HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Hemoglobiini-A1c, verestä

6128 B -HbA1c

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645.

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Diabeteksen hoitotasapainon seuranta. Diabeteksen diagnostiikka.

Näyteastia

K2-EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa viikon. Lähetys huoneenlämpöisenä, mikäli perillä saman päivän aikana. Ihopistosnäyte on mahdollinen.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Kymenlaakson alueen laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

Kahden päivän kuluessa

Viitearvot

KAIKKI 20 - 42 mmol/mol

Tulkinta

HbA:n glykoituminen HbA1c:ksi on veren glukoosipitoisuudesta riippuva vähittäinen ei-entsymaattinen reaktio. HbA1c:n taso kuvastaa diabeteksen keskimääräistä hoitotasapainoa yleensä näytteenottoa edeltävän 2-8 viikon ajalta. Glukoositasapainon korjautuessa HbA1c pienenee 10-20 päivän kuluessa, minkä jälkeen hyvässä hoitotasapainossa suhde laskee punasolujen eliniän eli noin kolmen kuukauden ajan.

Diabetes-diagnoosiin viittaa 48 mmol/mol tai sitä suurempi veren HbA1c-suhde toistetusti mitattuna. Diabeteksen hoidon B -HbA1c tavoitetaso on alle 53 mmol/mol (Käypä hoito -suositus).

Virhelähteet ja rajoitukset:

Määritysmenetelmää ei suositella diabeteksen toteamiseen/seurantaan seuraavissa tapauksissa: raskaus, muuttunut punasolujen elinikä, maligniteetit ml. luuytimen sairaudet, vakava munuais- tai maksavaurio, lapsipotilaat.

Veren HbA1c-suhde ei sovellu päivittäisen glukoosipitoisuuden vaihtelun seurantaan, minkä takia potilaan hoidon seurannassa tarvitaan myös veren glukoosin toistomittauksia. Jos HbA1c tulos on ristiriidassa glukoosimittausten kanssa, tulee arvioida virhelähteitä ja toimia ensisijaisesti glukoosimittausten perusteella.

Punasolujen elinikään vaikuttavat tilanteet ovat yleisin B-HbA1c:n virhelähde. Luuytimen sairaudet vaikuttavat punasolujen elinikään ja voivat vääristää HbA1c tuloksia. Kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa HbA1c-taso on yleensä matalampi kuin todellinen glukoositasapaino.

Punasolujen iän lyhentyessä (esim. hemolyysi, vuodot, punasolunsiirrot terveeltä luovuttajalta) HbA1c-tasot ovat todellista glukoositasapainoa matalampia. Punasolujen iän pidentyessä (esim. raudanpuuteanemia, pernan poiston jälkitila, polysytemia, aplastinen anemia) HbA1c-tasot ovat todellista glukoositasapainoa korkeampia.

Fetaalihemoglobiinin (HbF) pitoisuuksilla yli 5% kokonais-Hb:sta voidaan saada virheellisen matalia HbA1c -tuloksia.

Kansainvälisesti yleisimpien Hb-varianttien (heterotsygootit HbAS, HbAC, HbAE ja HbAD) esiintyessä HbA1c määritys entsymaattisella menetelmällä on yleensä luotettava, todennäköisesti myös suomalaiset variantit Hb Helsinki, Hb Meilahti ja Hb Vaasa. Kirjallisuuden mukaan Hb Tacoma voi aiheuttaa virheellisen matalan HbA1c tuloksen. Mikäli epäillään virheellisen matalaa B -HbA1c-suhdetta johtuen hemoglobiinivariantista, asiaa voidaan selvittää tutkimuksella 1564 B -Hb-Fr (hemoglobiini, fraktiot).

Huomautuksia

Määritystä ei voi tehdä eikä tulosta laskea, jos B -Hb on alle 83 g/l (alle 90 g/l).

Menetelmän laskennallinen mittausalue: 18 - 130 mmol/mol. Osamääritysten mittausalueet: A1c 3 - 33 µmol/l, kokonais-Hb 83 - 299 g/l. Mikäli jompi kumpi tulos on alle mittausalueen, 24.9.20 alkaen vastataan "ei onnistu" ja lausunto: "HbA1c-tuloksen laskenta ei onnistu. Hb tai HbA1c alle mittausalueen."

2016 alkaen käytössä SI-yksiköt mmol/mol. Muunnostaulukko: http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/hb_a1c_muuntotaulukko.pdf

Kahden eri vastaustavan väliset kaavat:

 B -HbA1c (mmol/mol) = 10,93 x B -GHb-A1c(%) - 23,50
 B -GHb-A1c(%) = 0,0915 x B -HbA1c(mmol/mol) + 2,15

Tutkimus B -HbA1c päivitetty 04.07.2023 / MA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.05.2024 klo 00:40.