HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Human herpes virus 6, nukleiinihappo (kvant), aivo-selkäydinnesteestä

6135 Li-HHV6Nh

Tiedustelut

Virologian ja immunologian osasto, virologian yksikkö, puh. (09) 471 73117

Yhteyshenkilöt

lääkäri Satu Kurkela: satu.kurkelaathus.fi / 050 428 4183 ja sairaalamikrobiologi Laura Mannonen: laura.mannonenathus.fi / 040 838 4009

Lähete

Virustutkimus

Indikaatiot

Komplisoituneet ja residivoivat kuumekouristukset, erityisesti lasten keskushermostoinfektiot, joita epäillään HHV-6:n aiheuttamiksi, sekä lasten ja immunosuppresiopotilaiden infektiot.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

0.5-1 ml likvoria tiputetaan ilman välivaiheita kuivaan, tehdaspuhtaaseen, kierrekorkilliseen muoviputkeen. Näytteenoton jälkeen putkea ei saa avata eikä näytettä saa kaataa putkesta toiseen. Näyte voidaan lähettää tavallisena postikuljetuksena. Väliaikainen säilytys jääkaappilämpötilassa, pidempi säilytys (>3vrk) pakastettuna , jonka jälkeen näyte on myös lähetettävä pakastettuna. PCR- tutkimusta varten tulee lähettää oma näyteputki.

Mikäli halutaan tutkittavaksi muu, kuin likvor- tai kokoverinäyte (B-HHV6Nh, 6134), tulee ennen näytteen ottamista ottaa yhteys tutkivaan laboratorioon puh. 09- 471 73117. Muiden näytelaatujen tutkimuspyyntö on -HHV6Nh (6136).

Menetelmä

Reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio (reaaliaikainen PCR).

Tekotiheys

2-3 kertaa viikossa

Tulkinta

Likvorin HHV-6 nukleiinihappomääritys on kvalitatiivinen ja ilmoitettava tulos on muotoa negatiivinen tai positiivinen. Likvorissa ei normaalisti ole todettavissa HHV-6-DNA:ta. Vaikka HHV-6 saattaa persistoida keskushermostossa, DNA:n esiintyminen likvorissa voi viitata HHV-6:n aiheuttamaan keskushermostoinfektioon. HHV-6-DNA:ta saatetaan tavata myös keskushermoston muun infektion ohessa likvorista. DNA:ta on löytynyt erityisesti epätyypillisissä, pitkittyneissä ja toistuvissa kuumekouristuksissa, mutta myös tavanomaisissa alle 3-vuotiaiden kuumekouristuksissa ja muissa nuorten lasten oireiluissa. Kroonisissa neurologisissa taudeissa saatetaan todeta HHV-6-DNA:ta, mutta löydöksen merkitys on epäselvä. Immunosuppressiopotilailla saatetaan todeta HHV-6 -viremia ja DNA-positiivisuus eri kohde-elimissä.

Tutkimus Li-HHV6Nh päivitetty 02.03.2022 / LM

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 07.12.2022 klo 01:30.