HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Vorikonatsoli, seerumista

6167 S -Vorikon

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 0410, asiakasneuvonta(a)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Indikaatiot

Sienilääke. Terapeuttisen tason seuranta (TDM) ja toksisuuden arviointi.

Esivalmistelu

Näyte jäännöspitoisuuden mittaamiseksi otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta aikaisintaan vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta tai annoksen muuttamisesta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen. Säilytetään valolta suojattuna jääkaapissa. Säilyy 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Viisi kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Tulokset valmiina 6 työpäivässä.

Yleistä

Ei-kiireelliset näytteet voi lähettää normaalisti muiden näytteiden mukana.

Viitearvot

Terap.alue 2 - 5.5 mg/l

Tulkinta

Syvien sieni-infektioiden hoidossa seerumin vorikonatsolin jäännöpitoisuuden (näyte n. 12 tuntia edellisestä annoksesta) viitealueeksi on suositeltu 1-5,5 mg/l (Pascual ym. Clin Infect Dis 2008:46:201-11) tai 1,5-4,5 mg/l (Pascual ym. Clin infect Dis 2012, DOI: 10.1093/cid/cis437, Troke ym. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2011:55:4782 -8). Neurologisten haittavaikutusten ja näköhäiriöiden todennäköisyys lisääntyy, jos jäännöspitoisuus ylittää 5,5 mg/l, ja yli 10 mg/l pitoisuuksilla vakavien haittojen riski lisääntyy selvästi. Hoidon epäonnistumisen ja sieni- infektion läpilyönnin riski kasvaa, jos jäännöspitoisuus on viitealueen alapuolella.

Hoitava lääkäri tulkitsee pitoisuuden suhteessa lääkeannokseen, näytteenottoajankohtaan ja potilaan kliiniseen tilaan. Farmakokinetiikka: Suun kautta annosteltaessa vorikonatsolin hyötyosuus tyhjään vatsaan otettuna on terveillä henkilöillä ollut n. 96%. Rasvainen ruoka saattaa pienentää imeytymistä 20-30 %. On arvioitu, että mm. tästä syystä vorikonatsolin hyötyosuus on potilailla jopa alle 70 %, minkä vuoksi tarvittavat vorikonatsoliannokset voivat olla suurempia suun kautta kuin suonen sisäistä annostelua käytettäessä (Pascual ym. 2012). Vorikonatsoli eliminoituu metaboloitumalla pääasiassa CYP2C19-entsyymin (osittain CYP2C9- ja CYP3A4-entsyymien) välityksellä maksassa. Sen terminaalinen puoliintumisaika on n. 6 tuntia annostasolla 200 mg. Vorikonatsolin annosta suurennettaessa pitoisuus suurenee suhteellisesti enemmän kuin annos. Suun kautta otettavan annoksen suurentaminen 200 mg:sta kahdesti vuorokaudessa 300 mg:aan kahdesti vuorokaudessa suurentaa altistuksen (AUC?) keskimäärin 2,5 kertaiseksi. CYP2C19-entsyymin estäjät voivat suurentaa ja metabolian induktorit vastaavasti pienentää vorikonatsolin pitoisuutta. Perinnöllisesti hitailla CYP2C19-metaboloijilla vorikonatsolialtistus on n. 4-kertainen verrattuna nopeisiin metaboloijiin.

Huomautuksia

Viitearvot muuttuneet 26.6.2012. Huom! Ei näytettä geeliputkeen.

Tutkimus S -Vorikon päivitetty 19.06.2023 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.