HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Hemoglobiini-A1c, verestä

6128 B -HbA1c

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645.

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Diabeteksen hoitotasapainon seuranta. Diabeteksen diagnostiikka.

Näyteastia

K2-EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa viikon. Lähetys huoneenlämpöisenä, mikäli perillä saman päivän aikana.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

Kahden päivän kuluessa

Viitearvot

KAIKKI 20 - 42 mmol/mol

Tulkinta

Diabetes-diagnoosiin viittaa 48 mmol/mol tai sitä suurempi veren HbA1c-suhde (6,5 % tai korkeampi). Tutkimus ei edellytä paastoa.

Diabeteksen hoitotasapaino voidaan arvioida hyväksi, jos B-HbA1c on peroraalista diabeteslääkitystä käyttävillä alle 53 mmol/mol (vanhoissa yksiköissä alle 7 %) ja insuliinia käyttävillä alle 53-58 mmol/mol (alle 7-7,5 %). Hoitotasapaino on huono, jos HbA1c-suhde on yli 69-75 mmol/mol (yli 8,5-9 %). Lasten diabeteksessa tulkinta ei ole vakiintunut, jolloin lapsilla seurataan ensisijaisesti glukoosipitoisuuden vaihteluita.

HbA:n glykoituminen HbA1c:ksi on veren glukoosipitoisuudesta riippuva vähittäinen ei-entsymaattinen reaktio. HbA1c:n taso kuvastaa diabeteksen keskimääräistä hoitotasapainoa yleensä näytteenottoa edeltävän 2-8 viikon ajalta. Glukoositasapainon korjautuessa HbA1c pienenee 10-20 päivän kuluessa, minkä jälkeen hyvässä hoitotasapainossa suhde laskee punasolujen eliniän eli noin kolmen kuukauden ajan.

Häiriötekijät arvioinnissa:

Hemoglobiinin puoliintumisajan muutokset: Pieni HbA1c-suhde voi viitata potilaan toistuvaan hypoglykemiataipumukseen, mutta myös punasolujen normaalia suurempaan hävikkiin, jonka taustalla on autoimmuunisairaus (hemolyyttinen anemia) tai poikkeava Hb-variantti. Kansainvälisesti yleisimpien Hb- varianttien (heterotsygootit HbAS, HbAC, HbAE ja HbAD) esiintyessä HbA1c voidaan määrittää uudella menetelmällä tavalliseen tapaan, samoin todennäköisesti suomalaiset variantit Hb Helsinki, Hb Meilahti ja Hb Vaasa. Fetaalihemoglobiinin (HbF) pitoisuuksilla yli 5% kokonais-Hb:sta voidaan saada virheellisen matalia HbA1c -tuloksia. Mikäli kliinisesti epäillään virheellisen matalaa B-HbA1c-suhdetta johtuen hemoglobiinivariantista, asia voidaan selvittää tilaamalla tutkimus 1564 B-Hb-Fr (hemoglobiini, fraktiot).

Polysytemiassa ja pernan poiston jälkeen tulos voi olla virheellisen korkea johtuen punasolujen eliniän pidentymisestä. Myös selvässä raudanpuuteanemiassa HbA1ccsuhde voi olla virheellisen suuri. Verensiirroissa potilas saa toisen henkilön punasoluja, jolloin keskimääräinen HbA1c-suhde ei kuvasta potilaan omaa glukoositasapainoa.

Veren HbA1c-suhde ei sovellu päivittäisen glukoosipitoisuuden vaihtelun seurantaan, minkä takia potilaan hoidon tehostamisessa tarvitaan veren glukoosin toistomittauksia ja omamittauksia.

Huomautuksia

Ihopistosnäyte mahdollinen.

Vuonna 2016 HUSLAB siirtyi käyttämään vastauksissa vain SI-yksiköitä (mmol/mol) ja %-yksiköstä luovuttiin yhteisen kansallisen käytännön mukaisesti (Penttilä I, ym. HbA1c-tulokset yhdenmukaisiksi. Suomen Lääkärilehti 33: 2016-2017, 2015).

Kahden eri vastaustavan väliset kaavat:

 B -HbA1c (mmol/mol) = 10,93 x B -GHb-A1c(%) - 23,50
 B -GHb-A1c(%) = 0,0915 x B -HbA1c(mmol/mol) + 2,15

Muunnostaulukko tulosten muuttamiseksi: http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/hb_a1c_muuntotaulukko.pdf

Määritysmenetelmä ei sovellu diabeteksen toteamiseen/seurantaan seuraavissa tapauksissa: raskaus, lyhentynyt punasolujen elinikä, maligniteetit, vakava munuais- tai maksavaurio, lapsipotilaat. Parasetamoli voi suurilla pitoisuuksilla häiritä määritysmenetelmää antaen liian matalaa tulostasoa.

Tutkimus B -HbA1c päivitetty 06.02.2020 / NT

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 13.08.2020 klo 01:10.