HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Käsiergometria

6013 Pt-KäsiErg

Tiedustelut

KLF-yksikkö Meilahti Puistosairaala (09) 471 72552

Yhteyshenkilöt

lääkäri Päivi Piirilä: paivi.piirilaathus.fi / (09) 471 72663 / 050 427 2145 ja lääkäri Hanna Lantto: hanna.lanttoathus.fi / 050 513 0284

Indikaatiot

Käytetään sydän- ja keuhkosairauksien diagnostiikassa, työkyvyn, leikkauskelpoisuuden ja lääkehoidon tehon arvioinnissa.

Esivalmistelu

Lääkitys: diagnostinen tutkimus lääketauon aikana lähettävän lääkärin harkinnan mukaan: digitalis 7-10 vrk, beetasalpaajat ja kalsiumestäjät 2 vrk, keuhkoputkiin vaikuttavat lääkkeet yleisohjeen mukaan, muulloin potilaan normaalisti käyttämä, optimaalinen lääkitys.

Nautintoaineet ja ruokailu: 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1 vrk ilman alkoholia.

Suoritus

Kokeen aikana rekisteröitäviä muuttujia ovat EKG, hengitysfrekvenssi, happisaturaatio ja tarvittaessa PEF tai FEV1 -seuranta. Arvot mitataan ensin levossa, sitten rasitus- ja lopuksi palautumisvaiheessa. Verenpaine mitataan levossa ja välittömästi rasituksen jälkeen sekä palautumisvaiheessa, käsirasituksen aikana verenpainetta ei voi mitata. Rasituksen aikana kirjataan rasittavuustuntemus käyttäen Borgin asteikkoa. Tutkimuksen kesto on noin 1.5 tuntia. Kokeen yhteydessä voidaan tehdä tarvittaessa lyhyt aktiivinen ortostaasikoe.

Menetelmä

Potilas pyörittää käsikampea yleensä joko 10W/2 min tai 20W/2 min portain. Koe etenee siihen asti, kunnes ilmaantuu syy lopettaa koe tai potilaan maksimaalinen taso on saavutettu.

Tulkinta

Tuloksia verrataan viitearvoihin ja arvioidaan kokonaissuorituskykyä ja sitä rajoittavia tekijöitä, maksimaalista hapenkulutusta, kardiorespiratorista kapasiteettia ja mahdollista sydänlihasiskemiaa.

Viitearvot: Suorituskyvyn viitearvoina käytetään iän, sukupuolen, rakenteen ja painon mukaisia Mini-Suomi-viitearvoja (Aromaa A ym. Mini-Suomi-terveystutkimus. Kansaneläkelaitos. ML 49, 1985: Arstila M ym. New ergometric reference values for clinical exercise tests. Scand J Cli Lab Invest 1990:50:747-755) modifioituna käsiergometriamuotoon (Louhevaara, Sovijärvi, Ilmarinen ym. Acta Physiol Scand 1990:138:133-143).

Tuloste sisältää koepöytäkirjan mittaustuloksineen, laskennalliset suureet viitearvoineen, EKG-nauhat ja lääkärin lausunnon.

Huomautuksia

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin hengityselintulehduksen kliinisestä paranemisesta on kulunut 2 viikkoa. Covid-19-infektion jälkeen tutkimus voidaan tehdä seuraavasti: koronapneumonian jälkeen 2-3 kk kuluttua parantumisesta, ylähengitystieinfektion jälkeen (ei pneumoniaa) 14-20 vrk parantumisesta ja oireettomassa tartunnassa 10 vrk positiivisen testituloksen jälkeen.

Muita vasta-aiheita ovat epästabiili angina pectoris, akuutti myo- tai perikardiitti, vaikeat rytmihäiriöt, tuore sydäninfarkti. Invasiivisten toimenpiteiden/leikkausten jälkeen harkittava tapauskohtaisesti.

Tutkimus Pt-KäsiErg päivitetty 11.02.2022 / KA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.