HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

HLA-Karbamatsepiini-yliherkkyys, DNA-tutkimus, verestä

5385 B -HLACarb

Tiedustelut

Taina Jaatinen, FT, dosentti, erikoisasiantuntija, SPR Veripalvelu.

Lisätietoa: Kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Niemi: mikko.niemiathus.fi / 050 428 0998 ja lääkäri Katriina Tarkiainen: katriina.tarkiainenathus.fi / 0403564360

Indikaatiot

Lääkkeiden haittavaikutusten perinnöllisen alttiuden ennakointi ja tutkiminen

Näyteastia

EDTA-putki 7 ml

Näyte

Näyte: 1 x 7 ml EDTA-verta. Tutkimus voidaan tehdä myös sylkinäytteestä. Sylkinäyte otetaan Oragene DNA -keräysastiaan, joka tilataan Veripalvelusta, p. 029 300 1796.

SPR Veripalvelu, Yleiset lähetysohjeet

Lähete

Menetelmä

PCR-SSO ja/tai sekvensointi (NGS) ja/tai PCR-SSP ja/tai RT-PCR. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Yleistä

Farmakogenetiikka tutkii perintötekijöiden yksilöerojen vaikutusta lääkevasteeseen. Lääkehoitoihin vaikuttavien geenimuunnosten määrittämistä voidaan käyttää apuna lääkehoidon valintaan, lääkehoitojen haittavaikutusriskin vähentämiseen ja hoidon tehon parantamiseen.

HLA-B-geeni koodaa human leukocyte antigen B (HLA-B) -proteiinia ja HLA-A-geeni koodaa human leukocyte antigen A (HLA-A) -proteiinia, joiden perusteella T-solut tunnistavat elimistön omia rakenteita. Geenitestissä analysoidaan HLA-B-geenin perinnöllinen muunnos HLA-B*15:02. HLA-B*15:02-muunnoksen esiintyvyys vaihtelee eri väestöjen välillä. Esimerkiksi Han-kiinalaisilla HLA-B*15:02-muunnoksen esiintyvyys on jopa 36 %, kun taas eurooppalaisilla ja afrikkalaisilla esiintyvyys on hyvin pieni (0,1-2 %). Geenitestissä analysoidaan myös HLA-A-geenin perinnöllinen muunnos HLA-A*31:01.

Tulkinta

HLA-B*15:02 altistaa voimakkaasti eslikarbatsepiinin, fenytoiinin, fosfenytoiinin, karbamatsepiinin, okskarbatsepiinin ja lamotrigiinin aiheuttamille vakaville ihoreaktioille kuten Stevens-Johnsonin oireyhtymälle (SJS) ja toksiselle epidermaaliselle nekrolyysille (TEN). Lääkehoidon aloituksesta näiden haittavaikutusten ilmaantumiseen kuluva aika vaihtelee (tavallisesti 4-28 päivää) ja yleensä ne ilmaantuvat kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

HLA-B*15:02-geenitestiä suositellaan ennen eslikarbatsepiinin, fenytoiinin, karbamatsepiinin ja okskarbatsepiinin aloittamista erityisesti Han-kiinalaista ja thaimaalaista sekä muuta aasialaista alkuperää oleville potilaille, mikäli mahdollista.

HLA-B*15:02-muunnoksen kantajille ei suositella fenytoiinin, karbamatsepiinin tai okskarbatsepiinin aloittamista sekä eslikarbatsepiinin ja lamotrigiinin käyttöä on harkittava huolellisesti.

Karbamatsepiinihoitoa suunniteltaessa tulee huomioida myös HLA-A*31:01-genotyyppi. HLA-A*31:01 altistaa karbamatsepiinin aiheuttamalle Stevens-Johnsonin oireyhtymälle (SJS), toksiselle epidermaaliselle nekrolyysille (TEN), DRESS-oireyhtymälle (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) ja makulopapulaariselle eksanteemalle (MPE). HLA-A*31:01-muunnoksen kantajille ei suositella karbamatsepiinin aloittamista, jos potilaalla ei ole ollut karbamatsepiinia aiemmin käytössä.

Fenytoiinihoitoa suunniteltaessa olisi hyvä huomioida myös CYP2C9-genotyyppi. Lisätietoa Farmakogenetiikkaoppaassa.

Lähteet:

Caudle KE, Rettie AE, Whirl-Carrillo M, Smith LH, Mintzer S, Lee MT, Klein TE, Callaghan JT, Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium. Clinical pharmacogenetics implementation consortium guidelines for CYP2C9 and HLA-B genotypes and phenytoin dosing. Clin Pharmacol Ther (2014)96:542-8.

Genin E ym. HLA-A*31:01 and different types of carbamazepine-induced severe cutaneous adverse reactions: an international study and meta-analysis. Pharmacogenomics J (2014)14:281.

Karnes JH, Rettie AE, Somogyi AA, Huddart R, Fohner AE, Formea CM, Ta Michael Lee M, Llerena A, Whirl-Carrillo M, Klein TE, Phillips EJ, Mintzer S, Gaedigk A, Caudle KE, Callaghan JT. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2C9 and HLA-B Genotypes and Phenytoin Dosing: 2020 Update. Clin Pharmacol Ther (2021)109:302-9.

Leckband SG, Kelsoe JR, Dunnenberger HM, George AL Jr, Tran E, Berger R, Muller DJ, Whirl-Carrillo M, Caudle KE, Pirmohamed M, Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines for HLA-B genotype and carbamazepine dosing. Clin Pharmacol Ther (2013)94:324-8.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lamictal valmisteyhteenveto.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Neurotol Slow valmisteyhteenveto.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Zebinix valmisteyhteenveto.

Wei CY ym. Direct interaction between HLA-B and carbamazepine activates T cells in patients with Stevens-Johnson syndrome. J Allergy Clin Immunol (2012)129:1562.

Tutkimus B -HLACarb päivitetty 31.05.2024 / KT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.