevasteiden (esim. kuuloherätevasteen) muuntuminen tai häviäminen viittaa uhkaavaan vaurioon. Poikkeamista ilmoitetaan välittömästi leikkaavalle kirurgille. Kirurgin suorittaman aivohermostimulaation aikaansaama lihasvaste viedään kovaääniselle kirurgin kuultavaksi ja monitoroija ilmoittaa kirurgille mikä hermo oli kyseessä. Järjestelmän testauksesta vastaa KNF-lääkäri ja leikkausen aikaisesta monitoroinnista KNF-hoitaja tai -lääkäri.

IOM:n ensisijainen tarkoitus on toimita reaaliaikaisena monitorointina kirurgiaa varten. Monitoroinnin tulokset tallentuvat valikoiduin osin sähköisesti mittalaitteen muistiin, josta ne on palautettavissa tarvittaessa. Kirjallisessa lausunnossa otetaan kantaa monitoroinnin tekniseen onnistumiseen, mahdollisiin poikkeaviin löydöksiin sekä monitoroitavaksi aiottujen vasteiden säilymiseen leikkauksen aikana.

Vasta-aiheet: Ei absoluuttisia vasta-aiheita. Relatiivisia vasta-aiheita kardiologisten ja neurologisten perustautien kohdalla, joista keskusteltava näiden alojen lääkäreiden kanssa tapauskohtaisesti.

Tutkimus Pt-IOM-2 päivitetty 26.08.2020 / KHS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 26.11.2022 klo 01:29.