HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Vorikonatsoli, seerumista

6167 S -Vorikon

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Indikaatiot

Sienilääke. Terapeuttisen tason seuranta (TDM) ja toksisuuden arviointi.

Esivalmistelu

Näyte jäännöspitoisuuden mittaamiseksi otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta aikaisintaan vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta tai annoksen muuttamisesta.

Vorikon-näyte ehtii saman päivän alihankkijan Saksan lähetykseen (ts. vastausviive on lyhimmillään), jos näyte HYKS-alueella otetaan ma-pe aamulla. Näyte tulee olla HUSLAB-talon näytteiden vastaanotossa kello 10 mennessä, joten esim. ULS:ssa näyte on otettava klo 09 mennessä. KIIRE-pyyntönä HYKS- alueella ma-pe klo 12:30 mennessä otettu näyte lähetetään suoraan taksilla laboratoriosta SYNLABin Helsingin keskuslaboratorioon, jolloin se ehtii saman päivän Saksan lähetykseen.

Ei-kiireelliset näytteet voi lähettää normaalisti muiden näytteiden mukana!

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Huonosti säilyvä näyte pidetään valolta suojattuna kylmässä ja pakastetaan mielellään kuivajäissä parin tunnin sisällä (Meilahdessa). Lähetys pakastettuna.

Jos Synlab ma-, ti- tai to klo 11:15 -kuljetuksessa on KIIREELLISIÄ S -Vorikon-näytteitä, ne pakataan omaan kuljetuslaatikkoon ja niistä tulee etukäteen ilmoittaa Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, jotta näytteet tiedetään Synlab:ssa poimia sen päivän Saksan lähetykseen. Lisäksi kuljetuslaukun päälle laitetaan lappu: "Lähetys sisältää KIIREELLISIÄ Voricon-näytteitä!"

Jos KIIRE-pyynnöllä otettu S -Vorikon-näyte ei ehdi klo 11:15 kuljetukseen, se voidaan lähettää kuivajäissä taksilla suoraan ULS:sta tai HUSLAB-talon näytteiden vastaanotosta SYNLABin Helsingin keskuslaboratorioon. Näytteen tulee olla Synlabissa viimeistään klo 13 ja näytteestä tulee etukäteen ilmoittaa Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Viisi kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Tulokset valmiina 6 työpäivässä.

Yleistä

Ei-kiireelliset näytteet voi lähettää normaalisti muiden näytteiden mukana.

Viitearvot

Terap.alue 2 - 5.5 mg/l

Tulkinta

Syvien sieni-infektioiden hoidossa seerumin vorikonatsolin jäännöpitoisuuden (näyte n. 12 tuntia edellisestä annoksesta) viitealueeksi on suositeltu 1-5,5 mg/l (Pascual ym. Clin Infect Dis 2008:46:201-11) tai 1,5-4,5 mg/l (Pascual ym. Clin infect Dis 2012, DOI: 10.1093/cid/cis437, Troke ym. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2011:55:4782 -8). Neurologisten haittavaikutusten ja näköhäiriöiden todennäköisyys lisääntyy, jos jäännöspitoisuus ylittää 5,5 mg/l, ja yli 10 mg/l pitoisuuksilla vakavien haittojen riski lisääntyy selvästi. Hoidon epäonnistumisen ja sieni- infektion läpilyönnin riski kasvaa, jos jäännöspitoisuus on viitealueen alapuolella.

Hoitava lääkäri tulkitsee pitoisuuden suhteessa lääkeannokseen, näytteenottoajankohtaan ja potilaan kliiniseen tilaan. Farmakokinetiikka: Suun kautta annosteltaessa vorikonatsolin hyötyosuus tyhjään vatsaan otettuna on terveillä henkilöillä ollut n. 96%. Rasvainen ruoka saattaa pienentää imeytymistä 20-30 %. On arvioitu, että mm. tästä syystä vorikonatsolin hyötyosuus on potilailla jopa alle 70 %, minkä vuoksi tarvittavat vorikonatsoliannokset voivat olla suurempia suun kautta kuin suonen sisäistä annostelua käytettäessä (Pascual ym. 2012). Vorikonatsoli eliminoituu metaboloitumalla pääasiassa CYP2C19-entsyymin (osittain CYP2C9- ja CYP3A4-entsyymien) välityksellä maksassa. Sen terminaalinen puoliintumisaika on n. 6 tuntia annostasolla 200 mg. Vorikonatsolin annosta suurennettaessa pitoisuus suurenee suhteellisesti enemmän kuin annos. Suun kautta otettavan annoksen suurentaminen 200 mg:sta kahdesti vuorokaudessa 300 mg:aan kahdesti vuorokaudessa suurentaa altistuksen (AUC?) keskimäärin 2,5 kertaiseksi. CYP2C19-entsyymin estäjät voivat suurentaa ja metabolian induktorit vastaavasti pienentää vorikonatsolin pitoisuutta. Perinnöllisesti hitailla CYP2C19-metaboloijilla vorikonatsolialtistus on n. 4-kertainen verrattuna nopeisiin metaboloijiin.

Huomautuksia

Viitearvot muuttuneet 26.6.2012. Huom! Ei näytettä geeliputkeen.

Tutkimus S -Vorikon päivitetty 28.06.2021 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 08.12.2022 klo 01:31.