HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Treponema pallidum, vasta-aineet, seerumista

4942 S -TrpaAb

Tiedustelut

Virologian ja immunologian laboratorio, Mikrobiologian varmistustutkimukset, puh. 050 427 2169

Yhteyshenkilöt

lääkäri Hanna Jarva: hanna.jarvaathus.fi / 050 427 9816 ja lääkäri Satu Kurkela: satu.kurkelaathus.fi / 050 428 4183

Indikaatiot

Syfiliksen seulonta.

Syfilistutkimusten valinta eri kliinisissä tilanteissa:

- Syfiliksen seulonta (aktiivi tai latentti infektio). Ei tiedossa aikaisempaa infektiota: S -TrpaAb. (S -KardAb tai S -TPHA eivät sovellu riittävän hyvin seulontatutkimukseksi.)

- Uusintainfektioepäily aikaisemman, hoidetun infektion jälkeen: S-KardAb, S -TPHA.

- Antibioottihoidon tehon seuranta: S -KardAb, S -TPHA.

- Neurosyfilisepäily: -NeurSyf -pakettitutkimus (tutkimukseen kuuluu sekä likvor- että seeruminäyte)

- Neuvolaseulontatutkimus: S -TrpaAb.

- Vastasyntyneen kongenitaalisyfiliksen seulonta: S -FTAIgM (pakettitutkimus).

- Infektion ajankohdan tarkennus: S -FTAIgM (pakettitutkimus).

Huom. Positiivisista näytteistä tehdään jatkotutkimuksina S -KardAb- ja S -TPHA-määritykset riippumatta siitä, onko kyseessä uusi vai vanha positiivinen löydös. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että reinfektioepäilyissä ja hoidon seurannassa tehdään tarkoituksenmukaiset tutkimukset. Lisätutkimukset laskutetaan tilaajalta.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

HUS-alueen laboratoriot lähettävät seerumi-geeliputkeen (5ml) otetun näytteen sentrifugoimattomana ja erottelemattomana edellyttäen, että näyte kuljetetaan välittömästi tutkivaan laboratorioon saman päivän aikana. Mikäli näytteen kuljetus viivästyy, tulee näyte erotella lähettävässä laboratoriossa oranssikorkkiseen erotteluputkeen (Greiner bio-one, Vacuette Secondary Tube Multiplex PP). Miniminäytemäärä 1,5 ml seerumia.

HUS-alueen ulkopuoliset laboratoriot erottelevat näytteen lähettävässä laboratoriossa oranssikorkkiseen erotteluputkeen (Greiner bio-one, Vacuette Secondary Tube Multiplex PP). Miniminäytemäärä 1,5 ml seerumia.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen menetelmä. Raja-arvoiset tulokset varmennetaan toisella EIA-testillä. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe)

Tulkinta

S -TrpaAb- tutkimus on tarkoitettu syfiliksen seulontaan. Tutkimus tulee infektion alussa ensimmäisenä positiiviseksi (2-4 viikkoa tartunnasta). Tutkimus ei sovi hoidon tehon seurantaan eikä uusintainfektion diagnostiikkaan. Jos Trpa-vasta-aineet on jo todettu aikaisemmin positiivisiksi, ei tutkimuksen toisto anna lisäarvoa, sillä TrpaAb-testin osoittamat vasta-aineet pysyvät hoidon jälkeen positiivisina usein potilaan loppuiän.

Uusissa TrpaAb-positiivisissa tapauksissa laboratorio tekee 2759 S-TPHA- ja 2031 S-KardAb-testit lisätutkimuksina, jotka laboratorio laskuttaa erikseen.

Hoidettu ja hoitamaton latentti syfilis saattavat antaa samanlaiset laboratoriotulokset (negatiivinen tai heikko kardiolipiinivasta-aine, positiivinen TrpaAb ja TPHA-tulos). Siksi tällä tuloskombinaatiolla on otettava huomioon myös latentin syfiliksen mahdollisuus. Erikoissairaanhoidon konsultaatio voi olla tarpeen mm. antibioottihoidon tarpeen arvioinnissa.

Huomautuksia

S-TrpaAb on syfilisinfektion seulontatutkimus.

Tutkimus S -TrpaAb päivitetty 30.11.2023 / SK

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.05.2024 klo 00:40.