HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Mitotaani (Lysodren), plasmasta

6039 P -Mitotan

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Leena Lindstedt: leena.lindstedtathus.fi / 050-4286646 ja lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Indikaatiot

Mitotaanipitoisuuden mittaus Lysodren-lääkitystä käyttäville.

Esivalmistelu

Kiireettömissä tapauksissa aamulla ennen lääkkeen ottoa.

Näyteastia

K2-EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

1 ml (0.5 ml) EDTA-plasmaa. Ei geeliputkeen. Seeruminäyte käy myös. Näyte on sentrifugoitava ja eroteltava puolen tunnin sisällä näytteenotosta.

Näyte säilytetään kylmässä ja voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli on HUSLAB-talon näytteiden vastaanotossa 12 tunnin kuluessa näytteenotosta. Muutoin näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna. Näyte lähetetään alihankintalaboratorioon pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

5 kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

VIIKON SISÄLLÄ

Viitearvot

KAIKKI 14 - 20 mg/l

Tulkinta

Mitotaanilääkitystä (Lysodren, Laboratoire HRA Pharma) käytetään pitkälle kehittyneen lisämunuaiskuoren syövän oireenmukaisessa hoidossa. Mitotaanipitoisuus voidaan määrittää sopivan lääkeannoksen selvittämiseksi tai neurotoksisten haittavaikutusten ilmaantuessa. Mitotaanipitoisuus ei muutu välittömästi annoksen muuttuessa. Mikäli on hoito on aloitettu annoksella 2-3g /vrk, pitoisuus kannattaa määrittää kahden viikon kuluttua. Mikäli hoitoannos on 4-6g/vrk, pitoisuus kannattaa määrittää 7-10 vuorokauden kuluttua.

Varsinaista terapeuttista pitoisuusaluetta ei voida määritellä, mutta plasman mitotaanipitoisuuden tavoitealueeksi on suositeltu 14-20 mg/l. Pitoisuus mitataan ennen lääkkeenottoa otetusta näytteestä. Vakavien neurologisten haittojen ilmaantuminen lisääntyy yli 20 mg/l pitoisuuksilla.

Mitotaani eliminoituu pääasiassa metaboloitumalla. Se sitoutuu runsaasti rasvakudokseen, ja sen terminaalinen eliminaation puoliintumisaika on ollut pitkä, 18-159 vuorokautta. Ylipainoisilla mitotaanin eliminaatio voi kestää keskimääräistä pidempään. Plasmapitoisuuksien mittaaminen on aiheellista erityisesti lapsilla ja vanhuksilla sekä maksan ja munuaisten vajaatoiminnassa, koska näiden ryhmien osalta ei ole paljoakaan kokemuksia mitotaanilääkityksen käytöstä.

Tutkimus P -Mitotan päivitetty 11.01.2023 / SS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.