HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

HLA 2 näyte pakastettavaksi myöhempää tutkimustarvetta varten, verestä

5357 B -HLA2pak

Yhteyshenkilöt

lääkäri Anna Lempiäinen: anna.lempiainenathus.fi / 040 6411470 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Osana akuutin leukemian alkukokeita potilailla, jotka kuuluvat allogeenisen kantasolusiirron piiriin.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Näytteet: 3 x 7ml EDTA-verta, seerumiputki 10 ml tai 2ml seerumia. Lapsilla 3 x 5ml EDTA-verta ja 5ml seerumiputki tai seerumia 1 ml. Ongelmatilanteissa minimimäärä 3 x 2ml EDTA-verta, 2ml seerumiputki tai 0,5 ml seerumia.

Tunnistuksen aukottomuuden varmistamiseksi HLA1- ja HLA2-näytteet otetaan eri näytteenottokerroilla. HLA1- ja HLA2-näytteet tulisi ensisijaisesti ottaa eri päivinä. Jos näyte joudutaan ottamaan samana päivänä, noudatetaan samoja periaatteita kuin verensiirtoa edeltävissä veriryhmä- ja sopivuustutkimusnäytteissä: HLA1- ja HLA2-näytteet otetaan toisistaan riippumatta, eri henkilöiden toimesta, eikä toista näytettä ottava henkilö ole paikalla ensimmäistä näytettä otettaessa. Näytteenottoaika ja näytteenottaja merkitään näyteputkessa olevaan tarraan.

Katso SPR-Veripalvelun lähetysohjeet: Terveysportti -> SPR Veripalvelu -> Kliiniset laboratoriotutkimukset -> Ohjekirja (joka löytyy klikkaamalla Lääkärin tietokannat - linkkiä) -> Yleiset lähetysohjeet (SPR Veripalvelun alta). Näytteiden kuljetuslämpötila on huoneenlämpö. Pakkasella kuljetuslämpötila pitää varmistaa asianmukaisella pakkaamisella (esim. lämpöpakkausten avulla). Näytteet eivät saa jäätyä.

Huomautuksia

Kyseessä tutkimuspaketti, johon kuuluu Veripalvelun EDTA- verestä tekemä veriryhmämääritys (ABO ja Rh), seerumista tehtävä CMV-määritys (IgG-vasta-aineet) sekä 2 x 7 ml sitraattiverta, joka pakastetaan myöhempää tutkimustarvetta varten. Veriryhmä ja CMV vastataan tilaajalle vain paperivastauksena. Pakastetun näytteen tutkimisen aktivoimiseksi tarvitaan uusi lähete hoito-osastolta.

Tutkimus B -HLA2pak päivitetty 17.01.2024 / ALL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.