HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

B-Sukulaisluovuttajan HLA 2 näyte pakastettavaksi

5406 B -HLA2FrR

Yhteyshenkilöt

lääkäri Anna Lempiäinen: anna.lempiainenathus.fi / 040 6411470 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Osana akuutin leukemian alkukokeita, kun potilas kuuluu allogeenisen kantasolusiirron piiriin. Näyte otetaan sukulaisluovuttajaehdokkaasta silloin, kun luovuttajaehdokkaan HLA 2 näyte halutaan ottaa talteen ennen kuin tiedetään, onko luovuttaja kudostyyppinsä tai terveydentilansa puolesta sopiva kantasoluluovuttajaksi. Näytteestä voidaan myöhemmin aktivoida tehtäväksi tarvittavat jatkotutkimukset.

Esivalmistelu

Kiireellisestä näytteestä tulee ilmoittaa etukäteen Veripalveluun

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Näytteet: K2-EDTA-putki 7 ml, Seerumiputki 10 ml ja ACD- lasiputki 2 x 7 ml. Lapsilla minimimäärät, EDTA-verta 2-3 ml , seerumia 1 ml ja sitraattiverta n. 3 ml (esim. hyytymisputki sitr. 2,7 ml).

HLA1- ka HLA2-näytteet tulee ottaa eri näytteenottokerroilla, mieluiten eri päivinä. Jos näytteet on välttämätöntä ottaa samana päivänä, tulee ne ottaa erillisillä näytteenottokerroilla. Näytteenottoajankohta on merkittävä selkeästi ja kuitattava kahden näytteenottajan nimikirjoituksella, osoituksena henkilöllisyyden varmistamisesta kahdesti.

Katso SPR-Veripalvelun lähetysohjeet: Terveysportti -> SPR Veripalvelu -> Kliiniset laboratoriotutkimukset -> Ohjekirja (joka löytyy klikkaamalla Lääkärin tietokannat - linkkiä) -> Yleiset lähetysohjeet (SPR Veripalvelun alta). Näytteiden kuljetuslämpötila on huoneenlämpö. Pakkasella kuljetuslämpötila pitää varmistaa asianmukaisella pakkaamisella (esim. lämpöpakkausten avulla). Näytteet eivät saa jäätyä.

Menetelmä

Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Huomautuksia

Kyseessä on tutkimuspaketti, johon kuuluu Veripalvelun EDTA- verestä tekemä veriryhmämääritys (ABO ja Rh), seerumista tehtävä CMV-määritys (IgG-vasta-aineet) sekä 2 x 7 ml sitraattiverta, joka pakastetaan myöhempää tutkimustarvetta varten. Veriryhmä ja CMV vastataan tilaajalle vain paperivastauksena. Pakastetun näytteen tutkimisen aktivoimiseksi tarvitaan uusi lähete hoito-osastolta (tutkimus 5390, B-HLA 2 kantasolujensiirto pakastetun näytteen jatkotutkimukset sukulaissiirto). Jatkotutkimusten tulokset vastataan niin ikään paperivastauksena.

Tutkimus B -HLA2FrR päivitetty 28.11.2022 / ALL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.06.2024 klo 00:41.