HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Itrakonatsoli, seerumista

6163 S -Itrakon

Osatutkimukset

S -OHItrak

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei suositella geeliputkea. Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Huippupitoisuutta varten näyte tulee ottaa noin 2-3 tuntia lääkkeen ottamisen jälkeen.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Neljä kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Tulokset valmiina 3-5 työpäivässä.

Tulkinta

Terapeuttista aluetta ei ole yksiselitteisesti määritelty ja se riippuu mm. hoidettavasta sieni-infektiosta.

Farmakokinetiikka: Annosta suurennettaessa itrakonatsolin seerumipitoisuus suurenee enemmän kuin lineaarisessa suhteessa annokseen. Kudoksissa itrakonatsolin pitoisuus on moninkertainen seerumipitoisuuteen verrattuna. Itrakonatsolin puoliintumisaika on noin 1 – 3 vuorokautta jatkuvassa hoidossa. Hydroksi-itrakonatsolin seerumipitoisuus on jatkuvassa hoidossa noin 2 – 3 kertaa niin suuri kuin itrakonatsolin pitoisuus.

Yhteisvaikutukset: Itrakonatsoli ja hydroksi-itrakonatsoli ovat voimakkaita CYP3A4-entsyymin estäjiä ja suurentavat huomattavasti monien tämän entsyymin substraattien pitoisuuksia seerumissa. Entsyymi-induktorit (esim. rifampisiini, fenytoiini ja karbamatsepiini) pienentävät huomattavasti itrakonatsolin seerumipitoisuutta.

Tutkimus S -Itrakon päivitetty 18.04.2023 / SS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 30.11.2023 klo 00:42.