HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Tsonisamidi, seerumista

50335 S -Tsonis

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta(at)synlab.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Indikaatiot

Tsonisamidihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta.

Näyte säilyy jääkaapissa 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Tsonisamidia käytetään epilepsian hoidossa.

Farmakokinetiikka: Tsonisamidi imeytyy suun kautta otettuna lähes täysin ja plasman huippupitoisuus saavutetaan yleensä 2-5 tunnissa. Tsonisamidista noin 40-50 % sitoutuu plasman proteiineihin. Tsonisamidi metaboloituu pääasiassa CYP3A4-entsymin kautta. Tsonisamidin puoliintumisaika on noin 60 tuntia. Tsonisamidi ja sen metaboliitit erittyvät pääasiassa virtsaan. Eliminaatio voi hidastua munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä.

Yhteisvaikutukset: CYP3A4-entsyymin induktorit, kuten karbamatsepiini, fenytoiini, rifampisiini, apalutamidi ja entsalutamidi, voivat laskea kliinisesti merkittävästi tsonisamidin pitoisuutta. CYP3A4-entsyymin inhibiittorit, kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli ja ritonaviiri, voivat suurentaa kliinisesti merkittävästi tsonisamidin pitoisuutta.

Tulkinta

Tsonisamidipitoisuudet vaihtelevat yksilöllisesti. Epilepsian hoidossa kohtauksettomuus ja hoidon siedettävyys ovat ensisijaisia hoidon onnistumisen kriteerejä.

Tsonisamidin pitoisuusmääritystä voi hyödyntää mm. hoitoon sitoutumisen arvioinnissa potilaalla, jolla on huono hoitovaste, mahdollisten annoksesta riippuvien lääkehaittojen arvioinnissa ja epäilyssä lääkkeiden yhteisvaikutuksista tai farmakokinetiikan muutoksista esimerkiksi raskauden tai sairauden takia. Terapeuttiseksi alueeksi on suositeltu tsonisamidipitoisuutta 10-40 mikrog/ml. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 40 mikrog/ml.

Lähteet:

Hiemke C ym. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018,51:9-62.

Patsalos PN, Spencer EP, Berry DJ. Therapeutic Drug Monitoring of Antiepileptic Drugs in Epilepsy: A 2018 Update. Ther Drug Monit. 2018,40:526-548.

Tutkimus S -Tsonis päivitetty 19.04.2024 / KT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.