HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Perinnöllisen sferosytoosin osoitus, verestä

50293 B -Sferos

Tiedustelut

Itä-Suomen laboratoriokeskus, puh 044 717 8746, tiedustelut 044 717 8793.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Päivi Helminen-Pacius: paivi.helminenathus.fi / (09) 471 71370 / 050 427 0475 ja lääkäri Sanna Siitonen: sanna.siitonenathus.fi / 050 427 2521

Indikaatiot

Perinnöllisen sferosytoosin osoitus

Näyteastia

3 ml EDTA-vakuumiputki

Näyte

Näytteenottopäivät ovat MA, TI ja KE. Näyte on toimitettava välittömästi laboratorioon ja sen on oltava HUSLAB-talon näytteidenvastaanotossa klo 13 mennessä. Näyte säilyy huoneenlämmössä 28h ja jääkaapissa 2 vrk. Potilasnäyte, jonka mukana toimitetaan 2 kpl värjäämättömiä veren sivelyvalmisteita ja 2 kontrollinäytettä, lähetetään kylmäkuljetuksena seuraavaksi aamuksi ISLABin Kuopion aluelaboratorioon.

Lähetysosoite: ISLAB, Puijo Päivystyslaboratorio/Näytekuljetukset Rakennus 1, 3.krs, G3-käytävä/B3004.1 Puijonlaaksontie 2, 71006 Kuopio.

Menetelmä

Virtaussytometrinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Viikon kuluessa.

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lääkärin lausunto. Virtaussytometrisessä sferosytoosi -testissä mitataan eosin-5-maleimidilla (EMA) värjättyjen ehjien punasolujen fluoresenssin intensiteettiä. EMA reagoi punasolun solukalvon Band 3 proteiinin kanssa. Band 3:n puutos tai poikkeavuus voi johtaa vähentyneeseen fluoresenssiin, mikä nähdään punasoluissa perinnöllisessä sferosytoosissa, mutta myös muutamassa muussa harvinaisessa punasolujen solukalvon taudissa. Potilasnäytettä verrataan 6 kontrollinäytteeseen, jolloin pystytään arvioimaan potilaan ja kontrollien EMA-värjäytyvyyden suhdetta, joka on normaalisti yli 0.8. Mikäli virtaussytometrisellä testillä saadaan raja-arvoinen tulos, suositellaan osmoottisen resistenssin tutkimista inkuboidusta näytteestä (1354 E-OsmRInk, tehdään jatkotutkimuksena erityistilanteissa ISLAB:ssa Kuopiossa).

Huomautuksia

Rinnalle tarvitaan ajettavaksi 6 kontrollinäytettä, joista 2 tulisi ottaa lähettävässä laboratoriossa. Lähettävä laboratorio valitsee kaksi EDTA-näytettä, joissa Hb ja punasoluindeksit ovat normaalit.

Yleislähetteen voi tulostaa tästä: https://www.islab.fi/c/document_library/get_file?uuid=5b90648a-e6d1-4f39-bb1e-7cf08611fcd5&groupId=7350541

Tutkimus B -Sferos päivitetty 17.09.2021 / LML

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.