HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilataatiokoe ilman lausutoa

6007 Pt-SpirD-X

Tiedustelut

HUSLABin tekopaikat: Spirometriakoordinaattori Tuula Niutanen puh. 040-716 1204, HUS-Kuvantamisen tekopaikat: lääkäri Hanna Lantto 050-513 0284, Eksoten KFI-yksikkö (05) 352 5467.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Paula Iso-Markku: paula.iso-markkuathus.fi / 050 428 4611 ja lääkäri Päivi Piirilä: paivi.piirilaathus.fi / (09) 471 72663 / 050 427 2145

Lähete

Virtaustilavuusspirometria

Indikaatiot

Spirometriaan liitetään bronkodilaatiokoe selvitettäessä obstruktion palautuvuutta. Bronkodilaatiokoetta voidaan käyttää myös astmalääkityksen riittävyyden arviointiin. Bronkodilaatiokoe tehdään automaattisesti spirometrian yhteydessä, jos:

1. Obstruktiolöydös perusvaiheen spirometriassa, esim.

a) FEV1/FVC tai FEV1/VC on alentunut (Z-score < -1,65*)

b) MEF50 tai MMEF on alentunut (Z-score < -1,65) FVC tai VC:n ollessa normaali.

*Kainu ym. 2016, Koillinen ym. 1998.

2. Epäily astmasta tai COPD:stä ja kun spirometriasuureiden z-arvot ovat alle seuraavien rajojen*:

a) FEV1(z) < -1,0 ja/tai

b) FVC(z) < -1,65

c) PEF(z) < -1,65

d) MEF50(z) < -1,65

e) MMEF(z) < -1,65

3. Jos on kliinisesti epäily astmasta, voidaan bronkodilaatiokoe tehdä harkinnan mukaan, vaikka edellä mainitut kriteerit eivät täyttyisi.

4. Bronkodilaatiotesti tehdään aina kun sitä on erikseen pyydetty.

Esivalmistelu

Lääkitys:

- Diagnostinen tutkimus ilman keuhkoputkia laajentavaa lääkitystä: katso http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet/index.html

- Muulloin potilaan normaalisti käyttämä lääkitys.

Nautintoaineet ja ruokailu: 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1 vrk ilman alkoholia.

Suoritus

Tutkittava tekee ohjattuna vähintään kolme maksimaalista peruspuhallusta. Tämän jälkeen hänelle annetaan hengitettävää nopeavaikutteista keuhkoputkia laajentavaa lääkettä. Uudet puhallukset tehdään aikaisintaan 10 minuutin kuluttua lääkkeen annosta. Tutkimuksen kesto on noin 30 minuuttia.

Menetelmä

Tutkimuksessa mitataan hengitysilman virtausta ja sen perusteella laskettua tilavuutta, jotka esitetään graafisesti koordinaatistossa. Perusvaiheen ja lääkityksen jälkeiset käyrät näkyvät samassa kuviossa.

Tulkinta

Sekuntikapasiteetin (FEV1) osalta merkitsevänä muutosrajana pidetään 12%:n ja vähintään 200 ml:n muutosta, nopean vitaalikapasiteetin (FVC) osalta 12%:n ja 200ml muutosta. Myös muissa parametreissa havaittavia muutoksia voidaan käyttää tukena. Reversiibeli obstruktio viittaa astmaan tai käytetyn lääkityksen tehostamisen tarpeeseen.

Viitearvoissa huomioidaan sukupuoli, ikä ja pituus. Lasten viitearvot (alle 18v ): Koillinen ym. Suomen Lääkärilehti 39 : 395-402, 1998. Aikuisten viitearvot: Kainu ym. Clin Physiol Funct Imaging 2016, 36:356-58.

Verrataan ennen ja jälkeen lääkkeen antoa mitattua ventilaatiofunktiota toisiinsa. Tulostetaan virtaus- tilavuuskäyrät sekä numeeriset tulokset. Ei lääkärin lausuntoa.

Huomautuksia

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin akuutin keuhkosairauden kliinisestä paranemisesta on kulunut 2 viikkoa. Covid-19-infektion jälkeen tutkimus voidaan tehdä seuraavasti: koronapneumonian jälkeen 2-3 kk kuluttua parantumisesta, ylähengitystieinfektion jälkeen (ei pneumoniaa) 14-20 vrk parantumisesta ja oireettomassa tartunnassa 10 vrk positiivisen testituloksen jälkeen. Bronkoskopiasta tai muusta hengitysteitä ärsyttävästä toimenpiteestä tulee olla kulunut 3 vuorokautta. Sisäelimiin kohdistuneiden punktioiden tai ohutneulabiopsioiden jälkeen tutkimus tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä. Keuhkotuberkuloosiepäillyille tutkimus tehdään kolmen negatiivisen yskösvärjäysnäytteen jälkeen. Muista tartuntavaaroista on informoitava tutkivaa yksikköä.

Tutkimus Pt-SpirD-X päivitetty 22.02.2022 / KA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 08.12.2022 klo 01:31.