HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Käsiergometria

6013 Pt-KäsiErg

Tiedustelut

KLF-yksikkö Meilahti (09) 471 72552

Yhteyshenkilöt

lääkäri Päivi Piirilä: paivi.piirilaathus.fi / (09) 471 72663 / 050 427 2145 ja lääkäri Hanna Lantto: hanna.lanttoathus.fi / 050 513 0284

Indikaatiot

Käytetään sydän- ja keuhkosairauksien diagnostiikassa, työkyvyn, leikkauskelpoisuuden ja lääkehoidon tehon arvioinnissa.

Esivalmistelu

Lääkitys: diagnostinen tutkimus lääketauon aikana lähettävän lääkärin harkinnan mukaan (digitalis 7-10 vrk, beetasalpaajat ja kalsiumestäjät 2 vrk, keuhkoputkiin vaikuttavat lääkkeet http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet muulloin potilaan normaalisti käyttämä, optimaalinen lääkitys.

Nautintoaineet ja ruokailu: 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1 vrk ilman alkoholia. Potilaille saatavana erillinen Potilasohje

Suoritus

Kokeen aikana rekisteröitäviä muuttujia ovat EKG, verenpaine, hengitysfrekvenssi, happisaturaatio ja tarvittaessa PEF tai FEV1 -seuranta. Arvot mitataan ensin levossa, sitten rasitus- ja lopuksi palautumisvaiheessa. Rasituksen aikana kirjataan rasittavuustuntemus käyttäen Borgin asteikkoa. Tutkimuksen kesto on noin 1.5 tuntia. Kokeen yhteydessä voidaan tehdä lyhyt aktiivinen ortostaasikoe.

Menetelmä

Potilas pyörittää käsikampea ensin 0W/1 min. jonka jälkeen rasitus etenee joko 10W/2 min tai 20W/2 min portain. Koe etenee siihen asti, kunnes ilmaantuu syy lopettaa koe tai potilaan maksimaalinen taso on saavutettu. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tulkinta

Tuloksia verrataan viitearvoihin ja arvioidaan kokonaissuorituskykyä ja sitä rajoittavia tekijöitä, maksimaalista hapenkulutusta, kardiorespiratorista kapasiteettia ja mahdollista sydänlihasiskemiaa.

Viitearvot: Nordesjö ja Landelius Scand J Clin Lab Invest 1975:35, suppl.143, p.64, Seliger et al. Eur J Appl Physiol 1978:39:155-164, Wasserman et al In Principles of exercise testing and interpretation. 3 rd ed. Lippincott Williams&Wilkins, 1999. Louhevaara, Sovijärvi, Ilmarinen ym. Acta Physiol Scand 1990:138:133-143.

Tuloste sisältää koepöytäkirjan mittaustuloksineen, laskennalliset suureet viitearvoineen, EKG-nauhat ja lääkärin lausunnon.

Huomautuksia

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin akuutin keuhkosairauden kliinisestä paranemisesta on kulunut 2 viikkoa. Muita vasta-aiheita ovat epästabiili angina pectoris, akuutti myo- tai perikardiitti, vaikeat rytmihäiriöt, tuore sydäninfarkti. Invasiivisten toimenpiteiden/leikkausten jälkeen harkittava tapauskohtaisesti.

Tutkimus Pt-KäsiErg päivitetty 31.08.2016 / MA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 06.08.2020 klo 01:10.