HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Virtaustilavuus-spirometria ilman lausuntoa

6006 Pt-Spiro-X

Tiedustelut

HUSLABin tekopaikat: Spirometriakoordinaattori Tuula Niutanen puh. 040-716 1204, HUS-Kuvantamisen tekopaikat: lääkäri Hanna Lantto 050-513 0284, Eksoten KFI-yksikkö (05) 352 5467.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Paula Iso-Markku: paula.iso-markkuathus.fi / 050 428 4611 ja lääkäri Päivi Piirilä: paivi.piirilaathus.fi / (09) 471 72663 / 050 427 2145

Lähete

Virtaustilavuusspirometria

Indikaatiot

Tutkimuksella selvitetään mahdollista ahtauttavaa eli obstruktiivista, tai estävää eli restriktiivistä ventilaatiotoiminnan vajausta ja sen vaikeusastetta. Tutkimuksen avulla voidaan myös arvioida mahdollisen ahtauman sijaintia kurkunpään tasolta pieniin hengitysteihin.

Esivalmistelu

Lääkitys:

- Diagnostinen tutkimus ilman keuhkoputkia laajentavaa lääkitystä: katso http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet/index.html

- Muulloin potilaan normaalisti käyttämä lääkitys.

Nautintoaineet ja ruokailu: 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1 vrk ilman alkoholia.

Suoritus

Tutkittava tekee ohjattuna useita maksimaalisia puhalluksia. Tutkimuksen kesto on noin 30 minuuttia.

Menetelmä

Tutkimuksessa mitataan hengitysilman virtausta ja siitä laskettua tilavuutta.

Tulkinta

Viitearvoissa huomioidaan sukupuoli, ikä ja pituus. Lasten viitearvot (alle 18v): Koillinen ym. Suomen Lääkärilehti 39 : 395-402, 1998. Aikuisten viitearvot: Kainu ym. Clin Physiol Funct Imaging 2016, 36:356-58.

Mittauksista tulostetaan virtaus-tilavuuskäyrät sekä numeeriset arvot mitatuista muuttujista, joita ovat uloshengityksen sekuntikapasiteetti (FEV1), nopea(FVC) ja hidas (VC) vitaalikapasiteetti, vitaalikapasiteettiin suhteutettu sekuntikapasiteetti eli FEV% (FEV1/FVC tai FEV1/ VC), uloshengityksen huippuvirtaus (PEF), pienten hengitysteiden virtauksia kuvaavat MEF50 ja MEF25 sekä sentraalista ahtaumaa epäiltäessä sisäänhengityksen huippuvirtaus (PIF). Tuloksessa näkyy vertailu viitearvoihin. Ei sisällä lääkärin lausuntoa.

Huomautuksia

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin hengityselintulehduksen kliinisestä paranemisesta on kulunut 2 viikkoa. Covid-19-infektion jälkeen tutkimus voidaan tehdä seuraavasti: koronapneumonian jälkeen 2-3 kk kuluttua parantumisesta, ylähengitystieinfektion jälkeen (ei pneumoniaa) 14-20 vrk parantumisesta ja oireettomassa tartunnassa 10 vrk positiivisen testituloksen jälkeen. Bronkoskopiasta tai muusta hengitysteitä ärsyttävästä toimenpiteestä tulee olla kulunut 3 vuorokautta. Sisäelimiin kohdistuneiden punktioiden tai ohutneulabiopsioiden jälkeen tutkimus tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä. Keuhkotuberkuloosiepäillyille tutkimus tehdään kolmen negatiivisen yskösvärjäysnäytteen jälkeen. Muista tartuntavaaroista on informoitava tutkivaa yksikköä.

Spirometrian yhteydessä tehdään bronkodilaatiokoe, jos spirometriassa on obstruktiolöydös.

Tulostus ATS/ERS:n suositusten (2005) mukaan: suurin FEV1 ja FVC mistä tahansa onnistuneesta käyrästä, virtausarvot siitä käyrästä, jossa on suurin FEV1 + FVC.

Tutkimus Pt-Spiro-X päivitetty 22.02.2022 / KA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 28.11.2022 klo 01:26.