HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Itrakonatsoli, seerumista

6163 S -Itrakon

Osatutkimukset

S -OHItrak

Tiedustelut

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, asiakaspalvelu, puh. (09) 525 61

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia. Ei suositella geeliputkea. Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kolme kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Tulokset valmiina 3-5 työpäivässä.

Tulkinta

Terapeuttista aluetta ei ole yksiselitteisesti määritelty ja se riippuu mm. hoidettavasta sieni-infektiosta.

Farmakokinetiikka: Annosta suurennettaessa itrakonatsolin seerumipitoisuus suurenee enemmän kuin lineaarisessa suhteessa annokseen. Kudoksissa itrakonatsolin pitoisuus on moninkertainen seerumipitoisuuteen verrattuna. Itrakonatsolin puoliintumisaika on noin 1 – 3 vuorokautta jatkuvassa hoidossa. Hydroksi-itrakonatsolin seerumipitoisuus on jatkuvassa hoidossa noin 2 – 3 kertaa niin suuri kuin itrakonatsolin pitoisuus.

Yhteisvaikutukset: Itrakonatsoli ja hydroksi-itrakonatsoli ovat voimakkaita CYP3A4-entsyymin estäjiä ja suurentavat huomattavasti monien tämän entsyymin substraattien pitoisuuksia seerumissa. Entsyymi-induktorit (esim. rifampisiini, fenytoiini ja karbamatsepiini) pienentävät huomattavasti itrakonatsolin seerumipitoisuutta.

Tutkimus S -Itrakon päivitetty 30.12.2014 / PN

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 08.07.2020 klo 01:12.