HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, MDRD-kaava

6000 Pt-GFRe-MD

Osatutkimukset

P -Krea

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 74304

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Tapio Lahtiharju: tapio.lahtiharjuathus.fi / 0401447947

Indikaatiot

Munuaisten kroonisen toiminnanvajauksen arviointi.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Määritykseen tarvittava näytemäärä 0,5 ml.

Menetelmä

Laskennallinen tutkimus, joka perustuu entsymaattisella menetelmällä määritettyyn plasman kreatiniinipitoisuuteen (P -Krea), potilaan sukupuoleen ja ikään.

Laskenta suoritetaan MDRD -yhtälöllä.

Miehet: GFR = 175 x (P -Krea/88.4)-1.154 x Ikä-0. 203

Naiset: GFR = 175 x (P -Krea/88.4)-1.154 x Ikä-0. 203 x 0.742

Yksikkö on ml/min/1,73 m2. Potilaan painoa ei tarvita, koska tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisten keskimääräistä kehon pinta-alaa 1,73 m2 kohti.

Laskukaavio löytyy myös osoitteesta

https://www.niddk.nih.gov/health-information/communication-programs/nkdep/laboratory-evaluation/glomerular-filtration-rate-calculators/mdrd-adults-si-units

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Aikuiset, 18 v täyttäneet yli 60 ml/min/1.73 m2

Tulkinta

Tutkimuksella parannetaan laskennallisesti plasman kreatiniinituloksen informaatioarvoa ottamalla huomioon iän ja sukupuolen vaikutus. Se perustuu NKDEP:n (The National Kidney Disease Education Program) suositukseen (Clinical Chemistry 52: 5-18, 2006). Tutkimusta on arvioitu laajimmin kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla . Tuloksen ylittäessä 60 ml/min/1.73 m2 tulos ilmoitetaan laskennan epätarkkuuden vuoksi vain tämän raja-arvon ylityksenä. Terveitten viitealaraja (90 ml/min/1.73 m2) koskee nuoria henkilöitä (alle 40 v). Tämän jälkeen alaraja alenee n. 7 ml/min 10 ikävuotta kohti.

Munuaisten vajaatoiminnan luokitus NKDEPin mukaan (yksikkö ml/min/1.73m2):

 terveiden viitealue:          > tai = 90
 lievä munuaisten vajaatoiminta:    60 - 89
 kohtalainen munuaisten vajaatoiminta: 30 - 59
 vaikea munuaisten vajaatoiminta:    15 - 29
 loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta: alle 15

Munuaisten tulisi tutkimusta käytettäessä olla vakaassa tilassa, se ei sovellu munuaisten äkillisen vajaatoiminnan arviointiin akuuttivaiheessa. Laskettu GFR-arvo voi olla alentunut myös prerenaalisesta (munuaisten alentunut verenvirtaus sydämen kongestiivisessa vajaatoiminnassa, sokissa tai kuivumistilassa) tai postrenaalisesta (virtsatiekivi tai muu virtauseste) syystä. Selvästi poikkeava ruumiin koko, poikkeavan runsas tai vähäinen lihaksikkuus ja selvästi poikkeava dieetti (kasvissyöjät, kreatiinia käyttävät) aiheuttavat vääriä tuloksia. MDRD- kaava on määritetty aikuisväestöllä (18-70-vuotiailla). Se ei sovellu lapsille. Myös iäkkäillä ja raskauden aikana tulokset ovat epävarmoja.

 Nefrologin suosittama menettely todettaessa uusia
 poikkeavia GFRe-tuloksia:
 1. Varmista löydös kontrolloimalla GFRe-tulos.
 2. Mikäli tulos on <60 ml/min/1.73 m2, on syytä tehostaa
  munuaistaudin etenemistä ehkäisevää hoitoa
  (verenpaine yms)ja harkita lisätutkimuksia.
 3. Sisätautilääkärin tai nefrologin konsultaatiota on
  harkittava ainakin, jos GFRe on < 30 ml/min/1.73 m2.

Huomautuksia

Tutkimusta voidaan käyttää ainoastaan aikuisilla yli 18- vuotiailla.

Tutkimus Pt-GFRe-MD päivitetty 11.02.2020 / TP

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 13.08.2020 klo 01:10.