HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Immunoglobuliini, kevyt ketjut, vapaat, seerumista

4949 S -IgLc-V

Osatutkimukset

S -IgLcK-V, S -IgLcL-V ja S -K/L-s-V

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Meilahti, Asiakaspalvelu puh. 09 471 72579, työpiste 050 3459393 (lankanumeron lyhytvalinta 72582)

Yhteyshenkilöt

lääkäri Päivi Lakkisto: paivi.lakkistoathus.fi / 050 4271458 ja kemisti Pasi Nokelainen: pasi.nokelainenathus.fi / 050 4287808

Indikaatiot

M-Komponentteja tuottavien sairauksien, erityisesti kevytketjumyelooman, nonsekretorisen myelooman, plasmasytooman, primaarisen amyloidoosin ja kevytketjukertymätautien diagnostiikka ja hoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Näyte ei saa olla hemolyyttinen (Hb ei 2 g/l tai yli). Nykyinen menetelmä on herkempi hemolyysin aiheuttamalle häiriölle.

Näyte voidaan lähettää sentrifugoimatta, jos se on perillä työpäivän aikana. Lähetys huoneenlämpöisenä jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy viikon jääkaapissa, pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Kahden arkipäivän kuluessa.

Tulkinta

Tutkimuksen viitealueet ovat 16 ikävuodesta alkaen:

 Vapaa kappaketju:   S -IgLcK-V 6.9 - 25.6 mg/l
 Vapaa lambdaketju:  S -IgLcL-V 8.6 - 26.5 mg/l
 Kappa-lambda-suhde: S -K/L-s-V 0.52 - 1.40

Seerumin kappa- ja lambdaketjujen selvä valtaosa (yli 99 %) esiintyy sidotussa muodossa kokonaisten immunoglobuliinimolekyylien osana, joten vapaiden kevytketjujen osuus on vähäinen. Tämä määritys on hyvin spesifinen ja soveltuu hyvin seerumimääritykseen, sillä sidottujen kevytketjujen ristireaktio on vain luokkaa 0,03 - 0,4 %. Menetelmä soveltuu hyvin diagnostiikkaan ja hoidon seurantaan plasmasolutaudeissa, joissa muodostuu vapaata monoklonaalista kevytketjua sisältävää M-komponenttia: kevytketjumyelooma (n. 15 % myeloomista), nonsekretorinen myelooma (NSM), vain vapaata kevytketjua tuottavat plasmasytoomat, primaarinen (AL)-amyloidoosi ja kevytketjukertymätaudit (light-chain deposition disease). Näissä tiloissa kevytketjun pitoisuus voi olla niin pieni, että taudin seuranta on vaikeata elektroforeettisilla menetelmillä. NSM:ssä ei taudin määritelmän mukaan perinteisillä tekniikoilla todeta M-komponenttia, joskin pienellä osalla on todettu M-komponettia herkällä immunofiksaatiolla. Tällä määrityksellä seerumista todetaan kirjallisuuden mukaan vapaata monoklonaalista kevytketjua lähes 70 %:lla NSM-potilaista.

Kokonaista immunoglobuliinia tuottavissa myeloomissa esiintyy pääasiallisen M-komponentin ohella usein pieniä määriä vapaata monoklonaalista kevytketjuakin, joten tämä määritys voi antaa lisäinformaatiota, mutta elektroforeesi ja immunofiksaatio ovat kuitenkin edelleen niissä suositeltavin diagnostinen ja seurantamenetelmä. Kokonaisen M-komponentin sidottu kevytketju voi suuren ylimäärän esiintyessä virheellisesti nostaa saatua vapaan kevytketjun määritystulosta, vaikka ristireaktio onkin pieni. Käytettävät vasta-aineet eivät erota toisistaan monoklonaalisia ja polyklonaalisia vapaita kevytketjuja. Monoklonaalisuuden puolesta puhuu viitealueesta selvästi poikkeava kappa/lambda-suhde. Osalla potilaista se kevytketju, jota maligni solukko ei tuota, on diagnoosivaiheessa suppressoitu ja pitoisuus voi hoidon vaikutuksesta nousta viitealueelle, joten kummankin kevytketjun pitoisuuden seurannasta on kliinistä hyötyä.

Seerumin vapaiden kevytketjujen pitoisuus voi olla polyklonaalisesti lisääntynyt mm. seuraavissa tiloissa: Polyklonaalinen hypergammaglobulinemia, munuaisten vajaatoiminta (vähentynyt kevytketjueritys), autoimmuunitaudit (selvimmin SLE), tyypin 1 diabetes ja krooniset infektiot (esim. tuberkuloosi, sarkoidoosi). Tällöin sekä kappa- että lambdaketjun pitoisuus on koholla, mutta niiden suhde on viitealueella.

Huomautuksia

Kuten kaikissa immunologisissa määrityksissä myös kevytketjututkimuksissa voi erittäin harvoissa tapauksissa esiintyä antigeeniylimäärän häiriövaikutus, jolloin saadaan selvästi virheellisen matala tulos. Jos kevytketjutulos ei sovi potilaan kliiniseen kuvaan tai muihin laboratoriotutkimuksiin, soita laboratorioon ja pyydä näytteen uusintaa (isommasta laimennoksesta).

Tutkimuksen menetelmä (laite) on muuttunut 3.9.2018 (viitearvoissa ei muutoksia), mutta käytössä on edelleen The Binding Siten Freelite-reagenssit.

Tutkimus S -IgLc-V päivitetty 21.02.2024 / PN

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.